Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 2,422
Đề thi thử IMAS năm 2018 732
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 6,376
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 1,249
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 741
Đề thi toán AMC năm 2017 3,941
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 1,451
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 2,157
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 1,644
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 8,799
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 1,560
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,233
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 4,479
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,224
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 2,204
Đề thi toán WMTC 2010 1,736
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 1,944
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 5,873
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 17,849
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 17,644
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 2,464
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 5,165
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 5,259
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 8,381
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 8,129