Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 16,428
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 22,863
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 13,513
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 12,121
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 14,568
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 7,125
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 6,831
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 6,707
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 6,881
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 6,946
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 6,678
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 6,608
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 6,854
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 6,663
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 6,678
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 6,623
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 6,476
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 6,725
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 6,879
Đề thi toán SMO năm 2019 9,710
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 14,030
Đề thi thử IMAS năm 2018 13,486
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 34,368
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 11,095
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 9,980
Đề thi toán AMC năm 2017 14,618
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 10,490
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 18,801
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 8,880
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 22,098
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 8,324
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 8,567
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 12,368
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 10,571
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 10,257
Đề thi toán WMTC 2010 11,672
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 9,597
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 14,979
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 29,943
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 34,020
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 14,438
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 18,963
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 18,989
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 23,761
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 24,250
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 (Chương trình mới) 11,394
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 9,493
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 10,314
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 20,171
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 3,979
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 5,676
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 3,352
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 6,939
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 4,046
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 11,332
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 11,462
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 7,823
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 25,158
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 6,362
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 7,025
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 18,187
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 19,697
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 23,336
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 8,802
100 bài toán chọn lọc lớp 2 26,450
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 17,620
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 44,220
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 20,214
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 151,889
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 50,926
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 69,463
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 38,984
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 112,587
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 62,694
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 20,459
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 33,304
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 3
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 3 - vòng 1 493
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CTST 2,238
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CTST 1,304
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CD 2,132
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CD 2,062
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ KNTT 3,040
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ KNTT 2,191
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ cánh diều. 11,703
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ chân trời sáng tạo. 1,977
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ kết nối tri thức. 4,236
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 36,519
Đề ôn tập hè Toán lớp 3 24,659
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 3 52,124
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 3 năm 2019 26,182
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 260,049
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 3 năm học 2021 - 2022 67,949
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 3 39,506
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 47,482
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 182,237
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3 70,551
460 bài toán vui luyện trí thông minh 48,981
MỘT SỐ BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC 56,642
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 3 102,342
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 5 - vòng 1 138
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 47,896
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 19,292
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 13,203
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 7,406
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 7,444
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 7,721
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 7,937
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 12,241
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 9,485
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 10,221
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 11,603
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 14,880
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 15,646
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 10,104
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 8,240
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 8,672
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 8,872
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 8,329
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 24,212
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 71,771
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2021 - 2022 35,457
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 17,512
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 8,763
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 9,507
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 6,897
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 27,780
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 17,692
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 79,401
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 60,199
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 20,011
Đề thi toán SMO năm 2018 8,830
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 7,532
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 6,812
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 9,686
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 5,902
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 6,024
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 6,263
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 9,537
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 22,335
52 đề luyện thi vào lớp 6 11,621
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 27,451
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 9,975
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 10,466
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 9,276
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 14,487
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 12,816
Một giờ dạy về bài toán dãy số 12,643
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 14,401
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 22,886
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 22,158
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 140
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 216
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 166
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 170
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 16,421
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 3,957
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 5,666
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 4,396
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 8,386
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì II - Toán lớp 6 5,605
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 24,369
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 12,660
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 17,128
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 10,268
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 7,004
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 23,244
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 25,342
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 17,901
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 36,092
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 31,010
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 91,855
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 76,723
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 27,249
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 41,964
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 39,953
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 81,827
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 56,981
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 30,442
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 29,679
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 28,921
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 51,792
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 7
Tài liệuLượt tải
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 7 - vòng 1 72
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ CTST 1,111
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ KNTT 2,151
Đề kiểm tra học kì I toán 7 bộ CD 1,463
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ KNTT 2,072
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CTST 778
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CD 1,509
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ cánh diều. 2,052
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ cánh diều. 1,190
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ chân trời sáng tạo. 1,112
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ chân trời sáng tạo. 779
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ kết nối tri thức 4,401
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ kết nối tri thức. 1,474
Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 2,844
Đề ôn tập hè Toán lớp 7 19,859
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 30,132
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 7 37,950
Đề kiểm tra học kì II Toán 7 - Trường Amsterdam năm học 2016 - 2017 17,647
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 144,162
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 7 năm học 2021 - 2022 53,337
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 7 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 12,838
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 17,471
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 25,880
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 40,594
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 7 47,250
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 7 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 17,102
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 trường Amsterdam năm 2004 - 2018 22,647
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 hệ trung học cơ sở 11,321
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì Môn Toán Lớp 7 Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam Từ Năm 1998 đến 2011 21,525
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 11,067
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 6,018
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 13,841
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 8,212
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 19,906
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 20,947
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 10,939
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 8,439
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 8,571
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 8,709
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 9,719
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 27,019
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 năm học 2021 - 2022 24,240
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 10,266
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 26,217
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 13,371
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 27,291
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  20,894
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 11,584
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 16,093
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 8,695
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 34,025
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 9,045
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 12,745
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 16,005
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 30,285
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 15,490
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 30,838
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 13,339
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 16,275