Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 10

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 10

TOÁN lớp 3 – TUẦN 10

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Các dạng toán và phương pháp giải

Dạng 1: Bài toán liên quan đến khái niệm “nhiều hơn”; “ít hơn”

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này nhiều hơn hoặc ít hơn đại lượng kia, yêu cầu tính giá trị tổng của hai đại lượng.

  • Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán cộng hoặc trừ.
  • Bước 2: Tính giá trị tổng của hai đại lượng.

Dạng 2: Bài toán liên quan đến khái niệm “gấp lên một số lần” hoặc “giảm đi một số lần”

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc đại lượng này giảm đi một số lần so với đại lượng kia, yêu cầu tính giá trị tổng/hiệu của hai đại lượng.

  • Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán nhân hoặc chia.
  • Bước 2: Tính giá trị tổng của hai đại lượng

Dạng 3: Điền số thích hợp vào sơ đồ

  • Thực hiện phép tính theo thứ tự của sơ đồ
  • Điền số lần lượt vào chỗ trống

2. Một số ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Em có 5 nhãn vở, Trang có nhiều hơn em 3 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?

Tóm tắt:

Bài giải:

Trang có số nhãn vở là:

5 + 3 = 8 (nhãn vở)

Cả hai bạn có số nhãn vở là:

5 + 8 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở

Ví dụ 2. Nam có 6 viên bi, Hùng có nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi tổng số bi của 2 bạn là bao nhiêu?

Tóm tắt:

Bài giải:

Số viên bi của Hùng là:

6 + 4 = 10 (viên bi)

Tổng số viên bi của Nam và Hùng là:

6 + 10 = 16 (viên bi)

Đáp số: 16 viên bi

Ví dụ 3. Lớp 3A trồng được 20 cây, lớp 3B trồng được ít hơn lớp 3A là 5 cây. Hỏi tổng số cây hai lớp trồng được?

Tóm tắt:

Bài giải:

Lớp 3B trồng được số cây là:

20 – 5 = 15 (cây)

Tổng số cây 2 lớp trồng được là:

20 + 15 = 35 (cây)

Đáp số: 35 cây

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một thùng đựng 84 lít mật ong, người ta đã lấy ra 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Bài 2: Một cửa hàng có 1242 cái áo, cửa hàng đã bán 1/6 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 3: Một sợi dây dài 9135 cm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính độ dài mỗi đoạn dây.

Bài 4: Thùng thứ nhất đựng 35 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Anh có 56 viên bi, em có ít hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Lớp 3A trồng được 42 cây, lớp 3B trồng được gấp 4 lần số cây của lớp 3A. hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 7: Một bến xe có 76 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 16 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Bài 8: Có 5 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120 lít. Người ta đã lấy ra 130 lít từ số dầu đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 9: Can thứ nhất có 18 lít dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. hỏi can thứ hai nhiều hơn can thư ùnhất bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: Một tổ công nhân buổi sáng sửa được 24m. buổi chiều do trời nắng nên sửa được số mét đường giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều tổ công nhân đó sửa được mấy mét đường?

Bài 11: Một nhóm khách du lịch mang theo 4 bình, mỗi bình 2 lít nước và một bình 5 lít nước. Hỏi nhóm đó mang theo bao nhiêu lít nước?

Bài 12: Người ta chia khu vườn ươm cây thành 2 lô đất, mỗi lô đất có 4 hàng, mỗi hàng trồng 105 cây con. Hỏi khu vườn đó trồng được bao nhiêu cây con?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 10 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 10


Bài viết liên quan