Banner trang chi tiết

Lớp 4

Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Thương có chữ số 0; Chia cho số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Bài tập luyện tập tuần 16 - cơ bản 45 phút 28893 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 16 - nâng cao 45 phút 13806 0 N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 16 15 phút 12126 0 N/A