Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN - CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 14

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN - CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 14

A. Kiến thức cần nhớ

1. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì  viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia  rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

2. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1

b) 168 : 0,1

c) 934 : 0,01

Giải: 

a) 32 : 0,1 = 320

b) 168 : 0,1 = 1680

c) 934 : 0,01 = 93400

Ví dụ 2: Tìm \(x:\)

a) \(x\times8,6=387\)

b) \(9,5\times x=399\)

Giải: 

a) \(x\times8,6=387\)

\(x=387:8,6\)

\(x=45\)

b) \(9,5\times x=399\)

\(x=399:9,5\)

\(x=42\)

Ví dụ 3: Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Giải:

Số dầu cả hai thùng là: 21 + 15 = 36 (l)

Có tất cả số chai dầu là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai dầu

Ví dụ 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó.

Giải:

Diện tích hình vuông cạnh 25m là: 25 x 25 = 625 \((m^2)\)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 625 : 12,5 = 50 (m)

Đáp số: 50m.

Ví dụ 5: Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Giải:

Cân nặng của 1 lít dầu là: 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

Có số lít dầu là: 5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số: 7 lít

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm \(x:\)

a) \(x\times2,5=42,5\)

b) \(9,5\times x=115,9\)

Bài 2. Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3. Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4. Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi ô tô đó chạy trong 6 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5. Trong 6 ngày cửa hàng bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 14 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 14


Bài viết liên quan