Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
Toán nâng cao - Toán tư duy lớp 4 BÀI TOÁN TỔNG - TỈ SỐ, HIỆU - TỈ SỐ

BÀI TOÁN TỔNG - TỈ SỐ, HIỆU - TỈ SỐ

Các bài toán tìm hai đại lượng khi biết tổng và tỉ số của chúng.

Ví dụ: Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là 35 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi bố gấp 6 lần tuổi con.


5 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
Nâng cao 5289 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Bài tập ví dụ: Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 34 tuổi. Sau 9 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.​


Bài 2: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số
Nâng cao 2855 lượt học Video Tài liệu Luyện tập
0%

Bài 2: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số

Ví dụ: Mẹ hơn con 35 tuổi. Hỏi khi tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi.


Bài 3: Tìm 2 số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số
Nâng cao 2031 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 3: Tìm 2 số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 400m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

Tính diện tích hình chữ nhật đó ?


Bài 4: Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số (tiếp theo)
Nâng cao 1808 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 4: Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số (tiếp theo)

Ví dụ: Cho một đoàn văn nghệ có 1/3 số nam bằng 1/5 số nữ. Biết số nam ít hơn số nữ 16 người.

Tìm số nam và số nữ ?


Bài 5: Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số (tiếp theo)
Cơ bản 2517 lượt học Video Luyện tập
0%

Bài 5: Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số (tiếp theo)

Ví dụ: Đội tuyển học sinh giỏi khối 5 của 1 trường tiểu học là 16 học sinh. Biết 2/3 số nam nhiều hơn 1/2 số nữ là 1 bạn.

Hỏi đội tuyển đó có bao nhiêu bạn nam và bạn nữ ?