Banner trang chi tiết
MathX Đề thi

Đề thi

Lớp 2
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 2 - đề số 1 20 phút 172343 0 N/A
Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 2 - đề số 2 20 phút 48337 0 N/A

Xem tất cả

Lớp 3
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 3 - đề số 1 20 phút 87359 0 N/A
Luyện thi Toán ViOlympic cấp quận lớp 3 - đề số 2 20 phút 30292 0 N/A

Xem tất cả

ÔN TẬP HÈ LỚP 5
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất

Xem tất cả

Kỳ thi Toán học Hoa Kì AMC-8
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi AMC8 năm 2018 40 phút 11356 0 N/A
Đề thi AMC8 năm 2017 40 phút 6041 0 N/A
Đề thi AMC8 năm 2016 40 phút 5969 0 N/A
Đề thi AMC8 năm 2015 40 phút 5716 0 N/A
Đề thi AMC8 năm 2014 40 phút 5887 0 N/A
Đề thi AMC8 năm 2013 40 phút 6665 0 N/A

Xem tất cả

Đề thi toán AMO (American Mathematic Olympiad)
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Đề thi AMO Toán 3 năm 2017 90 phút 11137 0 N/A
Đề thi AMO Toán 4 năm 2017 90 phút 8458 0 N/A
Đề thi AMO Toán 5 năm 2017 90 phút 8040 0 N/A
Đề thi AMO Toán 6 năm 2017 90 phút 10976 0 N/A

Xem tất cả