Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 CẤU TẠO SỐ

CẤU TẠO SỐ

Tìm hiểu các bài toán về cấu tạo số, bài toán tìm số khi biết điều kiện thêm, bớt các chữ số.


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

BÀI 1: Thêm chữ số vào số đã cho
Nâng cao 4631 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài toán cấu tạo số: Thêm chữ số vào 1 số cho trước.

Ví dụ:Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho?


BÀI 2: Thêm chữ số vào một số
Nâng cao 2204 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu các bài toán cấu tạo số thuộc chương trình Toán nâng cao lớp 4

Ví dụ: Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải  số đó ta được số mới hơn số đã cho 1129 đơn vị.

 


BÀI 3: Thêm chữ số vào một số (tiếp)
Nâng cao 1753 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 3: Thêm chữ số của một số.

Bài tập ví dụ: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải của số đó số 70 ta được số mới gấp 102 lần số ban đầu.


BÀI 4: Xóa chữ số của một số
Nâng cao 2051 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán cấu tạo số liên quan đến mối liên hệ giữa số cần tìm và tổng, hiệu các chữ số của nó.

Ví dụ: Tìm số có 4 chữ số biết rằng  nếu xóa đi chữ số hàng  nghìn  thì số đó giảm đi  6 lần.


BÀI 5: Ôn tập
Nâng cao 1405 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về tìm số khi biết điều kiện về xóa chữ số của nó.

Ví dụ: Tìm một số tự nhiên biết rằng khi viết xen vào giữa hai chữ số của nó chính số đó thì số đó được tăng thêm 1180 đơn vị.​


BÀI 6: Liên hệ giữa số cần tìm và các chữ số của nó
Nâng cao 1315 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán tìm số khi biết mối liên hệ giữa số đó và các chữ số của nó.

Ví dụ: Tìm số có 2 chữ số, biết số đó gấp 13 lần chữ số hàng chục của nó.