Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

Để giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Đội ngũ MATHX biên soạn bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2024-2025, bao gồm 5 đề thi có đáp án và lời giải chi tiết bám sát cấu trúc của các trường, phòng, sở giáo dục trên cả nước. Chúc các em học tốt

 

 

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm bộ 5 đề thi học kì 2 toán lớp 6 kèm lời giải chi tiết tại đây:

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 6 - ĐỀ SỐ 5

NĂM HỌC 2024 - 2025

 

 

 

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

 

a) \({\dfrac{1}{5}}+{\dfrac{-5}{19}}+{\dfrac{4}{5}}+{\dfrac{-4}{19}}\)

 

b) \({\dfrac{1}{5}}\cdot{\dfrac{11}{16}}+{\dfrac{1}{5}}\cdot{\dfrac{5}{16}}+{\dfrac{4}{5}}\)

 

c) 50% \(-\,1{\dfrac{1}{2}}+0,5.{\dfrac{3}{8}}\)

 

d) 

 

Lời giải

 

a) \({\dfrac{1}{5}}+{\dfrac{-5}{19}}+{\dfrac{4}{5}}+{\dfrac{-4}{19}}\)

 

\(=\left({\dfrac{1}{5}}+{\dfrac{4}{5}}\right)+\left({\dfrac{-5}{19}}+{\dfrac{-4}{19}}\right)\)

 

\(={1+{\dfrac{-9}{19}}}={\dfrac{10}{19}}\)

 

b) \({\dfrac{1}{5}}\cdot{\dfrac{11}{16}}+{\dfrac{1}{5}}\cdot{\dfrac{5}{16}}+{\dfrac{4}{5}}\)

 

\(={\dfrac{1}{5}}\cdot\left({\dfrac{11}{16}}+{\dfrac{5}{16}}\right)+{\dfrac{4}{5}}\)

 

\(={\dfrac{1}{5}}.1+{\dfrac{4}{5}}=1\)

 

c) 50% \(-\,1{\dfrac{1}{2}}+0,5.{\dfrac{3}{8}}\)

 

\(={\dfrac{50}{100}}-{\dfrac{3}{2}}+{\dfrac{1}{2}}\cdot{\dfrac{3}{8}}\)

 

\(={\dfrac{1}{2}}-{\dfrac{3}{2}}+{\dfrac{3}{16}}\)

 

\(=-1+{\dfrac{3}{16}}\)

 

\(=\dfrac{-13}{16}\)

 

d) 

 

\(={\dfrac{1}{36}}:{\dfrac{5}{-24}}+\left({\dfrac{7}{25}}-{\dfrac{36}{100}}\right).{\dfrac{25}{3}}\)

 

\(={\dfrac{1}{36}}\cdot{\dfrac{-24}{5}}+\left({\dfrac{28}{100}}-{\dfrac{36}{100}}\right)\cdot{\dfrac{25}{3}}\)

 

\(={\dfrac{-2}{15}}+{\dfrac{-8}{100}}.{\dfrac{25}{3}}\)

 

\(={\dfrac{-2}{15}}+{\dfrac{-2}{3}}\)

 

\({}={\dfrac{-2}{15}}+{\dfrac{-10}{15}}\)

 

\(={\dfrac{-12}{15}}={\dfrac{-4}{5}}\)

 

 

banner trường toán mathx

 

 

Bài 2 (2,5 điểm) Tìm x:
 

a) \(x-{\dfrac{1}{2}}={\dfrac{3}{4}}\)

 

b) \({\dfrac{2}{3}}+{\dfrac{3}{4}}x=-{\dfrac{5}{6}}\)

 

c) 

 

Lời giải

 

a) \(x-{\dfrac{1}{2}}={\dfrac{3}{4}}\)

 

\(\begin{array}{r l}{x}&{{}={\dfrac{3}{4}}+{\dfrac{1}{2}}}\end{array}\)

 

\(x\qquad={\dfrac{5}{4}}\)

 

Vậy \(x={\dfrac{5}{4}}\)

 

b) \({\dfrac{2}{3}}+{\dfrac{3}{4}}x=-{\dfrac{5}{6}}\)

 

\({\dfrac{3}{4}}x=-{\dfrac{5}{6}}-{\dfrac{2}{3}}\)

 

\({\dfrac{3}{4}}x={\dfrac{-3}{2}}\)

 

\(x={\dfrac{-3}{2}}:{\dfrac{3}{4}}\)

 

\(x={\dfrac{-3}{2}}.{\dfrac{4}{3}}\)

 

x = -2 

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

 

 

Bài 3 (1,5 điểm) Trong đợt phát động vì Trường Sa thân yêu. Học sinh ba lớp 6A; 6B; 6C đóng góp được 140 quyển sách trong đó số sách lớp 6A góp được chiếm \(\dfrac{1}{5}\) số quyển sách của ba lớp. Số sách lớp 6B góp được chiếm 25% số quyển sách của ba lớp. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển sách?
 

Lời giải

 

Số sách lớp 6A góp được là: \(140.{\dfrac{1}{5}}=28\) (quyển)

 

Số sách lớp 6B góp được là: 25% . 140 = 35 (quyển)

 

Số sách lớp 6C góp được là: 140 - 28 - 35 = 77 (quyển)

 

Đáp số: 6A: 28 quyển; 6B: 35 quyển; 6C: 77 quyển.
 

 

 


 

Bài 4 (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = \(70^o\) và ∠xOz = \(140^o\)

 

a) Tính ∠yOz

 

b) Hỏi tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? vì sao?
 

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc xOm.

 

Lời giải

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có:
 

\(\angle x O y\lt \angle x O z\ \ (70^{0}\lt 140^{0})\)

 

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox; Oz

 

=> \(\angle x O y+\angle y O z=\angle x O z\)

 

\(\begin{array}{r l}{{70^{0}}}&{{}{}+{\angle y O z}=140^{0}}\end{array}\)

 

=> \(\angle y O z=140^{0}-70^{0}=70^{0}\)

 

b) Ta có: Tia Oy nằm giữa tia Ox và tia Oz và \(\angle x O y=\angle y O z=70^{\circ}\)

 

=> Tia Oy là tia phân giác của góc ∠xOz

 

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox và vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOt. Tính góc xOm.

 

Vì Ot là tia đối của tia Ox nên \(\angle x O t=180^{\circ}.\)
 

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có:

 

\(\angle x O y\lt \angle x O t\ \ (70^{0}\lt 180^{0})\)
 

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot

 

=> \(\angle x O y+\angle y O t=\angle x O t\)

 

\(70^{\circ}\;+\angle y O t=180^{\circ}\)

 

=> \(\angle y O t=180^{\circ}-70^{\circ}=110^{\circ}\)

 

+ Tia Om nằm giữa hai tia Ot và Oy

 

\(\angle y O m=\angle m O t={\frac{\angle y O t}{2}}={\frac{110^{0}}{2}}=55^{0}\)

 

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot,

 

Tia Om nằm giữa hai tia Ot và Oy (do Om là tia phân giác góc yOt)

 

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om

 

Do đó:

 

\(\angle x O y+\angle y O m=\angle x O m\)

 

\(70^{0}+55^{0}=\angle x O m\)

 

=> \(\angle x O m=125^{\circ}\)

 

Vậy \(\angle x O m=125^{\circ}\)

 

banner học thử lớp 6


 

Bài 5 (1 điểm) Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 một cửa hàng có giảm giá 30% trên tất cả các loại hàng như sau :


 

STT

Giá cũ (đơn vị đồng)

Giá mới (đơn vị đồng)
1 90 000  
2 120 000  
3 300 000  
4 850 000  

 

Em hãy giúp người bán hàng tính giá mới.
 

Lời giải

 

Ta có bảng giá đầy đủ như sau:


TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

 

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 - đề số 5. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan