Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 DẤU HIỆU CHIA HẾT

DẤU HIỆU CHIA HẾT

Chuyên đề Dấu hiệu chia hết


7 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2
Cơ bản 3030 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 2 và một số bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2.

Bài tập ví dụ: Cho bốn chữ số 0; 5; 6; 7. Hãy lập các số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2


Bài 2: Dấu hiệu chia hết cho 5
Nâng cao 1774 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về dấu hiệu chia hết cho 5.

 

Bài tập ví dụ: Tìm số có dạng 35a chia hết cho 5.

- Có bao nhiêu số có 3 chữ số trong đó có đúng 1 chữ số 5. 


Bài 3: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
Nâng cao 1658 lượt học Video Luyện tập
0%

Giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9.

 

Bài tập ví dụ: Thay các chữ cái a, b để được số: 20a16b chia hết cho cả 3 và 5.


Bài 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Nâng cao 1527 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về một số bài toán về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

 

Bài tập ví dụ: Thay các chữ cái a, b sao cho số có dạng  9876ab đồng thời chia hết cho 2, 5 và 9.


Bài 5: Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán
Nâng cao 1592 lượt học Video Luyện tập
0%

Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải các bài toán.

 


Bài 6: Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán (tiếp)
Nâng cao 1284 lượt học Video Luyện tập
0%

Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán (phần tiếp theo)

 

Bài tập ví dụ: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất lớn hơn 300, khi chia 5 dư 3 và khi chia 9 dư 7.


Bài 7: Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán (tiếp)
Nâng cao 1076 lượt học Video Luyện tập
0%

Vận dụng dấu hiệu chia hết để giải toán (phần 3)

 

Bài tập ví dụ: Bạn Nam viết các số 1, 2, 3, ....30 theo một thứ tự bất kỳ để nhận được 1 số tự nhiên A. Hỏi có cách viết nào để số bạn Nam nhận được chia hết cho 9 hay không? Giải thích tại sao?​