Banner trang chi tiết
HỌC TỐT TOÁN NỀN TẢNG!
ÔN TẬP HÈ CỦNG CỐ KIẾN THỨC
ôn tập hè

Ôn tập hè hiệu quả

40+ đề ôn tập cơ bản & nâng cao
Củng cố kiến thức, nâng cao năng lực Toán học & phát triển tư duy

toán tiếng anh

Luyện tập toán tiếng Anh

70+ đề luyện tập theo tuần
2500+ từ vựng Toán Tiếng Anh
Luyện toán tiếng Anh - sẵn sàng hội nhập

TOÁN TƯ DUY - SINGAPORE MATH
toán singapore

Toán tư duy Singapore

50+ video bài giảng
450+ bài giảng luyện tập
Học toán theo phương pháp toán Singapore
(CPA Method, Modeling Method)

chọn lọc

Các bài toán tư duy chọn lọc

Gồm các video phân tích đề, định hướng cách giải
200+ bài tập luyện tập
Tuyển chọn các bài toán hay từ các kỳ thi HSG

TOÁN NÂNG CAO - ÔN THI HSG
nâng cao theo chuyên đề

Toán nâng cao theo chuyên đề

90+ video với 12 chuyên đề
450+ bài tập luyện tập
Nâng cao kiến thức, phát triển tư duy toán học

học sinh giỏi

Các kỳ thi học sinh giỏi

50+ video giải đề thi các năm
Luyện tập làm đề thi các năm
Ôn thi MYTS, IMAS, AMC, APMOS, IKMC, SASMO...

Khóa học lập trình
Khoa học kỳ thú