Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT BÀI TOÁN THỰC TẾ HAY

MỘT BÀI TOÁN THỰC TẾ HAY

Bạn An vô tình làm rơi một quả banh từ trên tầng thứ 30 của tòa nhà chung cư Novaland; Độ cao trái banh từ nơi mà An làm rơi xuống là 80m.

Người ta tính được quãng đường rơi sau \(t\) giây của trái banh phụ thuộc vào thời gian: \(S=5t^2\)

Bỏ qua các lực ma sát hay các lực khác trong môi trường, em hãy giải quyết các câu hỏi sau:

a. Hỏi trái banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 3 giây?

b. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bạn An làm rơi thì trái banh chạm đất?

c. Từ dữ kiện đã cho, người ta tính được vận tốc khi rơi của trái banh phụ thuộc vào thời gian: \(v=10t\) . Với thông tin như vậy, hỏi khi mới chạm đất, vận tốc của trái banh là bao nhiêu?

 

Hướng dẫn giải.

a. Quãng đường trái banh rơi được sau 3 giây:

\(S=5.3^2=45 \) (giây)

b. Trái banh chạm đất khi quãng đường rơi S đúng bằng độ cao 80m. Do đó, \(80 = 5t^2\Leftrightarrow t=4\) (giây)

     Vậy sau 4 giây, trái banh chạm đất

c. Sau 4 giây, trái banh chạm đất. Vận tốc khi chạm đất của trái banh sẽ là: \(v=10t \Leftrightarrow v=10.4=40(km/h)\)(km/h); Rất nguy hiểm nếu rơi trúng ai đó!

 

 


Bài viết liên quan