Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0; CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 16

THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0; CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 16

TUẦN 16

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Thương có chữ số 0
  • Chia cho số có ba chữ số

 

Ví dụ 1.  Tính bằng cách hợp lí:

a) 126700 : 350 + 118300 : 350b) 57150 : 127 – 31750 : 127

Hướng dẫn

a) 126700 : 350 + 118300 : 350b) 57150 : 127 – 31750 : 127

= (126700 + 118300) : 350=(57150 – 31750) : 127

= 245000 : 350= 25400 : 127

= 700= 200

Ví dụ 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1968 × 349 + 35460 : 985                                   b) 2008 × 327 – 44634 : 173

Hướng dẫn

a) 1968 × 349 + 35460 : 985                                   b) 2008 × 327 – 44634 : 173

  =    686832   +    36                                                =     656616  –    258

  =           686868                                                      =            656358

Ví dụ 3. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 44634 : 173 = 258

 

 

b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)

 

 

c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)

 

 

d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

 

 

Hướng dẫn

Câu

Đúng

Sai

a) 44634 : 173 = 258

x

 

b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)

 

x

c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)

x

 

d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

 

x

Ví dụ 4. Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc (biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau)

Hướng dẫn

Đổi: 9 tấn 750kg = 9750kg

Tổng số bao bác Hồng đóng được là:

142 + 53 = 195 (bao)

Một bao nặng số ki-lô-gam là:

9750 : 195 = 50 (kg)

Số thóc nặng số ki-lô-gam là:

142 x 50 = 7100 (kg)

Số ngô nặng số ki-lô-gam là:

53 x 50 = 2650 (kg)

Đáp số: 7100kg thóc; 2650kg ngô.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:

a) 21715 : 43                                b) 55470 : 69                            c) 34254 : 57

Bài 2. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 34750 : 125 + 65250 : 125                                          b) 365365 : (91 × 55)

Bài 3. Tìm x:

a) 147 × x = 37926                                                          b) 48654 : x = 159

Bài 4. Điền số:

a) 5535 : 123 = …                                                           b) 76383 : 369 = …

c) 80789 : 345 = … (dư …)                                            d) 93100 : 306 = … (dư …)  

Bài 5. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815cm2, chiều rộng 45cm. Hỏi chiều dài của tấm bìa đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6. Một máy bơm nước trong 1 giờ 15 phút bơm được 11250 lít nước. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Bài 7.  Người ta chia đều 9kg kẹo vào 120 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu gam kẹo?

Bài 8. Một nhà máy làm được 42750 sản phẩm trong một năm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng trong năm đó người ta làm việc 285 ngày?

Bài 9. Một tổ sản xuất có 12 người làm việc trong ba tháng. Tháng 1 làm được 420 sản phẩm, tháng 2 làm được 450 sản phẩm và tháng 3 làm được 570 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm trong ba tháng đó?

Bài 10. Có hai bể nước, mỗi bể đều chứa 4752 lít nước. Người ta tháo nước ở hai bể ra, trung bình mỗi phút bể 1 rút ra 27 lít nước, bể 2 rút ra 24 lít nước. Hỏi:

a) Bể nào rút hết nước sớm hơn?

b) Sớm hơn bao nhiêu phút?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 16 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần16

 

 

 

 


Bài viết liên quan