Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP TÍNH VẬN TỐC VÀ QUÃNG ĐƯỜNG - TOÁN LỚP 5

MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP TÍNH VẬN TỐC VÀ QUÃNG ĐƯỜNG - TOÁN LỚP 5

 

MATHX tổng hợp gửi đến các em học sinh một số bài toán luyện tập tính vận tốc và quãng đường trong chương trình học toán lớp 5. Đây là dạng toán rất hay xuất hiện trong các bài kiểm tra giữa kì hoặc cuối kì nên cũng là một trong những phần kiến thức tương đối quan trọng mà các em cần nắm vững.

 

 

 

MỘT SỐ BÀI TOÁN LUYỆN TẬP TÍNH VẬN TỐC VÀ QUÃNG ĐƯỜNG - TOÁN LỚP 5

 

 

Hướng dẫn giải bài toán tính Quãng Đường

 

Bài toán: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

 

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

 

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

 

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có:

 

\(S = v \times t\)

 

Hướng dẫn giải bài toán tính Vận Tốc

 

Bài toán: Một ô tô trong 4 giờ đi được 170km. Tính vận tốc của ô tô.

 

Vận tốc của ô tô trong 4 giờ đi được 170km là:

170 : 4 = 42,5 (km/giờ)

Đáp số: 42,5 km/giờ

 

Nhận xét: Để tính vận tốc của ô tô ta lấy quãng đường ô tô đã đi được chia cho thời gian mà ô tô đã đi hết quãng đường đó.

 

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Ta có:

 

\(v = S : t = \dfrac {S}{t}\)

 

 

banner học thử lớp 5

 

 

Một số bài tập về tính Quãng Đường và Vận Tốc

 

Câu 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

 

Hướng dẫn

 

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 x 3 = 45,6 (km)

 

Đáp số:  45,6 km

 

 

Câu 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

 

 

Hướng dẫn:

 

Ta có 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

 

Đáp số: 3,15 km

 

 

Câu 3: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

 

Hướng dẫn:

 

Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

42 x 8/3 = 112 (km)

 

Đáp số: 112 km

 

Câu 4: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250 m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu

 

Hướng dẫn:

 

Vận tốc của con đà điểu là;

5250 : 5 = 1050 (m/ phút)

 

Đáp số: 1050 m/ phút

 

 

Bài 5: Viết vào ô trống ( theo mẫu)

 

s

130km

147km

210

1014m

t

4 giờ

3 giờ

6 giây

13 phút

v

32,5 km/giờ

 

 

 

 

 

Hướng dẫn:

 

s

130km

147km

210

1014m

t

4 giờ

3 giờ

6 giây

13 phút

v

32,5 km/giờ

49 km/giờ

35m/giờ

78m/phút

 

 

Câu 6: Quãng đường AB dài 25 km. Trên đường đi từ A đến B. Một người đi bộ 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô

 

Hướng dẫn:

 

Ta có nửa giờ hay còn gọi là 1/2 giờ hoặc 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là:

25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là:

20 : 0,5 = 40 (km/h)

Hay  \(20 : \dfrac {1}{2} = 40\) (km/h)

 

Đáp số: 40 km/h

 

 

 

banner trường toán mathx

 

 

 

Câu 7: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30 km. Tính vận tốc của ca nô.

 

Hướng dẫn:

 

Cách 1:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

30 : 1,25 = 24 (km/h)

 

 

Cách 2:

Thời gian của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 75 phút

Vận tốc của ca nô là:

30 : 75 = 0,4 (km/ phút)

0,4 km/ phút = 24 (km/h)

 

Đáp số: 24 km/h

 

 

Ngoài ra, các em học sinh và phụ huynh tham khảo thêm một số nội dung về chương trình toán lớp 5 tại đây:

 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM - GIẢI BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 15

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 12

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 13

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan