Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 48,105
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 34,765
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 19,273
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 16,740
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 17,949
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 8,926
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 8,536
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 8,538
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 8,799
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 8,762
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 8,420
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 8,395
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 8,528
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 8,514
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 8,353
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 8,278
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 8,225
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 8,591
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 8,845
Đề thi toán SMO năm 2019 11,756
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 16,740
Đề thi thử IMAS năm 2018 15,528
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 38,834
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 13,863
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 12,490
Đề thi toán AMC năm 2017 16,670
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 12,502
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 21,574
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 10,669
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 24,384
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 9,935
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 10,212
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 14,252
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 12,440
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 12,770
Đề thi toán WMTC 2010 13,919
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 11,544
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 17,971
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 33,617
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 37,826
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 17,145
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 21,614
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 21,823
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 27,016
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 27,891
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 (Chương trình mới) 45,875
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 38,336
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 27,876
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 57,869
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 13,492
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 26,617
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 15,863
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 29,940
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 27,895
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 31,617
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 20,749
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 14,947
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 35,739
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 12,094
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 11,239
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 31,789
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 33,712
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 44,812
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 24,889
100 bài toán chọn lọc lớp 2 37,888
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 25,223
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 54,809
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 25,806
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 159,020
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 55,974
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 72,864
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 43,806
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 147,349
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 72,188
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 26,059
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 40,802
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 3
Tài liệuLượt tải
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CTST 17,914
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CTST 9,657
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 KNTT 46,737
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CD 9,501
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CD 6,696
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 KNTT 20,334
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 KNTT 22,427
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 CTST 5,843
Đề thi giữa học kì II lớp 3 CD 7,963
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 3 - vòng 1 5,718
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CTST 8,332
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CTST 6,328
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CD 7,803
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CD 6,852
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ KNTT 12,085
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ KNTT 8,223
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ cánh diều. 37,795
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ chân trời sáng tạo. 19,584
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ kết nối tri thức. 37,011
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 42,213
Đề ôn tập hè Toán lớp 3 44,174
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 3 62,528
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 3 năm 2019 31,535
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 266,928
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 3 năm học 2021 - 2022 71,640
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 3 69,317
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 52,857
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 217,496
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3 101,935
460 bài toán vui luyện trí thông minh 61,463
MỘT SỐ BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC 71,768
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 3 133,037
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 4
Tài liệuLượt tải
20 đề ôn tập hè lớp 4 7,440
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4 CD 5,379
Đề kiểm tra học kì II lớp 4 CTST 2,504
Đề cương ôn tập học kì II 3,896
Đề kiểm tra học kì II lớp 4 KNTT 5,230
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 KNTT 10,796
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 KNTT 4,311
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 CTST 2,750
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 CTST 2,056
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 CD 2,229
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 CD 1,935
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ KNTT 5,802
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ CTST 2,526
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ CD 2,575
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 CTST 1,557
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 KNTT 4,989
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 CD 2,438
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 KNTT 5,489
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 CTST 3,895
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 CD 4,397
Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 4 3,334
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 4 - vòng 1 6,784
Đề ôn tập hè Toán lớp 4 52,536
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 4 80,562
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 4 năm 2019 28,510
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 4 239,513
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 4 79,583
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 4 102,791
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 52,420
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 4 41,926
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4  125,924
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 4 66,913
Toán tư duy lớp 4: Bài toán cân thăng bằng 33,610
Tài liệu Toán chọn lọc lớp 3, 4 35,474
95 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 53,761
20 đề thi ViOlympic toán lớp 4 56,310
Tìm tòi học toán - Bài toán bịt mắt nhặt bi 62,388
Chuyên đề tính nhanh phân số lớp 4 62,751
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Chu Văn An (TP Thủ Dầu Một) 1,164
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Cầu Giấy năm học 2024 1,451
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2024 1,143
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2024 662
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Thanh Xuân năm học 2024 1,015
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ năm học 2024 473
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Nam Từ Liêm năm học 2024 805
Đề thi tuyển sinh lớp 5 lên 6 trường THCS Trần Mai Ninh năm 2024 - TP Thanh Hóa 2,206
Đề thi tuyển sinh lớp 5 lên 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2023 - 2024 667
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG (TP HUẾ) - NĂM HỌC 2024 - 2025  3,037
Bài kiểm tra rà soát kiến thức vào 6 môn toán Archimedes School 2023 - MATHX 3,785
30 đề thi vào 6 THCS Ngoại Ngữ 16,704
35 bộ đề thi giao lưu toán tuổi thơ 24,338
40 bộ đề thi ôn luyện Toán 5 10,704
99 bộ đề Toán lớp 5 8,229
369 bài tập năng khiếu toán 5 4,563
Phương pháp giải 50 bộ đề Toán 5 chọn lọc 5,338
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: "Số đo thời gian và chuyển động" 5,496
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 5 - vòng 1 3,283
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 64,100
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 45,552
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 18,671
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 10,676
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 10,434
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 11,054
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 12,159
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 18,627
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 12,975
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 13,587
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 15,669
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 19,720
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 19,469
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 12,870
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 11,219
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 11,301
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 11,217
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 10,715
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 29,954
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 139,781
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 79,574
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 32,090
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 11,165
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 11,772
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 9,266
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 39,855
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 31,244
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 149,265
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 73,388
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 23,215
Đề thi toán SMO năm 2018 10,891
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 9,577
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 8,905
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 11,913
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 7,712
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 7,735
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 8,052
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 13,163
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 28,402
52 đề luyện thi vào lớp 6 15,944
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 40,279
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 13,070
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 14,094
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 11,574
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 17,804
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 16,019
Một giờ dạy về bài toán dãy số 16,758
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 18,405
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 31,863
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 29,776
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN TOÁN 6 PHÒNG GDĐT TRIỆU SƠN NĂM HỌC 2023 2024 3,150
Đề thi học kì 1 môn toán của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2023 2024 - MATHX 5,625
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 KNTT 6,887
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CTST 2,159
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 KNTT 17,120
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CTST 2,600
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CD 2,076
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CD 4,986
Bộ đề kiểm tra giữa học kì I toán 6 Trường Liên Cấp Ngôi Sao Hà Nội 4,710
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 7,303
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 6,507
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 24,348
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 51,389
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 4,956
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 4,538
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 7,040
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 5,371
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 3,163
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 3,353
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 5,052
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 5,813
140 bài toán vui 3,131
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 2,620
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 4,850
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 8,458
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 7,939
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 51,333
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 8,271
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 9,571
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 10,657
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 14,002
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 36,490
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 20,864
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 26,534
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 13,406
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 9,451
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 36,247
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 37,680
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 21,271
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 45,141
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 34,845
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 98,049
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 81,512
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 30,315
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 45,041
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 43,676
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 87,980
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 74,330
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 34,223
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 34,188
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 33,124
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 61,593
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 7
Tài liệuLượt tải
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 2 TOÁN 7 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM NĂM HỌC 2022 - 2023 2,477
Đề kiểm tra tháng 1 môn toán khối lớp 7 Archimedes School ngày 25-01-2024 1,449
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 7 12,969
Chuyên đề ôn hè toán 7 6,574
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CD 5,803
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CTST 3,956
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CD 4,109
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CTST 3,145
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 KNTT 7,130
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 KNTT 27,315
Hướng dẫn ôn tập giữa học kì II khối 7 Trường THCS Chu Văn An năm học 2022-2023 2,636
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 7 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 3,847
Một số đề thi HSG Toán lớp 7 năm học 2021-2022 13,375
Đề thi giữa học kì II lớp 7 KNTT 9,213
Đề cương ôn tập giữa kì II lớp 7 KNTT 15,750
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CTST 2,654
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CTST 5,359
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CD 3,656
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CD 3,269
Đề cương ôn tập học kì II THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 2,364
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 7 - vòng 1 1,691
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ CTST 4,319
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ KNTT 11,215
Đề kiểm tra học kì I toán 7 bộ CD 4,308
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ KNTT 27,248
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CTST 7,992
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CD 7,228
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ cánh diều. 9,657
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ cánh diều. 12,517
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ chân trời sáng tạo. 15,255
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ chân trời sáng tạo. 2,636
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ kết nối tri thức 36,801
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ kết nối tri thức. 4,356
Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 7,701
Đề ôn tập hè Toán lớp 7 68,353
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 36,303
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 7 42,503
Đề kiểm tra học kì II Toán 7 - Trường Amsterdam năm học 2016 - 2017 19,742
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 148,925
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 7 năm học 2021 - 2022 58,922
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 7 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 15,410
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 19,747
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 28,539
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 44,936
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 7 54,689
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 7 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 20,306
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 trường Amsterdam năm 2004 - 2018 27,736
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 hệ trung học cơ sở 14,333
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì Môn Toán Lớp 7 Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam Từ Năm 1998 đến 2011 26,182
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 8
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 KNTT 2,716
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 CTST 906
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 CD 1,137
Đề cương ôn tập học kì II lớp 8 KNTT 2,147
Đề cương ôn tập học kì II lớp 8 CTST 675
Đề cương ôn tập học kì II lớp 8 CD 879
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 KNTT 6,976
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 KNTT 8,747
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 CTST 1,007
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 CTST 1,401
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 CD 1,011
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 CD 886
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ CD 1,275
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 CD 1,182
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ CTST 871
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 CTST 902
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ KNTT 2,385
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 KNTT 8,121
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 CTST 3,353
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 CTST 1,156
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 CD 1,149
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 CD 1,275
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 KNTT 2,703
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 KNTT 3,084
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP 8 17,159
Tổng hợp đề kiểm tra giữa học kì 2 toán 8 THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 3,874
Đề khảo sát CLB học kì II - Trường THCS Cầu Giấy 2,573
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 8 - vòng 1 1,797
Tuyển tập đề thi học kỳ 1 toán lớp 8 trường Hà Nội Amsterdam qua các năm 2,728
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 8 23,169
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 8 30,377
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 8 29,544
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 8 77,488
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 8 40,999
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 8 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 15,858
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 8 36,959
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 8 28,441
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 8 41,870
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 47,699
Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 21,342
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 9 MÔN TOÁN CHUNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM HỌC 2023 2024 1,749
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 9 MÔN TOÁN CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM HỌC 2023 2024 1,200
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX 742
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX 964
Tổng hợp đề thi giữa học kì II lớp 9 của một số trường THCS năm học 2022 2023 - MATHX 5,514
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn toán cấp huyện phòng GDĐT huyện Ba Vì năm học 2023 2024 (Đề kèm Đáp Án) 1,887
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 2023 - MATHX 684
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 phòng GDĐT quận Hai Bà Trưng năm học 2023 2024 - MATHX 682
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 phòng GDĐT quận Ba Đình năm học 2023 2024 - MATHX 603
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 trường THCS Trưng Vương năm học 2023 2024 - MATHX 1,252
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 của một số trường THCS chất lượng cao - MATHX 1,531
04 đề thi thử môn toán và khoa học tự nhiên theo cấu trúc trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ 2023 kèm đáp án 2,938
Đề Thi Mẫu Đánh Giá Năng Lực Toán - Kỳ Tuyển Sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Năm 2021 671
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM HỌC 2023 704
KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THCS HƯỚNG TỚI KỲ THI HSG TOÁN 9 TỈNH THANH HÓA NĂM 2023 799
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư Phạm năm 2023 2,668
Đề khảo sát chất lượng toán 9 Quận Hai Bà Trưng năm 2023 3,484
Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 lần 3 7,300
Đề kiểm tra chất lượng lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2022 - 2023 11,787
Đề khảo sát chất lượng toán 9 năm học 2022-2023 Quận Ba Đình - Hà Nội 3,459
Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2023 4,870
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 4,081
Đề kiểm tra giữa học kì II toán 9 Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 4,004
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023 3,695
Đề kiểm tra giữa học II toán 9 Trường THCS Ba Đình năm học 2022-2023 3,004
Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trường THCS Cầu Giấy năm học 2022-2023 2,631
Đề cương ôn tập giữa kì II Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 3,376
Đề thi thử vào lớp 10 lần II Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh năm học 2023 - 2024 3,888
Đề kiểm tra khảo sát tháng 2 môn toán 9 Trường THCS Thanh Xuân năm học 2022-2023 9,067
Đề kiểm tra định kì tháng 2 môn Toán Trường THCS Ba Đình năm 2023 1,908
Đề kiểm tra khảo sát toán 9 trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 2,685
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 2,038
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 1 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 1,876
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 1 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 1,899
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS tỉnh Hưng Yên năm học 2022-2023 6,384
Đề cương ôn tập học kì 2 liên cấp THCS, tiểu học Ngôi Sao Hà Nội 6,246
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023 2,578
Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cầu Giấy năm học 2022 - 2023 6,770
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình 2,493
Tổng hợp các đề thi thử vào 10 Trường Nguyễn Tất Thành 4,248
Đề thi thử vào 10 THCS và THPT Lương thế Vinh 2023 - 2024 2,872
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 14,392
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 8,725
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 16,182
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 10,095
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 25,971
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 26,596
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 13,039
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 10,342
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 11,196
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 10,676
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 12,038
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 31,487
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 29,305
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 12,351
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 31,049
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 18,816
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 40,021
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  31,151
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 13,288
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 18,906
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 10,446
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 39,745
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 10,880
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 17,989
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 19,630
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 33,854
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 17,715
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 36,941
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 16,048
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 20,397