Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 5,484
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 341
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 225
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 195
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 196
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 208
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 205
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 191
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 229
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 227
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 225
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 172
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 170
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 231
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 282
Đề thi toán SMO năm 2019 2,181
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 5,471
Đề thi thử IMAS năm 2018 3,993
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 18,504
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 3,000
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 2,071
Đề thi toán AMC năm 2017 5,861
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 3,034
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 6,188
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 2,233
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 12,134
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 2,039
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,857
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 5,416
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,726
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 3,118
Đề thi toán WMTC 2010 2,477
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 2,600
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 7,235
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 20,308
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 22,482
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 5,908
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 9,530
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 9,204
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 13,322
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 13,150