Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Bài học thử lớp 6

Khóa học Toán lớp 6 gồm 2 phần: Toán cơ bản 6 và Toán nâng cao 6

 

1. Toán cơ bản lớp 6

Bao gồm các bài giảng, bài tập luyện tập cơ bản, bám sát kiến thức sách giáo khoa giúp học sinh học trước bài hay ôn tập bài để nắm vững kiến thức.

Sau mỗi bài giảng đều có các bài tập về nhà để học sinh luyện tập, sau đó xem video chữa bài tập về nhà.

 

                                    Bài giảng học thử: Toán cơ bản 6 - Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

                       

                                    Bài giảng học thử: Toán cơ bản 6 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

                       

                                        Bài giảng học thử: Toán cơ bản 6 - Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

                       

                                                                         

 

2. Toán nâng cao lớp 6

Gồm các bài giảng, bài tập luyện tập được sắp xếp theo hơn 10 chuyên đề Toán nâng cao lớp 6. 

Các bài giảng dễ hiểu, sinh động giúp học sinh hiểu bài, nâng cao kiến thức và thêm yêu thích môn Toán.

Phần học toán nâng cao giúp học sinh vững vàng kiến thức, có thể tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Toán.

                                     Bài giảng học thử: Toán nâng cao lớp 6 - Rút gọn biểu thức lũy thừa

                       

                                                                         

 

3. Toán nâng cao lớp 6

Bao gồm các bài toán chọn lọc, hay và khó dành cho học sinh lớp 6 do Thầy Trần Hữu Hiếu sưu tầm và biên soạn, phân tích và đưa ra lời giải.

Qua phần này, các em học sinh có thể ôn tập tổng hợp, vận dung cao các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán, qua đó nâng cao khả năng tư duy và học toán của mình.

                                      Bài giảng học thử: Toán nâng cao lớp 6 - Các bài toán chọn lọc