Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

Thi Toán tiểu học quốc tế
Tài liệuLượt tải
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 5,484
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 341
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 225
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 195
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 196
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 208
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 205
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 191
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 229
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 227
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 225
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 171
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 170
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 231
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 282
Đề thi toán SMO năm 2019 2,181
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 5,471
Đề thi thử IMAS năm 2018 3,993
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 18,504
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 3,000
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 2,071
Đề thi toán AMC năm 2017 5,861
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 3,034
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 6,188
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 2,233
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 12,134
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 2,039
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 1,857
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 5,415
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 2,726
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 3,118
Đề thi toán WMTC 2010 2,477
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 2,600
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 7,235
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 20,308
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 22,482
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 5,908
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 9,530
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 9,204
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 13,322
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 13,150
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 933
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 2,174
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 2,759
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 năm học 2019 - 2020 5,437
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 5,164
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 2,234
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 1,452
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 1,196
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 2,121
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 1,245
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 12,991
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 21,524
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2019 - 2020 3,783
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 3,296
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 2,518
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 2,758
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 1,107
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 10,130
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 4,852
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 21,703
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 26,494
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 11,660
Đề thi toán SMO năm 2018 2,651
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 1,936
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 1,422
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 4,183
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 776
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 886
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 964
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 2,508
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 10,366
52 đề luyện thi vào lớp 6 3,600
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 10,125
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 2,666
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 2,960
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 2,588
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 6,852
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 4,493
Một giờ dạy về bài toán dãy số 4,123
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 5,556
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 9,154
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 8,865
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 828
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 223
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 năm học 2019 - 2020 3,300
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 năm học 2019 - 2020 2,223
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 3,003
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 818
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 763
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 902
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 1,426
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 7,336
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 năm học 2019 - 2020 5,681
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 2,201
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 9,831
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 2,076
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 9,834
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 2,460
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 3,595
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 5,005
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 1,233
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 14,253
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 1,292
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 2,573
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 4,452
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 18,459
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 6,614
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 13,565
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 4,975
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 5,698