Banner trang chi tiết
MathX Thi Thử

ĐỀ THI THỬ

THI THỬ LỚP 5
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
4979 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
2186 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II (SỐ 1) 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
3185 N/A