Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 23,325
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 9,806
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 7,317
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 3,182
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 3,106
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 3,529
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 3,389
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 6,493
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 5,226
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 5,707
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 6,125
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 9,223
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 10,478
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 5,929
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 4,243
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 4,367
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 4,847
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 4,382
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 18,208
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 56,276
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2020 - 2021 22,337
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 9,590
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 4,896
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 5,478
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 3,217
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 18,411
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 11,008
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 40,657
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 38,452
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 15,345
Đề thi toán SMO năm 2018 5,041
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 3,728
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 3,112
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 6,061
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 2,312
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 2,520
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 2,789
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 5,224
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 16,676
52 đề luyện thi vào lớp 6 7,048
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 19,446
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 5,648
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 6,028
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 5,276
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 9,828
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 8,272
Một giờ dạy về bài toán dãy số 8,229
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 9,741
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 16,203
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 15,383