Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Tài liệu

Tài liệu

THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
Tài liệuLượt tải
ÔN TẬP KÌ THI KANGAROO (IKMC) LỚP 1 - 2 12,549
Đề thi mẫu kỳ thi toán SEAMO 16,384
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 5, 6 năm 2015 - 2019 12,297
Tổng hợp đề thi toán AMC lớp 3, 4 năm 2015 - 2019 11,128
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2018 13,729
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2017 6,499
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2016 6,233
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2015 6,121
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2014 6,309
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2013 6,321
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2012 6,065
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2011 6,017
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2010 6,257
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2009 6,085
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2008 6,116
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2007 6,042
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2006 5,894
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2005 6,133
Đề thi Toán quốc tế IMSO năm 2004 6,260
Đề thi toán SMO năm 2019 9,107
Đề thi toán AMC năm 2018 từ lớp 3 đến lớp 12 13,294
Đề thi thử IMAS năm 2018 12,623
Tổng hợp Đề thi toán Kangaroo lớp 1 - 12 năm 2018 33,448
Tổng hợp đề thi toán Apmops từ năm 2001 - 2017 10,425
Đề thi toán Kangaroo năm 2017 9,296
Đề thi toán AMC năm 2017 13,941
Đề thi toán singapore SMO từ năm 2005 đến năm 2013 9,849
Đề thi toán học không biên giới MWB vòng mùa đông - WINTER 2018 17,710
ĐỀ THI THỬ TOÁN APMOPS 2018 - LẦN 2 8,310
Tuyển tập đề thi AMC 8 từ năm 1999 đến 2016 21,164
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm 2014 - 2015 7,757
Đề thi toán học không biên giới năm 2016 7,964
Đề thi thử Toán APMOPS 2018 - Lần 1 11,749
Đề thi Toán RSM 2017 lớp 2,3 9,935
Đề thi học sinh giỏi Toán Singapore SMO từ năm 2005 đến 2013 9,603
Đề thi toán WMTC 2010 10,444
Đề thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2013 8,953
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 5,6 14,342
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2002 đến năm 2016 lớp 3,4 29,228
Tuyển tập đề thi Toán Kangaroo IKMC từ năm 2012 đến năm 2016 lớp 1,2 33,198
Đề thi IMAS năm 2013 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 13,687
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 18,103
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Upper Primary (lớp 5, 6) 18,028
Đề thi IMAS năm 2015 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 22,783
Đề thi IMAS năm 2012 dành cho lứa tuổi Middle Primary (lớp 3, 4) 23,205
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 2
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 (Chương trình mới) 8,449
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 7,939
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 9,148
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 16,810
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 3,160
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 4,181
Đề cương ôn tập cuối học kì II Sách Cánh diều - Toán lớp 2 2,560
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Kết nối tri thức - Toán lớp 2 5,991
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 3,210
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 2 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 10,358
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 7,410
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 4,815
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Cánh Diều - Toán lớp 2 19,373
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 4,140
Đề cương ôn tập cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 4,990
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 7,507
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Toán lớp 2 13,561
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Cánh Diều - Toán lớp 2 5,455
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Toán lớp 2 5,642
100 bài toán chọn lọc lớp 2 23,847
Đề ôn tập hè Toán lớp 2 16,856
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 2 42,758
Đề thi Archimedes Olympiad lớp 2 năm 2019 19,137
10 đề thi cuối học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 151,037
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2020 - 2021 49,841
5 Đề thi giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 68,815
Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán lớp 2 năm học 2020 - 2021 38,125
Bộ 20 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 2 96,074
Bộ đề cương ôn tập học kì I môn Toán lớp 2 58,947
Sách tiếng anh - Dạy tính nhanh 19,173
Bộ đề ôn tập Toán học kỳ II lớp 2 năm 2017 - 2018 32,198
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 5
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 36,565
Đề ôn tập hè Toán lớp 5 18,003
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 12,147
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 6,715
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 6,755
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 7,001
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 7,218
Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 11,277
Bộ đề minh họa thi vào 6 trường Lương Thế Vinh các năm 8,806
Đề khảo sát đánh giá năng lực thi vào lớp 6 môn Toán trường Lômônôxốp 9,487
Đề thi toán ITMC lớp 5 năm 2019 9,987
Đề ôn tập giữa học kì I Toán 5 13,330
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Trần Đại Nghĩa 2019 - 2020 14,849
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2019 - 2020 9,437
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Marie Curie 2019 - 2020 7,574
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Cầu Giấy 2019 - 2020 7,983
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Lương Thế Vinh 2019 - 2020 8,193
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Chuyên Ngoại Ngữ 2019 - 2020 7,659
Bộ sách 50 đề thi thử vào các trường cấp 2 chất lượng cao 22,899
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 70,398
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 5 năm học 2021 - 2022 34,140
100 bài toán tư duy tổng hợp ôn thi vào lớp 6 15,820
Đề thi thử vào lớp 6 trường Lomonoxop năm học 2019 - 2020 8,118
Đề thi thử cấp 2 trường Archimedes tháng 3 năm học 2019 - 2020 8,851
Đề tham khảo trường cấp 2 Archimedes 6,291
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 26,859
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 17,026
Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 62,505
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 5 51,176
Đề thi toán tuổi thơ năm 2018 19,226
Đề thi toán SMO năm 2018 8,179
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN MANHATTAN MATHEMATICAL OLYMPIAD LỚP 5, 6 TỪ NĂM 2000 - 2017 6,871
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần tự luận 6,191
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2017 - 2018 - Phần trắc nghiệm 9,083
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần tự luận 5,271
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2015 - 2016 - Phần trắc nghiệm 5,418
Đề thi vào trường cấp 2 Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 - 2017 - Phần trắc nghiệm 5,683
Tuyển chọn các đề thi vào lớp 6 8,862
Đáp án - 100 bài tập trắc nghiệm toán tư duy dành cho học sinh lớp 5 21,266
52 đề luyện thi vào lớp 6 10,896
100 bài trắc nghiệm toán tư duy lớp 5 25,903
Đề tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 9,216
56 đề tốt nghiệp toán lớp 5 9,777
670 Bài toán tiểu học (sách cổ) 8,606
95 bài toán chọn lọc ViOlympic Toán lớp 5 - tập 1 13,575
Đề thi chính thức giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2005 - 2009 11,936
Một giờ dạy về bài toán dãy số 11,743
Đề thi Olympic Toán tuổi thơ năm 2005 - 2009 13,295
Tuyển chọn 10 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 21,148
120 bài toán thi ViOlympic lớp 5 20,322
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 6
Tài liệuLượt tải
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 (Chương trình mới) 13,161
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2021 - 2022 2,539
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì II - Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 4,856
Đề cương ôn tập cuối kì II - Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 3,664
Đề cương ôn tập giữa kì II - Toán lớp 6 7,368
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì II - Toán lớp 6 4,925
Đề cương ôn tập cuối kì I - Toán lớp 6 12,208
Bộ 5 đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán lớp 6 6,913
Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán lớp 6 10,048
Đề cương ôn tập giữa kì I - Toán lớp 6 6,988
Đề cương ôn thi giữa học kì 1 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 5,934
Đề ôn tập hè Toán lớp 6 22,494
Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1 Toán 6 22,954
Đề thi toán ITMC lớp 6 năm 2019 16,477
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 6 34,701
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 6 28,450
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 90,589
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 6 năm học 2020 - 2021 75,925
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 6 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 26,531
Bộ đề ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 41,290
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 39,253
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 6 80,077
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 6 55,196
Đề thi và Hướng dẫn giải đề thi toán học kì 1 lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2018 - 2019 29,030
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 6 28,279
Đề kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2017 - 2018 28,104
Tổng hợp đề thi học kì môn Toán lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam 48,901
TÀI LIỆU TOÁN LỚP 9
Tài liệuLượt tải
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2021 - 2022 10,066
Giới thiệu đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Bắc Giang năm học 2021 - 2022 5,281
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2019 - 2020 13,020
Sưu tầm - Tổng hợp đề thi và đáp án môn Toán các Tỉnh năm 2018 - 2019 7,557
Đề thi ôn tập giữa học kì I toán 9 17,356
Đề cương ôn tập giữa học kì I Toán 9 17,023
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm dạy - học thêm Phổ thông năng khiếu năm 2019 10,327
Đề thi thử lớp 9 vòng 2 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 7,807
Đề thi thử lớp 9 vòng 1 đợt 3 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 7,892
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam - Đề 02 8,082
Đề thi thử vào lớp 10 - Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam 9,011
10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 26,238
Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 9 năm học 2021 - 2022 23,255
Đề kiểm tra chất lượng học kì II lớp 9 trường Amsterdam năm học 2018 - 2019 9,651
Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 25,481
Bộ đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 12,702
Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 9 22,920
Bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 9  16,227
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 quận Ba Đình năm học 2017 - 2018 10,899
Đề thi tuyển sinh hệ THPT chuyên ngoại ngữ năm 2018 15,309
Đề thi Hà Nội Open Mathematical Competition 2017 Junior Section 8,060
Tổng hợp đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành 33,001
Phương pháp Dirichlet và ứng dụng 8,397
Tuyển tập các đề thi vào chuyên KHTN các năm 11,834
Tổng hợp các bài toán đạt điểm 10 thi vào lớp 10 THPT trên toàn quốc 15,182
Tổng hợp đề thi và đáp án thi vào lớp 10 các tỉnh năm 2017 - 2018 29,505
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm 2017 - 2018 14,819
Bộ đề thi HSG Toán lớp 9 cấp tỉnh các năm 29,284
Đề thi giữa kỳ trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2017-2018 12,590
Tuyển tập các đề thi vào THPT 10 chuyên 15,431