Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 2,001
Đề thi thử IMAS năm 2018 540
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 5,277
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 953
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 618
Đề thi toán AMC năm 2017 3,778
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 532
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 1,757
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 1,471
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 8,486
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 1,393
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,072
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 4,122
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,091
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 1,692
Đề thi toán WMTC 2010 1,599
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 1,757
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 5,611
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 17,398
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 17,005
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 2,265
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 4,886
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 5,026
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 8,052
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 7,734