Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 39,899
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 33,139
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 17,885
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 15,598
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 17,297
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 8,615
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 8,287
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 8,253
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 8,462
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 8,484
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 8,139
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 8,135
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 8,284
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 8,226
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 8,073
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 8,021
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 7,898
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 8,264
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 8,516
Đề thi toán SMO năm 2019 11,410
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 16,203
Đề thi thử IMAS năm 2018 15,189
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 37,865
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 13,348
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 12,007
Đề thi toán AMC năm 2017 16,275
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 12,139
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 21,170
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 10,421
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 24,036
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 9,688
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 9,973
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 13,959
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 12,131
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 12,241
Đề thi toán WMTC 2010 13,561
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 11,207
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 17,324
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 32,861
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 36,924
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 16,559
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 21,109
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 21,305
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 26,329
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 27,133
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 (Chương trình mới) 34,059
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 25,263
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 18,569
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 44,604
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 9,293
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 18,299
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 10,633
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 17,237
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 16,895
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 21,649
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 19,872
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 13,955
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 34,636
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 11,427
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 10,586
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 30,886
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 32,282
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 43,016
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 23,624
100 bài toán chọn lọc lớp 2 33,956
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 21,455
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 53,759
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 24,308
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 156,382
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 54,754
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 71,855
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 42,255
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 142,232
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 70,521
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 24,424
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 37,913
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 3
Tài liệuLượt tải
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CTST 9,487
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CTST 4,993
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 KNTT 18,466
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CD 5,391
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CD 4,056
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 KNTT 6,303
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 KNTT 7,505
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 CTST 3,769
Đề thi giữa học kì II lớp 3 CD 4,981
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 3 - vòng 1 4,663
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CTST 7,555
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CTST 5,543
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CD 7,093
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CD 6,217
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ KNTT 11,122
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ KNTT 7,483
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ cánh diều. 35,424
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ chân trời sáng tạo. 18,091
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ kết nối tri thức. 34,088
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 40,155
Đề ôn tập hè Toán lớp 3 35,615
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 3 61,509
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 3 năm 2019 30,155
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 264,098
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 3 năm học 2021 - 2022 70,362
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 3 58,019
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 51,074
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 213,412
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3 98,532
460 bài toán vui luyện trí thông minh 57,458
MỘT SỐ BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC 67,495
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 3 121,156
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 4
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 KNTT 183
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 KNTT 156
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 CTST 85
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 CTST 82
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 4 CD 157
Đề cương ôn giữa kì II lớp 4 CD 127
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ KNTT 4,827
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ CTST 1,924
Đề kiểm tra học kì I lớp 4 bộ CD 1,987
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 CTST 933
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 KNTT 3,632
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 4 CD 1,887
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 KNTT 4,536
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 CTST 3,122
Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 4 CD 3,743
Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 4 2,734
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 4 - vòng 1 5,995
Đề ôn tập hè Toán lớp 4 46,656
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 4 79,708
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 4 năm 2019 27,534
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 4 231,923
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 4 74,981
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 4 87,338
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 47,743
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 4 40,653
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4  123,346
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 4 65,908
Toán tư duy lớp 4: Bài toán cân thăng bằng 32,034
Tài liệu Toán chọn lọc lớp 3, 4 34,105
95 BÀI TOÁN CHỌN LỌC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 49,606
20 đề thi ViOlympic toán lớp 4 53,360
Tìm tòi học toán - Bài toán bịt mắt nhặt bi 56,864
Chuyên đề tính nhanh phân số lớp 4 58,516
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Bài kiểm tra rà soát kiến thức vào 6 môn toán Archimedes School 2023 - MATHX 1,574
30 đề thi vào 6 THCS Ngoại Ngữ 8,981
35 bộ đề thi giao lưu toán tuổi thơ 14,398
40 bộ đề thi ôn luyện Toán 5 7,158
99 bộ đề Toán lớp 5 5,913
369 bài tập năng khiếu toán 5 3,135
Phương pháp giải 50 bộ đề Toán 5 chọn lọc 4,001
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: "Số đo thời gian và chuyển động" 3,448
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 5 - vòng 1 2,757
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 62,710
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 28,348
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 17,161
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 9,869
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 9,704
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 10,264
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 11,160
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 16,777
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 12,109
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 12,796
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 15,101
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 19,101
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 18,541
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 12,134
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 10,534
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 10,746
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 10,712
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 10,264
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 28,513
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 84,489
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 56,454
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 27,688
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 10,647
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 11,369
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 8,816
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 35,938
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 23,692
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 141,340
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 72,329
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 22,469
Đề thi toán SMO năm 2018 10,519
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 9,198
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 8,428
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 11,326
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 7,368
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 7,433
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 7,692
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 12,081
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 26,846
52 đề luyện thi vào lớp 6 14,651
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 35,750
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 12,427
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 12,970
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 11,061
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 16,940
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 15,048
Một giờ dạy về bài toán dãy số 15,263
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 17,140
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 28,758
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 27,143
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề thi học kì 1 môn toán của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2023 2024 - MATHX 4,410
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 KNTT 5,595
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CTST 1,597
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 KNTT 14,854
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CTST 1,977
Đề thi ôn tập giữa kì I lớp 6 CD 1,608
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 CD 4,478
Bộ đề kiểm tra giữa học kì I toán 6 Trường Liên Cấp Ngôi Sao Hà Nội 3,900
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 4,837
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 4,050
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 9,817
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 17,260
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 3,054
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 2,811
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 4,029
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 3,523
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 2,509
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 2,564
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 3,621
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 3,303
140 bài toán vui 2,555
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 2,225
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 3,390
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 4,508
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 5,546
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 36,600
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 7,446
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 8,003
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 7,473
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 11,977
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 35,787
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 20,252
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 26,028
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 13,048
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 9,071
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 27,740
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 35,887
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 20,822
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 44,530
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 34,390
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 96,170
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 80,342
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 29,624
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 44,212
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 42,984
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 87,309
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 72,783
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 33,442
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 33,405
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 31,864
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 59,515
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 7
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra tháng 1 môn toán khối lớp 7 Archimedes School ngày 25-01-2024 426
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 7 9,980
Chuyên đề ôn hè toán 7 4,711
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CD 3,716
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CTST 2,375
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CD 2,593
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CTST 1,904
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 KNTT 4,024
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 KNTT 9,384
Hướng dẫn ôn tập giữa học kì II khối 7 Trường THCS Chu Văn An năm học 2022-2023 1,939
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 7 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 3,085
Một số đề thi HSG Toán lớp 7 năm học 2021-2022 9,036
Đề thi giữa học kì II lớp 7 KNTT 3,978
Đề cương ôn tập giữa kì II lớp 7 KNTT 8,384
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CTST 1,807
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CTST 2,985
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CD 2,572
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CD 2,266
Đề cương ôn tập học kì II THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 1,825
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 7 - vòng 1 1,291
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ CTST 3,836
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ KNTT 10,413
Đề kiểm tra học kì I toán 7 bộ CD 3,774
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ KNTT 24,562
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CTST 7,181
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CD 6,645
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ cánh diều. 8,996
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ cánh diều. 11,544
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ chân trời sáng tạo. 14,336
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ chân trời sáng tạo. 2,327
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ kết nối tri thức 34,982
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ kết nối tri thức. 4,001
Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 6,045
Đề ôn tập hè Toán lớp 7 48,297
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 35,602
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 7 41,895
Đề kiểm tra học kì II Toán 7 - Trường Amsterdam năm học 2016 - 2017 19,127
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 147,564
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 7 năm học 2021 - 2022 57,783
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 7 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 14,595
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 19,162
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 27,949
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 44,355
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 7 53,745
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 7 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 19,602
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 trường Amsterdam năm 2004 - 2018 26,896
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 hệ trung học cơ sở 13,529
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì Môn Toán Lớp 7 Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam Từ Năm 1998 đến 2011 25,053
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 8
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 KNTT 157
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 KNTT 145
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 CTST 58
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 CTST 57
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 8 CD 74
Đề cương ôn giữa kì II lớp 8 CD 81
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ CD 930
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 CD 770
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ CTST 552
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 CTST 555
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 bộ KNTT 1,767
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 8 KNTT 6,026
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 CTST 2,994
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 CTST 857
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 CD 809
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 CD 948
Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 KNTT 2,244
Đề cương ôn tập giữa học kì I lớp 8 KNTT 1,830
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP 8 9,740
Tổng hợp đề kiểm tra giữa học kì 2 toán 8 THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 3,229
Đề khảo sát CLB học kì II - Trường THCS Cầu Giấy 2,020
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 8 - vòng 1 1,462
Tuyển tập đề thi học kỳ 1 toán lớp 8 trường Hà Nội Amsterdam qua các năm 2,195
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 8 22,192
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 8 29,794
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 8 29,059
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 8 76,436
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 8 40,035
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 8 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 15,234
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 8 35,638
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 8 26,699
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 8 41,095
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 46,714
Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 20,715
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Tổng hợp đề thi giữa học kì II lớp 9 của một số trường THCS năm học 2022 2023 - MATHX 1,248
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn toán cấp huyện phòng GDĐT huyện Ba Vì năm học 2023 2024 (Đề kèm Đáp Án) 699
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 2023 - MATHX 305
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 phòng GDĐT quận Hai Bà Trưng năm học 2023 2024 - MATHX 339
Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 9 phòng GDĐT quận Ba Đình năm học 2023 2024 - MATHX 297
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 trường THCS Trưng Vương năm học 2023 2024 - MATHX 813
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 của một số trường THCS chất lượng cao - MATHX 972
04 đề thi thử môn toán và khoa học tự nhiên theo cấu trúc trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ 2023 kèm đáp án 479
Đề Thi Mẫu Đánh Giá Năng Lực Toán - Kỳ Tuyển Sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Năm 2021 261
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM HỌC 2023 351
KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THCS HƯỚNG TỚI KỲ THI HSG TOÁN 9 TỈNH THANH HÓA NĂM 2023 462
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư Phạm năm 2023 2,248
Đề khảo sát chất lượng toán 9 Quận Hai Bà Trưng năm 2023 2,529
Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 lần 3 3,057
Đề kiểm tra chất lượng lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2022 - 2023 8,343
Đề khảo sát chất lượng toán 9 năm học 2022-2023 Quận Ba Đình - Hà Nội 2,737
Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2023 4,117
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 3,409
Đề kiểm tra giữa học kì II toán 9 Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 3,085
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023 3,047
Đề kiểm tra giữa học II toán 9 Trường THCS Ba Đình năm học 2022-2023 2,183
Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trường THCS Cầu Giấy năm học 2022-2023 2,163
Đề cương ôn tập giữa kì II Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 2,823
Đề thi thử vào lớp 10 lần II Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh năm học 2023 - 2024 3,159
Đề kiểm tra khảo sát tháng 2 môn toán 9 Trường THCS Thanh Xuân năm học 2022-2023 7,614
Đề kiểm tra định kì tháng 2 môn Toán Trường THCS Ba Đình năm 2023 1,684
Đề kiểm tra khảo sát toán 9 trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 2,215
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 1,641
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 1 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 1,579
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 1 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 1,612
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS tỉnh Hưng Yên năm học 2022-2023 5,390
Đề cương ôn tập học kì 2 liên cấp THCS, tiểu học Ngôi Sao Hà Nội 3,915
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023 2,129
Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cầu Giấy năm học 2022 - 2023 5,474
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình 2,113
Tổng hợp các đề thi thử vào 10 Trường Nguyễn Tất Thành 1,888
Đề thi thử vào 10 THCS và THPT Lương thế Vinh 2023 - 2024 2,151
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 13,777
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 8,276
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 15,756
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 9,772
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 25,509
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 26,157
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 12,652
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 10,065
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 10,674
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 10,341
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 11,644
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 30,042
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 27,465
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 11,925
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 29,614
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 17,210
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 39,154
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  30,588
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 13,061
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 18,372
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 10,174
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 38,599
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 10,580
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 16,761
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 18,806
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 32,952
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 17,234
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 35,828
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 15,522
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 19,152