Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM

BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM

Phương pháp giả thiết tam


5 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Mở đầu về phương pháp giả thiết tạm
Nâng cao 2302 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy sẽ giới thiệu đến các em học sinh bài mở đầu về phương pháp giả thiết tạm thông qua một bài toán cổ như sau:

 

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn


Bài 2: Bài toán giả thiết tạm đơn
Nâng cao 1139 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tiếp tục luyện tập 1 số bài toán về phương pháp giả thiết tạm.

 

Bài tập ví dụ: Có 340 học sinh đi tham quan bằng hai loại xe: loại xe có 30 chỗ và loại xe có 40 chỗ. Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại, biết tất cả cần dùng 10 xe và các xe đều chở đủ chỗ ngồi?​

 

 


BÀI 3: Bài toán giả thiết tạm đơn (tiếp)
Nâng cao 1060 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy sẽ giới thiệu với các em một bài toán rất thú vị liên quan đến dạng toán giả thiết tạm.

 

Bài tập ví dụ: Bạn Minh làm bài kiểm tra gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Sau khi làm bài, bạn Minh được tất cả 102 điểm.

Hỏi bạn Minh đã làm đúng bao nhiêu câu? Làm sai bao nhiêu câu?


BÀI 4: Bài toán giả thiết tạm đơn (tiếp)
Nâng cao 647 lượt học Video Luyện tập
0%

BÀI 4: BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM ĐƠN (tiếp)

Bài tập ví dụ: Trong một cuộc thi mỗi thí sinh phải trả lời 20 câu, mỗi câu đúng được 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Một thí sinh đạt 52 điểm.

Hỏi thí sinh ấy đã trả lời đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu?​


BÀI 5: Giới thiệu bài toán giả thiết tạm kép
Nâng cao 998 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy giới thiệu với các em học sinh bài toán giả thiết tạm với việc so sánh hơn kém của các đại lượng khác nhau.

Bài tập ví dụ: Có 26 con vừa gà vừa chó, biết số chân gà nhiều hơn chân chó là 16 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?