Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Cùng em học toán

TÌM SỐ BỊ TRỪ - PHÉP TRỪ CÓ DẠNG 13 - 5; 33 - 5; 53 - 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 12
Ngày cập nhật: 23/11/2020 - 372 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Cách tìm số bị trừ Số bị trừ = Hiệu + Số trừ 2.…

NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 12
Ngày cập nhật: 23/11/2020 - 596 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số Bước…

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
Ngày cập nhật: 23/11/2020 - 289 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Nhân một số với một tổng - Nhân một số với một tổng: a x…

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 12
Ngày cập nhật: 23/11/2020 - 499 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Muốn nhân một…

BẢNG NHÂN 8 - BẢNG CHIA 8 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 11
Ngày cập nhật: 16/11/2020 - 405 lượt xem

TUẦN 11 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng nhân 8 Bảng chia 8 Ví dụ 1.  Tính nhẩm: 8 x…

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN - NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 11
Ngày cập nhật: 16/11/2020 - 372 lượt xem

TUẦN 11 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Trừ hai số thập phân Nhân một số thập phân với một số…

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0_ TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN_ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG_MÉT VUÔNG_LỚP 4- TUẦN 11
Ngày cập nhật: 16/11/2020 - 429 lượt xem

TUẦN 11 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhân với 10; 100; 1000; … Chia cho 10; 100; 1000; … Tính…

PHÉP TRỪ DẠNG 12 - 8; 32 - 8; 52 - 28 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 11
Ngày cập nhật: 16/11/2020 - 317 lượt xem

TUẦN 11 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phép trừ có dạng: 12 – 8; 32 – 8; 52 – 28…

NHÂN SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 10
Ngày cập nhật: 12/11/2020 - 373 lượt xem

TUẦN 10 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số Ví…

SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ. PHÉP TRỪ DẠNG 11 - 5; 31 - 5; 51 - 15 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 10
Ngày cập nhật: 11/11/2020 - 362 lượt xem

TUẦN 10 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về: Số tròn chục…

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 10
Ngày cập nhật: 11/11/2020 - 1177 lượt xem

TOÁN lớp 3 – TUẦN 10 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Các…

CỘNG SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 10
Ngày cập nhật: 11/11/2020 - 590 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Quy tắc cộng hai số thập phân - Viết số hạng này dưới số…

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 9
Ngày cập nhật: 02/11/2020 - 726 lượt xem

TOÁN LỚP 3 – TUẦN 9 BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ Lớn hơn mét Mét…

ÔN TẬP HÌNH HỌC - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 9
Ngày cập nhật: 02/11/2020 - 644 lượt xem

TUẦN 9 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hai đường thẳng vuông góc Hai đường…

LÍT - TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 9
Ngày cập nhật: 02/11/2020 - 699 lượt xem

TUẦN 9 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Lít Tìm một số hạng trong một tổng Ví dụ 1.  Tính: a)…

VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 9
Ngày cập nhật: 02/11/2020 - 849 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài:  km, hm, dam, m, dm, cm,…

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 8
Ngày cập nhật: 26/10/2020 - 1819 lượt xem

A. Lý thuyết: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cách giải: Cách 1: +)…

BẢNG CỘNG; PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 8
Ngày cập nhật: 26/10/2020 - 859 lượt xem

TUẦN 8 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng cộng Phép cộng có tổng bằng 100 Ví dụ 1.  Tính nhẩm:…

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN. GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 8
Ngày cập nhật: 26/10/2020 - 1503 lượt xem

TOÁN LỚP 3 – TUẦN 8 GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN. GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ…

SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU - SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 8
Ngày cập nhật: 26/10/2020 - 883 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Số thập phân bằng nhau - Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên…

Phép công, phép trừ. Biểu thức chứa hai, ba chữ - Toán lớp 4 - Tuần 7
Ngày cập nhật: 19/10/2020 - 671 lượt xem

A. Kiến thức - Phép cộng, phép trừ - Biểu thức chứa hai, ba chữ B. Một số ví dụ…

BẢNG NHÂN 7. BẢNG CHIA 7 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 7
Ngày cập nhật: 19/10/2020 - 639 lượt xem

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Bảng nhân 7 Bảng nhân 7 7 x 1 = 7 7 x 6…

KI-LÔ-GAM. PHÉP CỘNG DẠNG 6 + 5; 26 + 5 ;36 + 15 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 7
Ngày cập nhật: 19/10/2020 - 538 lượt xem

TUẦN 7 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ki-lô-gam 6 + 5 26 + 5 36 + 15 Ví dụ 1.…

SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 7
Ngày cập nhật: 19/10/2020 - 1223 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Ôn lại phân số thập phân Các phân số có mẫu số là 10; 100;…

LUYỆN TẬP CHUNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 6
Ngày cập nhật: 13/10/2020 - 1829 lượt xem

LUYỆN TẬP CHUNG A. MỘT SỐ BÀI TẬP. Bài 1. Bác An mua 3 hộp kẹo, bác Bình mua 2…

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
Ngày cập nhật: 12/10/2020 - 1247 lượt xem

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Dạng 1.…

PHÉP CỘNG DẠNG 38 + 25 ; 7 + 5 ; 47 + 5 ; 47 + 25 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 6
Ngày cập nhật: 12/10/2020 - 606 lượt xem

TUẦN 6 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 38 + 25 7 + 5 47 + 5 47 + 25 Ví…

HÉC-TA - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 6
Ngày cập nhật: 12/10/2020 - 798 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ Thông thường, khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị héc-ta.…

BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN - ÍT HƠN - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 5
Ngày cập nhật: 06/10/2020 - 1577 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Bài toán về nhiều hơn. Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn thì đề…

GIÂY. THẾ KỈ - TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 5
Ngày cập nhật: 06/10/2020 - 1693 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Giây, thế kỉ - Tìm số trung bình cộng. B. MỘT SỐ BÀI TẬP…

BẢNG NHÂN 6. BẢNG CHIA 6 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 5
Ngày cập nhật: 05/10/2020 - 2043 lượt xem

BẢNG NHÂN 6. BẢNG CHIA 6 I. Lý thuyết cần nhớ 1. Bảng nhân 6          …

ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 5
Ngày cập nhật: 05/10/2020 - 1549 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Bảng đơn vị đo độ dài a) Các đơn vị đo độ dài từ lớn…

THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 4
Ngày cập nhật: 28/09/2020 - 1492 lượt xem

A. LÝ THUYẾT - Thứ tự các số tự nhiên - Bảng đơn vị đo khối lượng B. MỘT SỐ…

PHÉP CỘNG DẠNG 29 + 5; 49 + 25; 28 + 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 4
Ngày cập nhật: 28/09/2020 - 805 lượt xem

TUẦN 4 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 29 + 5 49 + 25 28 + 5 Ví dụ 1.  Đặt…

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 4
Ngày cập nhật: 28/09/2020 - 955 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Đại lượng tỉ lệ thuận a.  Khái niệm Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức…

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 4
Ngày cập nhật: 28/09/2020 - 797 lượt xem

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)…

TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU. DÃY SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 3
Ngày cập nhật: 21/09/2020 - 1264 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Triệu và lớp - Dãy số tự nhiên B. MỘT SỐ VÍ DỤ Bài…

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10. PHÉP CỘNG DẠNG 26 + 4; 36 + 24; 9 + 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 3
Ngày cập nhật: 21/09/2020 - 1046 lượt xem

TUẦN 3 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phép cộng có tổng bằng 10 26 + 4 36 + 24 9…

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 3
Ngày cập nhật: 21/09/2020 - 1333 lượt xem

I. Lý thuyết cần nhớ 1. Ôn tập về hình học Đường gấp khúc Độ dài đường gấp khúc bằng…

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN - TOÁN 5 - TUẦN 3
Ngày cập nhật: 21/09/2020 - 1955 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Tỉ số Biết cách lập tỉ số 2. Tìm hai số khi biết tổng…

ÔN TẬP CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 2
Ngày cập nhật: 14/09/2020 - 1793 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ: - Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp B. Một số ví…

SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 2
Ngày cập nhật: 14/09/2020 - 1323 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIÊU Ví dụ 1. Viết số thích…

ÔN TẬP PHÂN SỐ, HỖN SỐ - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 2
Ngày cập nhật: 14/09/2020 - 1777 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Cộng, trừ các phân số cùng mẫu số Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số…

ÔN TẬP BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 2
Ngày cập nhật: 14/09/2020 - 2024 lượt xem

A. Lý thuyết cần nhớ 1. Ôn tập các bảng nhân 2. Ôn tập các bảng chia

ÔN TẬP PHÂN SỐ, PHÂN SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 1
Ngày cập nhật: 10/09/2020 - 1799 lượt xem

A. Kiến thức cần nhớ 1. Khái niệm phân số - Phân số bao gồm có tử số và mẫu…

CÁC SỐ ĐẾN 100. SỐ HẠNG - TỔNG. ĐỀ-XI-MÉT - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 1
Ngày cập nhật: 08/09/2020 - 1399 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Các số đến 100 - Số hạng, tổng - Đề-xi-mét Ví dụ 1. a)…

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000. BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 1
Ngày cập nhật: 08/09/2020 - 1519 lượt xem

TOÁN LỚP 4 – TUẦN 1 A – KIẾN THỨC - Ôn tập các số đến 100000. - Biểu thức…

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 1
Ngày cập nhật: 08/09/2020 - 1723 lượt xem

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Để cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta thực hiện: Đặt tính:…

TOÁN NÂNG CAO LỚP 4 - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
Ngày cập nhật: 14/07/2020 - 6565 lượt xem

1. Cách giải: Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2              …

TOÁN NÂNG CAO LỚP 4 - HÌNH THOI.
Ngày cập nhật: 13/07/2020 - 3290 lượt xem

KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý. + Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau + Chu vi: P = a x…