Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC

Các bài giảng về chuyên đề hình học trong chương trình toán nâng cao lớp 4.


2 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Chuyên đề hình học - Bài 1
Cơ bản 581 lượt học Video Luyện tập
0%

Chuyên đề hình học - Bài 1

Ví dụ:

Cho một hình vuông bằng 20m. Người ta chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật. 

Tính tổng chu vi của hai hình chữ nhật đó ?


Chuyên đề hình học - Bài 2
Nâng cao 274 lượt học Video Luyện tập
0%

Chuyên đề hình học - Bài 2

Ví dụ:

Cho một hình vuông, người ta cắt hình vuông thành 2 hình chữ nhật biết:

Tổng chu vi của hai hình chữ nhật bằng 1986cm

Hiệu chu vi của hai hình chữ nhật bằng 170cm

Tìm số đo cạnh của hình vuông và chiều dài, chiều rộng của hai hình chữ nhật ?