Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 22,689
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 24,227
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 14,077
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 12,576
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 14,932
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 7,279
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 6,933
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 6,833
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 7,047
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 7,094
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 6,797
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 6,734
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 6,983
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 6,837
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 6,808
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 6,748
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 6,594
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 6,874
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 7,038
Đề thi toán SMO năm 2019 9,914
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 14,337
Đề thi thử IMAS năm 2018 13,712
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 35,034
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 11,464
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 10,278
Đề thi toán AMC năm 2017 14,758
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 10,678
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 19,268
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 9,031
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 22,305
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 8,430
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 8,732
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 12,521
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 10,732
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 10,489
Đề thi toán WMTC 2010 11,954
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 9,799
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 15,261
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 30,282
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 34,592
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 14,694
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 19,227
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 19,303
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 24,079
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 24,652
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 (Chương trình mới) 15,818
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 21,013
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 15,758
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 39,135
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 6,966
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 13,096
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 7,620
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 12,642
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 12,074
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 18,483
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 12,063
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 8,212
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 26,377
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 6,684
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 7,294
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 19,087
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 20,284
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 25,323
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 9,211
100 bài toán chọn lọc lớp 2 28,710
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 18,629
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 44,675
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 21,285
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 154,050
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 52,725
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 70,272
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 40,198
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 116,114
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 63,763
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 21,449
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 35,058
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 3
Tài liệuLượt tải
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CTST 3,504
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CTST 2,270
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 KNTT 12,739
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 3 CD 3,201
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 CD 2,102
Đề cương ôn cuối kì II lớp 3 KNTT 3,213
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 KNTT 4,092
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 3 CTST 1,810
Đề thi giữa học kì II lớp 3 CD 2,638
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 3 - vòng 1 1,635
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CTST 2,705
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CTST 1,750
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ CD 2,581
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ CD 2,429
Đề kiểm tra học kì I lớp 3 bộ KNTT 3,527
Đề cương ôn tập học kì I lớp 3 bộ KNTT 2,802
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ cánh diều. 13,231
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ chân trời sáng tạo. 2,395
Bộ đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 bộ kết nối tri thức. 4,843
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 38,000
Đề ôn tập hè Toán lớp 3 27,742
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 3 52,519
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 3 năm 2019 27,057
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 261,769
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 3 năm học 2021 - 2022 68,624
10 Đề thi học sinh giỏi lớp 3 45,440
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 - 2022 48,645
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 186,123
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3 71,424
460 bài toán vui luyện trí thông minh 51,290
MỘT SỐ BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC 60,562
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ 2 lớp 3 112,769
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
30 đề thi vào 6 THCS Ngoại Ngữ 2,357
35 bộ đề thi giao lưu toán tuổi thơ 5,210
40 bộ đề thi ôn luyện Toán 5 2,348
99 bộ đề Toán lớp 5 1,670
369 bài tập năng khiếu toán 5 725
Phương pháp giải 50 bộ đề Toán 5 chọn lọc 1,116
TOÁN CHUYÊN ĐỀ: "Số đo thời gian và chuyển động" 1,112
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 5 - vòng 1 658
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 48,841
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 22,271
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 14,678
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 8,187
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 8,150
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 8,603
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 9,315
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 14,063
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 10,179
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 11,117
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 12,165
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 15,143
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 16,508
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 10,587
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 8,775
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 9,108
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 9,182
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 8,680
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 25,811
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 78,865
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 49,599
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 20,450
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 9,172
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 9,849
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 7,227
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2022 - 2023 32,128
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2022 - 2023 21,062
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 81,728
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 61,180
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 20,689
Đề thi toán SMO năm 2018 9,017
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 7,747
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 7,060
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 9,916
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 6,068
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 6,190
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 6,435
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 10,183
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 23,633
52 đề luyện thi vào lớp 6 12,389
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 30,259
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 10,533
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 11,134
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 9,573
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 14,944
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 13,271
Một giờ dạy về bài toán dãy số 13,223
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 14,997
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 24,716
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 23,465
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề kiểm tra học kì II Archimedes năm học 2022-2023 860
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 657
Đề kiểm tra học kì II toán 6 KNTT 5,336
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 KNTT 4,590
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CTST 1,239
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CTST 1,073
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 CD 2,226
Đề cương ôn tập học kì II lớp 6 CD 1,692
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 6 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 681
Đề giao lưu học sinh giỏi cấp huyện Như Xuân (TH) Toán 6 - Năm học 2021-2022 766
Đề thi ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 1,901
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CTST 1,463
140 bài toán vui 701
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 6 - vòng 1 482
Đề thi ôn tập giữa kì II lớp 6 CD 1,682
Đề thi ôn tập giữa học kì II lớp 6 KNTT 2,160
Đề cương ôn tập giữa học kì II - Toán lớp 6 CD 3,174
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 21,319
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 5,095
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 6,508
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 5,386
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 KNTT 10,314
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 25,363
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 13,184
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 17,625
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 10,536
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 7,182
Chuyên đề ôn tập hè Toán lớp 6 24,623
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 26,076
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 18,278
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 36,355
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 31,347
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 93,544
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 78,572
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 27,834
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 42,608
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 41,270
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 82,186
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 57,381
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 30,920
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 30,016
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 29,631
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 53,259
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 7
Tài liệuLượt tải
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 7 536
Chuyên đề ôn hè toán 7 541
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CD 2,185
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 CTST 1,247
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CD 1,361
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 CTST 886
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 KNTT 2,738
Đề cương ôn tập học kì II lớp 7 KNTT 4,526
Hướng dẫn ôn tập giữa học kì II khối 7 Trường THCS Chu Văn An năm học 2022-2023 903
Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán 7 huyện Tiên Du năm học 2022-2023 1,686
Một số đề thi HSG Toán lớp 7 năm học 2021-2022 1,437
Đề thi giữa học kì II lớp 7 KNTT 1,995
Đề cương ôn tập giữa kì II lớp 7 KNTT 4,434
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CTST 873
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CTST 1,767
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 7 CD 1,379
Đề cương ôn tập giữa học kì II lớp 7 CD 1,396
Đề cương ôn tập học kì II THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 939
Đề thi toán VTMC năm 2023 lớp 7 - vòng 1 281
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ CTST 1,364
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 bộ KNTT 2,544
Đề kiểm tra học kì I toán 7 bộ CD 1,737
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ KNTT 2,421
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CTST 982
Đề cương ôn tập học kì I lớp 7 bộ CD 1,806
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ cánh diều. 2,223
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ cánh diều. 1,391
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ chân trời sáng tạo. 1,294
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ chân trời sáng tạo. 901
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 bộ kết nối tri thức 5,217
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 7 bộ kết nối tri thức. 1,705
Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 4,027
Đề ôn tập hè Toán lớp 7 23,235
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 7 30,374
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 7 38,387
Đề kiểm tra học kì II Toán 7 - Trường Amsterdam năm học 2016 - 2017 18,173
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 145,996
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 7 năm học 2021 - 2022 56,607
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 7 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 13,486
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 18,056
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 26,871
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 41,081
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 7 47,694
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 7 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 17,480
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 trường Amsterdam năm 2004 - 2018 23,283
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 hệ trung học cơ sở 11,707
Đề Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì Môn Toán Lớp 7 Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam Từ Năm 1998 đến 2011 22,420
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư Phạm năm 2023 132
Đề khảo sát chất lượng toán 9 Quận Hai Bà Trưng năm 2023 575
Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 lần 3 184
Đề kiểm tra chất lượng lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2022 - 2023 4,866
Đề khảo sát chất lượng toán 9 năm học 2022-2023 Quận Ba Đình - Hà Nội 1,131
Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2023 1,277
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 805
Đề kiểm tra giữa học kì II toán 9 Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 996
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023 490
Đề kiểm tra giữa học II toán 9 Trường THCS Ba Đình năm học 2022-2023 424
Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Trường THCS Cầu Giấy năm học 2022-2023 813
Đề cương ôn tập giữa kì II Trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 1,239
Đề thi thử vào lớp 10 lần II Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh năm học 2023 - 2024 1,627
Đề kiểm tra khảo sát tháng 2 môn toán 9 Trường THCS Thanh Xuân năm học 2022-2023 4,531
Đề kiểm tra định kì tháng 2 môn Toán Trường THCS Ba Đình năm 2023 311
Đề kiểm tra khảo sát toán 9 trường THCS Giảng Võ năm học 2022-2023 744
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 268
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 1 - Đợt 2 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 179
Đề kiểm tra kiến thức toán 9 Vòng 2 - Đợt 1 trường THPT chuyên KHTN năm 2022 180
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS tỉnh Hưng Yên năm học 2022-2023 1,933
Đề cương ôn tập học kì 2 liên cấp THCS, tiểu học Ngôi Sao Hà Nội 1,762
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023 257
Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cầu Giấy năm học 2022 - 2023 3,479
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình 409
Tổng hợp các đề thi thử vào 10 Trường Nguyễn Tất Thành 333
Đề thi thử vào 10 THCS và THPT Lương thế Vinh 2023 - 2024 544
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 11,931
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 6,714
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 14,226
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 8,404
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 20,283
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 21,345
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 11,209
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 8,684
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 9,029
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 8,991
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 10,145
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 28,634
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 25,906
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 10,498
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 27,727
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 14,609
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 28,318
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  21,619
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 11,693
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 16,676
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 8,845
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 35,675
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 9,220
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 14,043
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 16,748
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 31,186
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 15,829
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 32,258
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 13,773
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 17,038