Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 3

Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Giảm đi một số lần; Tìm số chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Giảm đi một số lần
Tìm số chia
Bài tập luyện tập tuần 8 - cơ bản 30 phút 31482 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 8 - nâng cao 30 phút 21642 0 N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập nâng cao lớp 3 tuần 8
Toán tư duy lớp 3 - Tuần 8
Đề kiểm tra Tháng 10 45 phút 14901 0 N/A