Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 7275
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 7621
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 4725
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 4544
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 2050
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 14740
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 16256
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 5040
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 1587
Đề thi toán WMTC 2010 1478
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 1418
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2000
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 3814
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 916
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 8092
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 1311
Đề thi toán AMC năm 2017 3563
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 405
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 782
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 1559
Đề thi thử IMAS năm 2018 376
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 1149