Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Bài toán tổng hiệu


3 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

BÀI 1: BÀI TOÁN TÌM 2 SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA CHÚNG
Cơ bản 4126 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

Ví dụ: Mẹ hơn con 24 tuổi. 5 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 44 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?​


BÀI 2: BÀI TOÁN TÌM 2 SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA CHÚNG (tiếp theo)
Nâng cao 2960 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng (phần tiếp theo)

Ví dụ:  Hai thùng dầu có tổng cộng 82 lít dầu. Nếu rót 7 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng chứa lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng lúc đầu chứa bao nhiêu lít dầu?


BÀI 3: BÀI TOÁN TỔNG HIỆU VỚI DÃY SỐ
Nâng cao 2871 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán tổng - hiệu kết hợp với bài toán dãy số.

Bài tập ví dụ: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 204 và giữa chúng có 4 số lẻ.