Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 4, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Chương trình học được xây dựng bằng sự tâm huyết và mong muốn chia sẻ đến các em học sinh yêu quí, qua đó hi vọng góp phần giúp các em tự học tốt hơn.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 11884 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2- Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 8985 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 9989 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tìm số số hạng của dãy số cách đều
Nâng cao 9003 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tìm số hạng thứ n của dãy số cách đều
Nâng cao 9080 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng dãy số cách đều
Nâng cao 9380 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 7159 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán trang sách
Nâng cao 10936 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Dãy hình có qui luật (phần 1)
Nâng cao 5422 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Dãy hình có qui luật (phần 2)
Nâng cao 4817 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy số Fibonacci (phần 1)
Nâng cao 6588 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy số Fibonacci (phần 2)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 13: Tam giác số Pascal
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 14: Dãy chữ (phần 1)
Nâng cao 4999 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Dãy chữ (phần 2)
Nâng cao 4099 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Xét dãy số phụ (phần 1)
Nâng cao 4900 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Xét dãy số phụ (phần 2)
Nâng cao 3709 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Viết số theo qui luật
Nâng cao 3909 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số
Nâng cao 14526 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 10978 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số
Nâng cao 8197 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 7607 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: So sánh hai phân số sử dụng phân số trung gian
Nâng cao 6766 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù
Nâng cao 7807 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 5366 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 5528 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán về tìm số các phân số thỏa mãn điều kiện cho trước
Nâng cao 5338 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng tỉ, hiệu tỉ.
Nâng cao 6923 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11. Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Nâng cao 4490 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 13: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 14: Tính nhanh phân số
Nâng cao 6824 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Dãy phân số có quy luật
Nâng cao 8063 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 6857 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 5196 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Tính nhanh dãy phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 4169 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 3756 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 20: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp theo)
Nâng cao 3580 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 21: Tính nhanh phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 3161 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 22: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 3744 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%