Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Bài học thử lớp 1

MATHX GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TOÁN LỚP 1 BAO GỒM CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

 

1 - PHẦN HỌC TỐT TOÁN NỀN TẢNG

1.1. Học tốt toán hàng tuần

Phần học toán hàng tuần bao gồm các bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa, chương trình trên lớp của học sinh theo các tuần học. Kèm theo đó là các video hoạt hình thú vị có nội dung toán học.  Học sinh có thể xem các bài giảng trước, sau đó làm bài luyện tập trước khi đến giờ học trên lớp.

Việc này sẽ giúp học sinh nắm vững bài và tự tin hơn khi học tại lớp.

 

                                                                 Hoạt hình: Toán lớp 1 - Bài toán có lời văn

                      

 

                                                                      Toán lớp 1 - Bài giảng: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

                      

 

                                                                 Toán lớp 1 - Bài giảng: Cộng các số tròn chục

                      

 

                                                                             

1.2 - Luyện tập kĩ năng cơ bản

Bao gồm các bài tập luyện tập phân theo chuyên đề. Giúp học sinh tổng hợp, luyện tập lại kiến thức dễ dàng.

                     

                                                                            

 

1.3 - Ôn tập hè hiệu quả

Bao gồm 40+ đề ôn tập cơ bản & nâng cao. Giúp các con củng cố kiến thức, nâng cao năng lực Toán học & phát triển tư duy

                                                                            

2 - TOÁN NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ

Bao gồm: 90+ video với 12 chuyên đề, 450+ bài tập luyện tập. Giúp các con nâng cao kiến thức, phát triển tư duy toán học. 

 

                                         Bài học: Đếm hình - CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC