Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 SẮP XẾP CHỮ SỐ, HOÁN VỊ

SẮP XẾP CHỮ SỐ, HOÁN VỊ

Chuyên đề sắp xếp chữ số, hoán vị các chữ số. Trong chuyên đề này chúng ta sẽ bắt gặp các bài toán đếm số cách sắp xếp các chữ số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Ví dụ: Lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số: 0, 2, 3, 5, 8.


7 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Lập số tự nhiên từ các chữ số cho trước
Nâng cao 20832 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu bài toán lập các số tự nhiên từ các chữ số cho trước.

Ví dụ: Cho các chữ số: 3, 6, 8. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên.


Bài 2: Lập được bao nhiêu số tự nhiên từ các chữ số cho trước?
Nâng cao 19985 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu bài toán về tính số các số tự nhiên lập được từ các chữ số cho trước.

Ví dụ: Cho các chữ số: 0, 3, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số từ các chữ số trên.


Bài 3: Lập được bao nhiêu số tự nhiên (tiếp)
Nâng cao 15127 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

 

Bài học về phương pháp tìm số các số lập được từ các chữ số cho trước.

Ví dụ: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau trong đó không có chữ số 9 nào.


Bài 4: Bài toán đếm số cách sắp xếp
Nâng cao 13893 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu các bài toán về đếm số cách sắp xếp thỏa mãn đề bài.

Ví dụ:

Một nhóm bạn thân có 3 bạn nam và 3 bạn nữ. Ngày 20-10 mỗi bạn nam có 1 bông hoa và tặng cho 1 trong 3 bạn nữ cùng tổ.

Hỏi có tất cả bao nhiêu khả năng tặng hoa? Biết rằng 1 bạn nữ có thể được nhận hoa từ nhiều bạn nam.


Bài 5: Bài toán đếm số cách sắp xếp (tiếp)
Cơ bản 13011 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu các bài toán về đếm số cách sắp xếp thỏa mãn điều kiện cho trước của đề bài.

Ví dụ: Bốn bạn An, Bình, Cường, Dũng xếp thành 1 hàng dọc. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho An và Bình luôn đứng cạnh nhau?


Bài 6: Bài toán đếm số cách sắp xếp (tiếp)
Nâng cao 11415 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Tìm hiểu các bài toán đếm số cách thỏa mãn đề bài.


Bài 7: Đếm số lần xuất hiện của chữ số
Nâng cao 10997 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu bài toán tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số cho trước. Ở bài học này, thầy sẽ giới thiệu đến học sinh các cách giải khác nhau của bài toán:

 

Bài tập ví dụ: Có bao nhiêu chữ số 5 trong dãy số sau: 1, 2, 3, 4, 5, ....998, 999