Banner trang chi tiết

Đố vui cùng MathX

Câu hỏi đố vui số 208

Chọn đáp án thích hợp điền vào hình còn thiếu. 

Câu hỏi đố vui số 207

Tìm giá trị của một hình tròn trắng. 

Câu hỏi đố vui số 206

Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 lọ hoa thành một hàng ngang?

Câu hỏi đố vui 205

Điền số thích hợp thay cho dấu ?   

Câu hỏi đố vui 204

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 203

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 202

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 201

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 200

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 199

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 198

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 197

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đó vui 196

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?  

Câu hỏi đố vui 195

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 194

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 193

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 192

Tìm ra quy luật của các phép tính và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 191

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Câu hỏi đố vui 190

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 189

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 188

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 187

Sử dụng tư duy logic và trí thông minh của bạn để hoàn thành dấu ? có giá trị là…

Câu hỏi đố vui 186

Tìm số còn thiếu trong hình sau với 4 đáp án lựa chọn: A. 7 B. 9 C. 22 D.…

Câu hỏi đố vui 185

Nhìn hình và cho biết đáp án về đám mây, bông tuyết, chú chó đất, chiếc mũ và dấu hỏi…

Câu hỏi đố vui 184

Khi xếp 3 tờ giấy gấp Origami hình vuông có độ lớn khác nhau bên cạnh nhau, ta sẽ được…

Câu hỏi đố vui 183

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 182

Điền kí hiệu tiếp theo vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 181

Hình này nhìn từ trên cao xuống sẽ như thế nào? Chọn đáp án thích hợp.

Câu hỏi đố vui 180

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 179

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Câu hỏi đố vui 178

Tìm mã số cho ổ khoá theo các dữ kiện sau.

Câu hỏi đố vui 177

Nếu 7 = 42, 6 = 30, 5 = 20, trong 45 giây, bạn có đoán được 3=?

Câu hỏi đố vui 176

Bạn hãy tìm quy luật của các hình cho sẵn và chọn đáp án điền vào chỗ trống.

Câu hỏi đố vui 175

Bạn hãy tìm quy luật của các hình cho sẵn và chọn đáp án điền vào chỗ trống.

Câu hỏi đố vui 174

Bạn hãy tìm quy luật của các hình cho sẵn và chọn đáp án điền vào chỗ trống.

Câu đố vui số 173

Bạn hãy tìm quy luật của các hình cho sẵn và chọn đáp án điền vào chỗ trống.

Câu đố vui số 172

Bạn chọn đáp án màu đỏ nào cho phép cộng cuối cùng?

Câu đố vui số 171

Dãy chữ này còn thiếu ba chữ cái. Bạn hãy đoán xem đó là những chữ cái nào?

Câu đố vui số 170

Số tiếp theo trong dãy số này là số nào?

Câu đố vui số 169

Bạn hãy quan sát kỹ tháp màu bên trái và đoán xem đáp án nào đúng theo thứ tự các…

Câu đố vui số 168

Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:  

Câu đố vui số 167

Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm:

Câu đố vui số 166

Số thích hợp điền vào dấu ? là: Máy bay xanh = ? Máy bay cánh đỏ = ?  

Câu đố vui số 165

Số thích hợp điền vào dấu ? là:  

Câu đố vui số 164

Câu đố vui số 164

Câu đố vui số 163

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào.

Câu đố vui số 162

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

Câu hỏi đố vui số 161

Có một chiếc cân hai đĩa như hình vẽ. Hỏi cần bao nhiêu con vịt đặt vào đĩa cân bên…

Câu hỏi đố vui số 160

Điền số cần tìm vào dấu chấm hỏi.

Câu hỏi đố vui số 159

Điền số cần tìm vào dấu chấm hỏi.