Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 TRUNG BÌNH CỘNG

TRUNG BÌNH CỘNG

Các bài toán về trung bình cộng.


6 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tìm số trung bình cộng
Cơ bản 6910 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán tìm số trung bình cộng của các số đã cho.


Bài 2: Tìm số khi biết trung bình cộng
Nâng cao 5770 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán tìm các số khi biết trung bình cộng.

Ví dụ: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.


Bài 3: Trung bình cộng của dãy số cách đều
Nâng cao 4076 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán Trung bình cộng của dãy số cách đều.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng tất cả các số của dãy số: 1, 3, 5, 7, ...99.

Để học tốt bài học này, các em học sinh cần biết về cách tính số số hạng, cách tính tổng trong dãy số cách đều.

Xem bài học về dãy số tại đây: Chuyên đề dãy số


Bài 4: Dạng toán ít hơn/nhiều hơn trung bình cộng
Cơ bản 3803 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Dạng toán ít hơn/nhiều hơn trung bình cộng.

Ví dụ: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?


Bài 5: Dạng toán nhiều hơn/ít hơn trung bình cộng (tiếp)
Nâng cao 2601 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Các bài toán về nhiều hơn/ít hơn trung bình cộng.

Ví dụ: An có 16 viên bi, Bình có 24 viên bi. Dũng có số bi nhiều hơn trung bình cộng số viên bi của 3 bạn là 2 viên. 

Tìm số viên bi của Dũng.


Bài 6: Luyện tập
Nâng cao 2806 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Ôn tập các bài toán về trung bình cộng.

Ví dụ: Trung bình cộng của ba số là 120. Hỏi cần có thêm số nào để trung bình cộng của các số nhận được là 110?