Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 1,133
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 2,226
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 2,799
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 năm học 2019 - 2020 5,477
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 5,236
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 2,302
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 1,480
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 1,226
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 2,187
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 1,287
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 13,053
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 22,253
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2019 - 2020 3,924
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 3,353
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 2,555
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 2,815
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 1,120
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 11,012
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 5,021
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 21,842
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 26,548
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 11,675
Đề thi toán SMO năm 2018 2,665
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 1,950
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 1,439
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 4,211
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 785
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 894
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 977
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 2,536
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 10,436
52 đề luyện thi vào lớp 6 3,651
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 10,212
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 2,688
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 3,011
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 2,615
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 6,872
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 4,519
Một giờ dạy về bài toán dãy số 4,139
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 5,576
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 9,233
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 8,913