Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 BÀI TOÁN TÍNH TUỔI

BÀI TOÁN TÍNH TUỔI

Trong chuyên đề này, chúng ta tìm hiểu các bài toán về tính tuổi của mỗi người tại một thời điểm cho trước trong đề bài. Đối với dạng toán này, cần chú ý rằng hiệu số tuổi của hai người bất kỳ là không đổi theo thời gian.

Để học tốt chuyên đề này, học sinh cần nắm được kiến thức cơ bản về phương pháp giải toán khi biết tổng - hiệu, tổng - tỉ số, hiệu - tỉ số.

Các dạng toán trong chuyên đề Tính tuổi:

1. Tìm tuổi khi biết tổng và hiệu số tuổi

2. Tìm tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi

3. Tìm tuổi khi biết tổng và tỉ số tuổi

4. Tìm tuổi khi biết tỉ số tuổi tại hai thời điểm khác nhau

5. Tìm tuổi khi biết tỉ số tuổi tại 3 thời điểm khác nhau


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tính tuổi khi biết tổng và hiệu
Cơ bản 3338 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài toán tính tuổi của mỗi người khi biết tổng và hiệu số tuổi.


Bài 2: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi (phần 1)
Cơ bản 1425 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 2: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi


Bài 3: Tính tuổi khi biết tổng, hiệu và tỉ số tuổi
Nâng cao 911 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 3: Tính tuổi khi biết tổng, hiệu và tỉ số tuổi


Bài 4: Phương pháp vé sơ đồ trong bài toán tính tuổi
Nâng cao 896 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 4: Phương pháp vé sơ đồ trong bài toán tính tuổi


Bài 5: Bài toán tính tuổi
Nâng cao 823 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 5: Bài toán tính tuổi


Bài 6: Bài toán tính tuổi (tiếp theo)
Nâng cao 683 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 6: Bài toán tính tuổi (tiếp theo)