Banner trang chi tiết
MathX Thi Thử

ĐỀ THI THỬ

THI THỬ LỚP 2
Đề thi Thời gian Bắt đầu Kết thúc Hiệu lực Lượt xem Điểm của bạn
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1850 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1066 N/A
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
16-12-2023
23:59
17-12-2023
Đã kết thúc
Luyện tập
1413 N/A
TRƯỜNG TOÁN MATHX - ĐỀ KIỂM TRA LỚP 2 45 phút 00:00
23-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
100 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 45 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
60 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ II (SỐ 1) - BỘ CÁNH DIỀU 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
88 N/A
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I (SỐ 1) - BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 40 phút 00:00
24-02-2024
00:00
30-11--0001
Đã kết thúc
Luyện tập
88 N/A