Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 2,276
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 135
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 106
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 84
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 82
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 86
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 98
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 89
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 98
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 116
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 106
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 73
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 71
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 106
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 115
Đề thi toán SMO năm 2019 1,917
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 4,993
Đề thi thử IMAS năm 2018 3,656
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 16,016
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 2,334
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 1,638
Đề thi toán AMC năm 2017 5,295
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 2,543
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 4,861
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 2,065
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 11,773
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 1,888
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,638
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 5,133
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,571
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 2,879
Đề thi toán WMTC 2010 2,273
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 2,392
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 6,740
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 19,582
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 21,248
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 4,127
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 7,433
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 7,338
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 11,267
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 11,017