Banner trang chi tiết
HỌC TỐT TOÁN NỀN TẢNG
hàng tuần

Học tốt toán hàng tuần

68+ video bài giảng
1050+ bài tập luyện tập
50+ đề ôn tập kiểm tra
Vững vàng kiến thức nền tảng, phát triển tư duy toán học

luyện tập

Luyện tập kỹ năng cơ bản

50+ kỹ năng nền tảng
95+ dạng toán luyện tập
"Practice makes perfect!"

hàng tuần

Ôn tập hè hiệu quả

40+ đề ôn tập cơ bản & nâng cao
Củng cố kiến thức, nâng cao năng lực Toán học & phát triển tư duy

 
TOÁN TƯ DUY - SINGAPORE MATH
toán singapore

Toán tư duy Singapore

50+ video bài giảng
450+ bài giảng luyện tập
Học toán theo phương pháp toán Singapore
(CPA Method, Modeling Method)

chọn lọc

Các bài toán tư duy chọn lọc

Gồm các video phân tích đề, định hướng cách giải
200+ bài tập luyện tập
Tuyển chọn các bài toán hay từ các kỳ thi HSG

TOÁN NÂNG CAO - ÔN THI HSG
nâng cao theo chuyên đề

Toán nâng cao theo chuyên đề

90+ video với 12 chuyên đề
450+ bài tập luyện tập
Nâng cao kiến thức, phát triển tư duy toán học

học sinh giỏi

Các kỳ thi học sinh giỏi

50+ video giải đề thi các năm
Luyện tập làm đề thi các năm
Ôn thi MYTS, IMAS, AMC, APMOS, IKMC, SASMO...

Khóa học lập trình