Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TOÁN 6 PHÒNG GDĐT TRIỆU SƠN NĂM HỌC 2023 2024 2,643
Đề thi học kì 1 môn toán của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2023 2024 - MATHX 5,216
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 KNTT 6,342
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CTST 1,921
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 KNTT 16,111
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CTST 2,385
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CD 1,848
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CD 4,757
Bộ đề kiểm tra giữa học kì I toán 6 Trường Liên Cấp Ngôi Sao Hà Nội 4,479
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 6,945
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 6,220
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 23,678
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 50,270
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 4,733
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 4,291
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 6,784
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 5,165
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 2,991
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 3,197
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 4,902
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 5,654
140 bài toán vui 2,923
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 2,463
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 4,701
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 8,283
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 7,781
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 44,112
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 8,073
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 9,338
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 10,259
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 13,828
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 36,242
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 20,652
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 26,277
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 13,228
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 9,304
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 31,562
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 37,137
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 21,098
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 44,933
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 34,655
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 97,714
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 81,285
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 30,098
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 44,859
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 43,534
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 87,714
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 73,714
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 33,985
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 33,916
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 32,891
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 61,107