Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 9,934
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 12,791
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 10,622
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 9,530
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 12,448
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 5,428
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 5,192
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 5,075
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 5,267
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 5,178
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 5,021
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 5,001
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 5,183
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 5,118
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 5,135
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 4,973
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 4,918
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 5,144
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 5,174
Đề thi toán SMO năm 2019 7,957
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 12,057
Đề thi thử IMAS năm 2018 11,553
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 32,222
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 9,316
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 8,219
Đề thi toán AMC năm 2017 12,773
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 8,826
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 16,427
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 7,315
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 20,014
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 6,808
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 6,975
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 10,727
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 8,913
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 8,506
Đề thi toán WMTC 2010 9,246
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 7,874
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 13,276
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 28,119
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 31,928
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 12,607
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 16,837
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 16,816
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 21,514
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 21,917
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 2,575
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 7,122
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 11,182
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 1,597
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 1,065
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 1,113
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 4,707
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 1,947
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 8,719
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 6,054
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 3,556
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 17,561
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 2,875
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 3,738
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 5,628
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 11,909
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 4,277
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 4,408
100 bài toán chọn lọc lớp 2 21,543
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 14,970
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 41,292
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 17,470
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 148,812
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 47,674
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 67,687
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 36,904
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 92,842
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 57,158
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 17,427
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 30,616
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 33,601
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 13,239
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 10,304
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 5,465
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 5,424
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 5,760
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 5,903
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 9,516
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 7,534
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 8,009
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 8,779
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 11,900
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 13,062
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 8,101
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 6,401
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 6,557
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 6,955
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 6,515
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 21,112
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 65,810
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2021 - 2022 30,562
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 13,175
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 6,942
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 7,625
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 5,256
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 25,519
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 15,841
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 59,723
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 49,049
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 17,963
Đề thi toán SMO năm 2018 7,114
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 5,732
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 5,088
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 8,050
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 4,183
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 4,427
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 4,696
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 7,450
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 19,627
52 đề luyện thi vào lớp 6 9,463
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 23,414
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 7,832
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 8,469
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 7,430
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 12,273
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 10,723
Một giờ dạy về bài toán dãy số 10,512
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 12,157
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 19,584
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 18,747
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 358
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 3,210
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 1,961
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 5,818
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì II - Toán lớp 6 3,795
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 10,522
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 5,472
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 8,598
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 5,623
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 4,631
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 19,469
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 21,586
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 15,338
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 33,340
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 26,607
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 88,661
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 74,183
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 25,155
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 40,203
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 38,039
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 78,645
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 53,769
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 27,768
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 26,941
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 26,843
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 46,905
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 8,252
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 3,883
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 11,664
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 6,504
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 15,884
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 14,669
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 9,285
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 6,718
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 6,788
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 7,048
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 7,883
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 24,910
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 năm học 2021 - 2022 21,908
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 8,609
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 24,409
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 11,550
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 21,538
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  14,826
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 9,910
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 13,974
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 7,068
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 30,227
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 7,390
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 10,277
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 13,798
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 28,065
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 13,763
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 27,664
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 11,417
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 14,148