Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 CHUYÊN ĐỀ PHÂN SỐ

CHUYÊN ĐỀ PHÂN SỐ

Chuyên đề phân số là chuyên đề rất quan trọng trong chương trình toán tiểu học nói chung và toán lớp 4 nói riêng.

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từ cơ bản đến nâng cao, các khái niệm về phân số, cộng, trừ nhân chia phân số, các bài toán phân số nâng cao...


22 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số
Nâng cao 5506 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bài toán liên quan đến  tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số. Để học tốt bài học này, các em học sinh cần nắm vững các kiến thức cơ bản về phân số như: khái niệm phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số...

Học sinh có thể luyện tập thêm các bài tập luyện tập tuần 21 để củng cố kiến thức cơ bản về phân số.

 

Bài tập ví dụ: 

Viết các kết quả của phép chia sau bằng phân số tối giản

  a) 8 : 6  b) 16 : 12  c) 25 : 15  d) 42 : 28

 

 


Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn, so sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 4321 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu 1 số bài toán liên quan đến rút gọn, so sánh các phân số bằng nhau.

 

Bài tập ví dụ: Chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau 9/15 và 363636/606060

 

 


Bài 3: So sánh phân số
Nâng cao 3327 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phương pháp so sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số và quy đồng tử số.

 

Bài tập ví dụ: So sánh phân số 7/101 và 2/29


Bài 4: So sánh phân số (tiếp)
Nâng cao 2365 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy giới thiệu đến các em phương pháp giải bài toán viết các phân số nằm giữa các phân số khác.

 

Bài tập ví dụ: Viết 5 phân số nằm giữa phân số 4/5 và 5/6


Bài 5: So sánh hai phân số sử dụng phân số trung gian
Nâng cao 1992 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, thầy giới thiệu đến các em phương pháp so sánh hai phân số sử dụng phân số trung gian.

 

Bài tập ví dụ: So sánh hai phân số 201/2017 và 202/2016


Bài 6: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù
Nâng cao 2383 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu phương pháp so sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù.

 


Bài 7: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao 1553 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu bài toán so sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần hơn.

Bài tập ví dụ: So sánh phân số 101/99 và 104/101


Bài 8: So sánh phân số bằng phương pháp so sánh phần bù, phần hơn mở rộng
Nâng cao 1583 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tìm hiểu bài giảng về phương pháp so sánh phân số bằng so sánh phần bù, phần hơn mở rộng.

 

Bài tập ví dụ: So sánh 2013/4027 và 2014/4029


Bài 9: Một số bài toán về tìm số các phân số thỏa mãn điều kiện cho trước
Nâng cao 1580 lượt học Video Luyện tập
0%

Một số bài toán về tìm số các phân số thỏa mãn điều kiện cho trước.

 

Bài tập ví dụ: Có bao nhiêu phân số có tích tử số và mẫu số bằng 50


Bài 10: Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng tỉ, hiệu tỉ.
Nâng cao 1890 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số bài toán về phân số, mối liên hệ giữa tử số và mẫu số theo các dạng tổng - hiệu, tổng - tỉ số hay hiệu - tỉ số.

 

Bài tập ví dụ:  Cho phân số 3/7. Cộng thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng 7/9. Tìm số tự nhiên đó.


Bài 11. Phân số với bài toán tổng hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Nâng cao 1197 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta tìm hiểu bài toán về thay đổi tử số và mẫu số của phân số, liên hệ với dạng toán tổng, hiệu - tỉ số.

Bài tập ví dụ: Cho phân số 51/101. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị là 3/5


Bài 12: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 13: Phân số với bài toán tổng - hiệu, tổng, hiệu - tỉ số (tiếp)
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 14: Tính nhanh phân số
Nâng cao 2105 lượt học Video Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta làm quen với một số bài toán đơn giản về tính nhanh phân số.


Bài 15: Dãy phân số có quy luật
Nâng cao 2931 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu phương pháp giải bài toán tính nhanh dãy phân số có qui luật.

Bài tập ví dụ: Tính nhanh tổng sau:


Bài 16: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 1862 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu các bài toán tính nhanh dãy phân số có qui luật: mẫu số sau gấp mẫu số trước cùng 1 số lần.

 


Bài 17: Tính nhanh dãy phân số có qui luật
Nâng cao 1562 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu các bài toán tính nhanh dãy phân số có qui luật liên quan đến phép nhân các phân số mà mẫu số và tử số có qui luật có thể rút gọn được.


Bài 18: Tính nhanh dãy phân số có qui luật (tiếp)
Nâng cao 1112 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán nâng cao mức độ khó về tính nhanh dãy phân số có qui luật.


Bài 19: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1027 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài toán tính nhanh phân số, dãy phân số có quy luật.


Bài 20: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp theo)
Nâng cao 945 lượt học Video Luyện tập
0%

Tiếp tục giới thiệu các bài toán tính nhanh dãy phân số có quy luật.


Bài 21: Tính nhanh phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 850 lượt học Video Luyện tập
0%

Các bài toán nâng cao liên quan đến tính nhanh dãy phân số có quy luật.


Bài 22: Tính nhanh dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao 1013 lượt học Video Luyện tập
0%

Tiếp tục các bài toán nâng cao tính nhanh dãy phân số có quy luật