Banner trang chi tiết

Cùng em học toán

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) -TOÁN LỚP 4
Ngày cập nhật: 01/12/2023 - 198 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán liên quan đến chia hết lớp 4. Đây là một dạng…

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4
Ngày cập nhật: 01/12/2023 - 135 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán có nội dung hình học lớp 4. Hình học luôn là một…

MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN KHÁC VỀ TỈ SỐ NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4
Ngày cập nhật: 30/11/2023 - 150 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán khác về tỉ số lớp 4. Đây là một bài toán gây không…

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4
Ngày cập nhật: 30/11/2023 - 145 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán tính tuổi nâng cao lớp 4.  Đây là một trong những…

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA 2 SỐ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4
Ngày cập nhật: 29/11/2023 - 154 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của…

Một số bài tập về tìm phân số của một số nâng cao (kèm lời giải) - toán lớp 4
Ngày cập nhật: 24/11/2023 - 250 lượt xem

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán tìm phân số của một số nâng…

Một số bài tập về tìm hai số khi biết hai hiệu số nâng cao (kèm lời giải) - Toán Lớp 4
Ngày cập nhật: 24/11/2023 - 333 lượt xem

Thầy/cô MATHX giới thiệu đến các em một số bài tập về tìm hai số khi biết hai hiệu số. Đây là một…

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu nâng cao (kèm lời giải) - toán lớp 4
Ngày cập nhật: 22/11/2023 - 871 lượt xem

Trong nội dung bài này, thầy/cô MATHX gửi đến các em một số bài tập nâng cao về dạng toán tìm hai…

    Trang sau