Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Phần học hàng tuần môn toán lớp 2, để học tốt phần này học sinh nên học tuần tự theo các tuần và các bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Mỗi tuần học trong chuyên mục học toán hàng tuần trên mathx.vn đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ bản theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kiến thức ứng với tuần đang học

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và các bài toán chọn lọc phát triển tư duy.

4. Hướng dẫn giải các bài tập luyện tập nâng cao.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Các số đến 100, số hạng, tổng

- Các bài toán nâng cao, toán tư duy chọn lọc


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Số bị trừ, số trừ, hiệu

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Phép cộng có tổng bằng 10; 26 + 4; 36 + 24

- 9 cộng với một số; 9 + 5;

- Luyện tập nâng cao, toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- 20 + 5; 49 + 25; 8 cộng với một số; 8 + 5; 28 + 5;

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- 38 + 25; hình chữ nhật, hình tứ giác, bài toán về nhiều hơn.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- 7 cộng với một số; 7 + 5; 47 + 5; 47 + 25; bài toán về ít hơn.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Ki-lô-gam; 6 cộng với một số; 6 + 5; 6 + 25

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- 36 + 15; bảng cộng; phép cộng có tổng bằng 100.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Lít; luyện tập chung; tìm số hạng trong 1 tổng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Số tròn chục trừ đi một số; 11 trừ đi một số: 11 - 5; 31 - 5; 51 - 15.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 11 (13/11 - 19/11)

- 12 trừ đi một số: 12 - 8; 32 - 8; 32 - 28; 52 - 28.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- 13 trừ đi một số; 13 - 5; 33 - 5; 53 - 15;

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 13 (27/11 - 03/12)

- 14 trừ đi một số; 14 - 8; 34 - 8; 54 - 18; 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy.


Bài học tuần 14 (4/12 - 10/12)

- 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9; 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29; bảng trừ.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- 100 trừ đi một số; tìm số trừ; đường thẳng.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Ngày, giờ, ngày, tháng, xem giờ, xem lịch.

- Các bài toán tư duy, nâng cao hay và khó.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Ôn tập về phép cộng, phép trừ.

- Các bài toán tư duy, nâng cao, hay và khó.

Bài tập luyện tập tuần 17 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 17 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề kiểm tra Tháng 12 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Ôn tập về giải toán.

- Luyện tập nâng cao, toán tư duy chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 18 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 18 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Toán tư duy lớp 2 - Tuần 18

Đề kiểm tra 15 phút Tuần 18 Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ I (08/01 - 14/01)

- Các đề thi ôn tập học kỳ 1.


Bài học tuần 19 (15/01 - 21/01)

- Tổng của nhiều số; phép nhân; thừa số - tích; bảng nhân 2.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 20 (22/01 - 28/01)

- Bảng nhân 3; bảng nhân 4; bảng nhân 5.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 21 (29/01 - 04/02)

- Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 22 (05/02 - 11/02)

- Phép chia; bảng chia 2; một phần 2.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 23 (12/02 - 18/02)

- Số bị chia; số chia; thương; bảng chia 3; một phần 3; tìm một thừa số.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 24 (19/02 - 25/02)

- Bảng chia 4; một phần tư; bảng chia 5;

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 25 (26/02 - 04/03)

- Một phần năm; giờ phút; thực hành xem đồng hồ.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 26 (05/03 - 11/03)

- Tìm số bị chia; chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 27 (12/03 - 18/03)

- Số 1 trong phép nhân; phép cộng; số 0 trong phép nhân; phép cộng.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kì II

Tổng hợp các đề thi kiểm tra giữa kì II


Bài học tuần 28 (19/03 - 25/03)

- Đơn vị, chục, trăm, nghìn; So sánh các số tròn trăm; Các số tròn chục từ 110 đến 200; Các số từ 101 đến 110.

- Luyện tập toán nâng cao, toán tư duy.


Bài học tuần 29 (26/03 - 01/04)

- Các số từ 111-200; Các số có 3 chữ số;  So sánh các số có ba chữ số;  Mét

- Các bài luyện tập nâng cao, toán tư duy

 


Bài học tuần 30 (02/04 - 08/04)

- Ki - lô - met; Mi - li - met; Viết số thành tổng các trăm, chục,…; Phép cộng (không nhớ)trong PV 1000.

- Luyện tập toán nâng cao, toán tư duy


Bài học tuần 31 (09/04 - 15/04)

- Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000; tiền Việt Nam.

- Luyện tập toán nâng cao, toán tư duy.

 


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II. 

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 32 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập chung

- Luyện tập toán tư duy


Bài học tuần 33 (23/04 - 29/04)

- Ôn tập các số trong phạm vi 1000; ôn tập phép cộng, phép trừ; phép nhân; phép chia.

- Luyện tập các bài toán nâng cao, toán tư duy chọn lọc.

 


Bài học tuần 34 (30/04 - 06/05)

- Ôn tập về phép nhân, phép chia; ôn tập về đại lượng; ôn tập về hình học

- Ôn tập học kỳ 2

Bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (07/05 - 13/05)

- Ôn tập hình học.

- Ôn tập học kỳ 2.

Bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

- Các đề luyện tập ôn tập học kỳ II môn toán lớp 2.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A