Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Cùng em học toán

Bài toán số tự nhiên - phần 1
Ngày cập nhật: 01/06/2023 - 248 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay Bài toán số tự nhiên - phần 1…

BÀI TOÁN SUY LUẬN TRONG ĐỀ THI VMTC 2021 LỚP 3 – VÒNG 1
Ngày cập nhật: 01/06/2023 - 173 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay BÀI TOÁN SUY LUẬN TRONG ĐỀ THI VMTC…

Giải bài 10 đề thi lớp 6 HN Amsterdam 2014
Ngày cập nhật: 01/06/2023 - 127 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay Bài 10 đề thi lớp 6 HN…

BÀI 1 ĐỀ THI MYTS 2018
Ngày cập nhật: 22/05/2023 - 346 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay BÀI 1 ĐỀ THI MYTS 2018 Một hình…

BÀI 1 ĐỀ THI MYTS LỚP 3 NĂM 2019
Ngày cập nhật: 22/05/2023 - 143 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay BÀI 1 ĐỀ THI MYTS LỚP 3 NĂM…

RÚT GỌN PHÂN SỐ (SỐ 02)
Ngày cập nhật: 22/05/2023 - 143 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay RÚT GỌN PHÂN SỐ (SỐ 02) Rút gọn:…

BÀI TOÁN BẬT TẮT BÓNG ĐÈN
Ngày cập nhật: 15/05/2023 - 363 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay BÀI TOÁN BẬT TẮT BÓNG ĐÈN Có 203…

BÀI TOÁN ÔN THI VMTC LỚP 4
Ngày cập nhật: 15/05/2023 - 131 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay ÔN THI VMTC LỚP 4 Use all of…

BÀI 4 ĐỀ THI THÁCH THỨC TÀI NĂNG TOÁN VMTC 2021
Ngày cập nhật: 15/05/2023 - 152 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay trong đề thi THÁCH THỨC TÀI NĂNG TOÁN…

BÀI 3 ĐỀ THI THÁCH THỨC TÀI NĂNG TOÁN VMTC 2021
Ngày cập nhật: 05/05/2023 - 317 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay trong đề thi THÁCH THỨC TÀI NĂNG TOÁN…

BÀI TOÁN: TÍNH NHANH PHÂN SỐ (SỐ 01)
Ngày cập nhật: 05/05/2023 - 324 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay TÍNH NHANH PHÂN SỐ (số 01) Tính nhanh: \(A…

MỘT BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI RSM OLYMPIAD
Ngày cập nhật: 27/04/2023 - 315 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán trong đề thi RSM OLYMPIAD Đề bài như sau: Helena…

BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ - SỐ 1
Ngày cập nhật: 27/04/2023 - 230 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán về lập số Đề bài như sau: Một số…

BÀI TOÁN ĐỀ SASMO 2023
Ngày cập nhật: 17/04/2023 - 443 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay trong đề thi SASMO 2023 Đề bài: Tìm…

HACK NÃO BÀI TOÁN KHÓ VỚI LỚP 3 QUÁ TRỜI
Ngày cập nhật: 17/04/2023 - 477 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán khó hack não lớp 3. Đề bài như sau: Tìm…

Phát triển một bài toán về phân số phức hợp trong đề thi vào cấp 2 Amsterdam 2022
Ngày cập nhật: 16/04/2023 - 1170 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán rất hay xuất hiện trong đề thi vào lớp…

Một bài toán hay trong đề thi VMTC năm 2019
Ngày cập nhật: 14/04/2023 - 301 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay trong đề thi Thách thức tài năng…

MỘT BÀI TOÁN LẬP SỐ ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMS
Ngày cập nhật: 13/04/2023 - 983 lượt xem

Trong đề thi vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2020 – 2021 có bài toán sau đây:…

MỘT BÀI TOÁN VỀ BẮT TAY THI ĐẤU QUAN HỆ TƯƠNG HỖ TRONG ĐỀ THI AMS
Ngày cập nhật: 13/04/2023 - 909 lượt xem

Mở đầu: Trong đề thi vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2020 – 2021 có bài toán…

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC THI VÀO LỚP 6 AMS
Ngày cập nhật: 12/04/2023 - 1966 lượt xem

Trong đề thi vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2020 – 2021 có bài toán sau đây:…

Một bài toán hay - Bất đẳng thức lớp 9
Ngày cập nhật: 25/02/2023 - 917 lượt xem

Một bài toán hay - Bất đẳng thức lớp 9 

Một bài toán BĐT hay dùng phương pháp xét bất đẳng thức riêng
Ngày cập nhật: 24/02/2023 - 868 lượt xem

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán hay dành cho các bạn ôn thi HSG Toán…

Bài toán hay: Góp tiền mua kem
Ngày cập nhật: 16/02/2023 - 873 lượt xem

Ba lớp 5A, 5B, 5C tổ chức liên hoan kem. Lớp 5A mang đi 12kg kem, lớp 5B mang đi…

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ - LỚP 4 - TUẦN 22
Ngày cập nhật: 01/02/2021 - 42926 lượt xem

TUẦN 22: A. Kiến thức cần nhớ: So sánh hai phân số cùng mẫu: Muốn so sánh hai phân số…

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
Ngày cập nhật: 01/02/2021 - 35426 lượt xem

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương a)…

HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH. NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 22
Ngày cập nhật: 01/02/2021 - 36848 lượt xem

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính a. Giới thiệu về hình tròn Hình…

BẢNG CHIA 2; MỘT PHẦN HAI - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 22
Ngày cập nhật: 01/02/2021 - 35342 lượt xem

TUẦN 22 A. Kiến thức cần nhớ Phép chia (khái niệm, xây dựng phép chia từ phép nhân) Bảng chia…

ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 21
Ngày cập nhật: 25/01/2021 - 10048 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Nhận biết đường gấp khúc Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn thẳng thành phần…

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 21
Ngày cập nhật: 25/01/2021 - 8882 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Quy tắc trừ các số trong phạm vi 10 000: Bước 1: Đặt tính: Viết số…

RÚT GỌN PHÂN SỐ - QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 21
Ngày cập nhật: 25/01/2021 - 10936 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Rút gọn phân số Rút gọn phân số có thể làm như sau :…

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 21
Ngày cập nhật: 25/01/2021 - 8022 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Diện tích xung quanh - Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật…

BẢNG NHÂN 3, 4, 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 20
Ngày cập nhật: 18/01/2021 - 8986 lượt xem

TUẦN 20 A. Kiến thức cần nhớ Bảng nhân 3, bảng nhân 4, bảng nhân 5 (lập và thuộc bảng,…

PHÂN SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 20
Ngày cập nhật: 18/01/2021 - 6922 lượt xem

TUẦN 19: A. Kiến thức cần nhớ: Phân số Phân số và phép chia số tự nhiên Phân số bằng…

SO SÁNH - PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 20
Ngày cập nhật: 18/01/2021 - 6784 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. So sánh hai số có số các chữ số khác nhau - Số nào có…

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 20
Ngày cập nhật: 18/01/2021 - 7277 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính…

HÌNH BÌNH HÀNH - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 19
Ngày cập nhật: 11/01/2021 - 7371 lượt xem

TUẦN 19 A. Kiến thức cần nhớ: Ki-lô-mét vuông Hình bình hành Diện tích hình bình hành Ví dụ 1.…

PHÉP NHÂN; BẢNG NHÂN 2 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 19
Ngày cập nhật: 11/01/2021 - 7501 lượt xem

TUẦN 19: A. Kiến thức cần nhớ Tổng của nhiều số (nhận biết và biết cách tính tổng của nhiều…

SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VÀ SỐ 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 19
Ngày cập nhật: 11/01/2021 - 6697 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Làm quen với số có bốn chữ số Số có bốn chữ số là số…

HÌNH TRÒN - ĐƯỜNG TRÒN - CHU VI HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 19
Ngày cập nhật: 11/01/2021 - 6545 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.…

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9 - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 18
Ngày cập nhật: 04/01/2021 - 6917 lượt xem

TUẦN 18: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3 Ví dụ 1.  Đúng ghi Đ, sai ghi S…

LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 18
Ngày cập nhật: 04/01/2021 - 6684 lượt xem

TUẦN 18: LUYỆN TẬP CHUNG Ví dụ 1. Tính: a) 56 + 18 + 9           …

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT - CHU VI HÌNH VUÔNG - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 18
Ngày cập nhật: 04/01/2021 - 7709 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Chu vi hình chữ nhật - Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài…

DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - HÌNH THANG - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 18
Ngày cập nhật: 04/01/2021 - 6851 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Diện tích hình tam giác Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy…

LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 17
Ngày cập nhật: 28/12/2020 - 6463 lượt xem

TUẦN 17: LUYỆN TẬP CHUNG Ví dụ 1.  Tính giá trị của biểu thức rồi viết kết quả vào ô…

ÔN TẬP PHÉP CÔNG VÀ PHÉP TRỪ; HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 17
Ngày cập nhật: 28/12/2020 - 6357 lượt xem

TUẦN 17: A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ôn tập củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về: Phép…

HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH VUÔNG - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 17
Ngày cập nhật: 28/12/2020 - 6266 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, 2 chiều dài bằng nhau và 2…

HÌNH TAM GIÁC - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 17
Ngày cập nhật: 28/12/2020 - 6414 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Hình tam giác ABC có: - Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.…

THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0; CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 16
Ngày cập nhật: 21/12/2020 - 6742 lượt xem

TUẦN 16 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Thương có chữ số 0 Chia cho số có ba chữ số   Ví…

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ, NGÀY GIỜ - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 16
Ngày cập nhật: 21/12/2020 - 7058 lượt xem

TUẦN 16 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ngày, giờ (quan hệ số đo thời gian: ngày và giờ; nhận biết…

LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 16
Ngày cập nhật: 21/12/2020 - 6992 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Khái niệm về biểu thức và giá trị của biểu thức: Biểu thức số…

    Trang sau