Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán SMO năm 2019 700
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 2,997
Đề thi thử IMAS năm 2018 870
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 7,125
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 1,445
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 863
Đề thi toán AMC năm 2017 4,185
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 1,732
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 2,317
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 1,751
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 9,194
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 1,645
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,332
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 4,619
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,307
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 2,435
Đề thi toán WMTC 2010 1,824
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 2,060
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 6,063
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 18,158
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 18,225
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 2,603
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 5,330
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 5,422
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 8,678
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 8,461