Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

 

Đội ngũ MATHX biên soạn bộ đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 năm học 2023 có đáp án, sát đề thi chính thức bám sát nội dung chương trình của ba bộ sách mới giúp các em học sinh luyện thi hiệu quả. Chúc các em học tốt!

 

 

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 tại đây:

 

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN LỚP 6 - ĐỀ SỐ 4

NĂM HỌC: 2023 - 2024

 

 

 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

 

 

Câu 1: Trong các hình sau, hình nào có ít trục đối xứng nhất?


 

Câu 2: Cho hình vẽ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 6
 


 

Câu 3: Cho dãy chữ cái: H, A, N, O, I. Trong dãy trên có bao nhiêu chữ cái có tâm đối xứng?


 

Câu 4: Phân số nào sau đây bằng phân số \(\dfrac{-2}{5}\) ?

A. \(\dfrac{6}{-15}\)

B. \(-\dfrac{2}{10}\)

C. \(\dfrac{4}{10}\)

D. \(-\dfrac{5}{2}\)


 

 

 

Phần 2: Tự luận

 

 

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

 

a) \(\left({\dfrac{7}{16}}+{\dfrac{-1}{8}}+{\dfrac{9}{32}}\right):{\dfrac{5}{4}}\)

 

b) \(10\dfrac{2}{9}+2\dfrac{3}{5}-6\dfrac{2}{9}\)

 

c) \({\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{37}{44}}+{\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{13}{44}}+{\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{-6}{44}}\)


Cách giải

 

a) \(\left({\dfrac{7}{16}}+{\dfrac{-1}{8}}+{\dfrac{9}{32}}\right):{\dfrac{5}{4}}\)

 

\(=\left({\dfrac{7}{16}}+{\dfrac{-2}{16}}+{\dfrac{9}{32}}\right):{\dfrac{5}{4}}=\left({\dfrac{5}{16}}+{\dfrac{9}{32}}\right):{\dfrac{5}{4}}\)

 

\(=\left({\dfrac{10}{32}}+{\dfrac{9}{32}}\right):{\dfrac{5}{4}}={\dfrac{19}{32}}:{\dfrac{5}{4}}={\dfrac{19}{40}}\)

 

b) \(10{\dfrac{2}{9}}+2{\dfrac{3}{5}}-6{\dfrac{2}{9}}=\left(10{\dfrac{2}{9}}-6{\dfrac{2}{9}}\right)+2{\dfrac{3}{5}}=4+{\dfrac{13}{5}}={\dfrac{33}{5}}\)
 

c) \({\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{37}{44}}+{\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{13}{44}}+{\dfrac{-25}{30}}\cdot{\dfrac{-6}{44}}\)

 

\(={\dfrac{-25}{30}}.\left({\dfrac{37}{44}}+{\dfrac{13}{44}}+{\dfrac{-6}{44}}\right)={\dfrac{-5}{6}}.{\dfrac{44}{44}}={\dfrac{-5}{6}}\)

 

 

 

Bài 2. Tìm x biết:

 

a) \(-x-{\dfrac{3}{5}}=-{\dfrac{1}{10}}\)

 

b) \({\dfrac{2}{3}}:x=2,4-{\dfrac{4}{5}}\)

 

c) \({\dfrac{5}{4}}\left(x-{\dfrac{3}{5}}\right)={\dfrac{-1}{8}}\)


Cách giải

 

a) \(-x-{\dfrac{3}{5}}=-{\dfrac{1}{10}}\)

 

\(x={\dfrac{1}{10}}-{\dfrac{3}{5}}\)

 

\(x={\dfrac{1}{10}}-{\dfrac{6}{10}}\)

 

\(x=-{\dfrac{5}{10}}\)

 

\(x=-{\dfrac{1}{2}}\)

 

Vậy \(x=-{\dfrac{1}{2}}\).

 

banner học thử lớp 6

 

b) \({\dfrac{2}{3}}:x=2,4-{\dfrac{4}{5}}\)

 

\({\dfrac{2}{3}}:x={\dfrac{12}{5}}-{\dfrac{4}{5}}\)

 

\({\dfrac{2}{3}}:x={\dfrac{8}{5}}\)

 

\(x={\dfrac{2}{3}}:{\dfrac{8}{5}}\)

 

\(x={\dfrac{5}{12}}\)

 

Vậy \(x={\dfrac{5}{12}}\)

 

c) \({\dfrac{5}{4}}\left(x-{\dfrac{3}{5}}\right)={\dfrac{-1}{8}}\)

 

\(x-{\dfrac{3}{5}}={\dfrac{-1}{8}}:{\dfrac{5}{4}}\)

 

\(x-{\dfrac{3}{5}}={\dfrac{-1}{10}}\)

 

\(x={\dfrac{-1}{10}}+{\dfrac{3}{5}}\)

 

\(x={\dfrac{-1}{10}}+{\dfrac{6}{10}}\)

 

\(x={\dfrac{5}{10}}={\dfrac{1}{2}}\)

 

Vậy \(x={\dfrac{1}{2}}\)

 

 

 

Bài 3. Ba khối lớp 6, 7, 8 của một trường có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng \(\dfrac{5}{14}\) tổng số học sinh. Số học sinh khối 7 bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số học sinh, còn lại là học sinh khối 8. Tính số học sinh mỗi khối của trường đó?

 

Cách giải

 

Số học sinh khối 6 là: \({\dfrac{5}{14}}.1008=360\) (học sinh)

 

Số học sinh khối 7 là: \({\dfrac{1}{3}}.1008=336\) (học sinh)

 

Số học sinh khối 8 là: 1008 - (360 - 336) = 312 (học sinh)

 

 

 

Bài 4. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy (A và B khác điểm O).

 

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 

2. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm O và A. Điểm O có nằm giữa hai điểm B và M không?

 

3. Nếu OA = 3cm, AB = 6cm thì điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

 

Cách giải

 

giải đề giữa kì 2 toán lớp 6

 

1. Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy.

 

Mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên O nằm giữa A và B.

 

2. Vì M nằm giữa O và A nên OM cũng chính là tia OA.

 

Mà OA và OB là hai tia đối nhau nên OM và OB cũng là hai tia đối nhau.

 

Suy ra O nằm giữa B và M.

 

3. Vì O nằm giữa A và B nên AO + OB = AB

 

Hay 3 + OB = 6.

 

Suy ra OB = 6 – 3 = 3 (cm)

 

Vì OA = OB ( = 3cm) và O nằm giữa A và B nên O là trung điểm của AB.
 

 

 

banner trường toán mathx

 

 

 

Bài 5. Tìm các số nguyên n để biểu thức sau nhận giá trị là số nguyên: \(A={\dfrac{3n-4}{3-n}}.\)

 

Cách giải

 

\(A={\dfrac{3n-4}{3-n}}={\dfrac{3n-9+5}{-n+3}}\)

 

\(={\dfrac{3n-9}{-n+3}}+{\dfrac{5}{-n+3}}\)

 

\(=\dfrac{-3\left(-n+3\right)}{-n+3}+\dfrac{5}{-n+3}\)

 

\(=-3+\dfrac{5}{-n+3}\)

 

Để A nhận giá trị nguyên thì \(3+{\dfrac{5}{-n+3}}\in\mathbb{Z}\Rightarrow{\dfrac{5}{-n+3}}\in\mathbb{Z}\)

 

\(\Rightarrow-n+3\in\{\pm1;\pm5\}\)

 

Ta có bảng giá trị sau:
 

giải đề giữa kì 2 lớp 6

Vậy n ∈ {2;4 -2;8}

 

 

Như vậy MATHX đã hướng dẫn các em giải đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2023 - đề 4. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần cho con em mình học đúng phương pháp và tham khảo các khóa học online tại MATHX.VN để giúp con tự tin chinh phục môn toán nhé.

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi Toán Quốc Tế (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan