Banner trang chi tiết

Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4

Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tham gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa

                                           

Khóa học Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 với hơn 20 chuyên đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 4, tiếp xúc với các bài toán tư duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Chương trình học được xây dựng bằng sự tâm huyết và mong muốn chia sẻ đến các em học sinh yêu quí, qua đó hi vọng góp phần giúp các em tự học tốt hơn.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Mathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tham gia thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao 18556 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2- Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 15167 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: Tìm qui luật dãy số (tiếp)
Nâng cao 15738 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: Tìm số số hạng của dãy số cách đều
Nâng cao 15127 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: Tìm số hạng thứ n của dãy số cách đều
Nâng cao 15577 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: Tính tổng dãy số cách đều
Nâng cao 15420 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao 12037 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: Bài toán trang sách
Nâng cao 15905 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Dãy hình có qui luật (phần 1)
Nâng cao 9039 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Dãy hình có qui luật (phần 2)
Nâng cao 7929 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11: Dãy số Fibonacci (phần 1)
Nâng cao 10402 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Dãy số Fibonacci (phần 2)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 13: Tam giác số Pascal
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 14: Dãy chữ (phần 1)
Nâng cao 8085 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Dãy chữ (phần 2)
Nâng cao 6694 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Xét dãy số phụ (phần 1)
Nâng cao 8182 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Xét dãy số phụ (phần 2)
Nâng cao 5966 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Viết số theo qui luật
Nâng cao 6235 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%

Bài 1: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số
Nâng cao 22480 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 16846 lượt học Video Tài liệu Luyện tập Chưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số
Nâng cao 12596 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 12052 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 5: So sánh hai phân số sử dụng phân số trung gian
Nâng cao 10799 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 6: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù
Nâng cao 12226 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 7: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 8563 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 8: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 8738 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 9: Một số bài toán về tìm số các phân số thỏa mãn điều kiện cho trước
Nâng cao 8418 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 10: Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng tỉ, hiệu tỉ.
Nâng cao 11134 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 11. Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Nâng cao 7192 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 12: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 13: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới
Bài 14: Tính nhanh phân số
Nâng cao 10836 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 15: Dãy phân số có quy luật
Nâng cao 12244 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 16: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 10982 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 17: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 7911 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 18: Tính nhanh dãy phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 6559 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 19: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 5817 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 20: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp theo)
Nâng cao 5669 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 21: Tính nhanh phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 4965 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%
Bài 22: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 6075 lượt học Video Luyện tập Chưa học
0%