Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 Nguyên lý chuồng chim bồ câu

Nguyên lý chuồng chim bồ câu

Nguyên lý chuồng chim bồ câu


2 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Nguyên lý chuồng chim bồ câu
Nâng cao 5468 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Nguyên lý chuồng chim bồ câu (phần 1)

Ví dụ: Một lớp học có 25 học sinh. Chứng minh rằng luôn tồn tại 3 bạn sinh cùng tháng.


Bài 2: Nguyên lý Dirichlet (phần 2)
Nâng cao 1739 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về Nguyên lý Dirichlet phần 2.

Ví dụ: Để đi đến 1 buổi tiệc, mỗi người phải mặc áo màu xanh hoặc trắng, quần màu đen hoặc vàng. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu người đến buổi tiệc đó để chắc chắn có 2 người mặc áo màu giống nhau và quần cũng có màu giống nhau.