Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Bài học thử lớp 5

Khóa học Toán lớp 5 bao gồm các nội dung sau:

 

1 - Phần học toán cơ bản hàng tuần:

Phần học toán cơ bản bao gồm các bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa, chương trình trên lớp của học sinh. Học sinh có thể xem các bài giảng trước, sau đó làm bài luyện tập trước khi đến giờ học trên lớp.

Việc này sẽ giúp học sinh nắm vững bài và tự tin hơn khi học tại lớp.

 

                                         Bài giảng học thử: Toán lớp 5 - Bài học: Bảng đơn vị đo thời gian 

                     

 

 

                                  Bài giảng học thử: Toán lớp 5 - Bài học: Thể tích hình lập phương 

                     

                                                                

                    

2 - Học toán nâng cao theo các chuyên đề

Các bài giảng được sắp xếp một cách hệ thống theo các chuyên đề nâng cao. Học sinh học tuần tự theo các chuyên đề, cũng như tuần tự các bài giảng trong mỗi chuyên đề.

Sau mỗi bài giảng đều có bài tập luyện tập để củng cố kiến thức và kiểm tra mức độ hiểu bài của các con học sinh.

                                      Bài giảng học thử: Toán nâng cao lớp 5 - Tìm số số hạng của dãy số

                    

                                                                 

 

3 - Toán tư duy theo giáo trình Singapore

Các dạng toán tư duy theo giáo trình của Singapore, giúp các em học sinh tìm hiểu, học tập theo chương trình nâng cao của Singapore. Các bài toán tư duy, trực quan, gợi mở và kích thích sáng tạo

                                                       Bài giảng học thử: Toán tư duy Singapore - Bài: Xây dựng phép toán mới

                     

                                                                      

 

4 - Loạt 1001 bài toán tư duy hay và khó

Các bài toán tư duy, hay và khó được sưu tầm, sáng tạo từ các kỳ thi hay các tài liệu toán của nước ngoài.

                                   Bài giảng học thử: 1001 bài toán tư duy lớp 5 - phần 2

                  

                                                                 

 

Ngoài ra, học sinh có thể tham khảo thêm các phần: Học toán tiếng Anh theo từng tuần, Học toán ôn thi ViOlympic và làm các bài tập luyện tập tổng hợp hay luyện tập theo từng chuyên đề.