Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề thi học kì 1 môn toán của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2023 2024 - MATHX 4,410
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 KNTT 5,595
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CTST 1,597
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 KNTT 14,855
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CTST 1,977
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CD 1,608
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CD 4,478
Bộ đề kiểm tra giữa học kì I toán 6 Trường Liên Cấp Ngôi Sao Hà Nội 3,900
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 4,837
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 4,050
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 9,817
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 17,260
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 3,054
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 2,811
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 4,029
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 3,523
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 2,509
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 2,564
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 3,621
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 3,303
140 bài toán vui 2,555
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 2,225
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 3,390
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 4,508
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 5,546
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 36,600
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 7,446
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 8,003
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 7,473
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 11,977
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 35,787
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 20,252
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 26,028
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 13,048
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 9,071
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 27,740
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 35,887
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 20,822
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 44,530
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 34,390
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 96,170
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 80,342
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 29,624
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 44,212
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 42,984
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 87,309
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 72,783
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 33,442
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 33,405
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 31,864
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 59,515