Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Phần học hàng tuần môn toán lớp 3, để học tốt phần này học sinh nên học tuần tự theo các tuần và các bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Mỗi tuần học trong chuyên mục học toán hàng tuần trên mathx.vn đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ bản: theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kiến thức ứng với tuần đang học.

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và các bài toán chọn lọc phát triển tư duy.

4. Hướng dẫn giải các bài tập luyện tập nâng cao.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số, cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

- Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần); Ôn tập bảng nhân, bảng chia.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Ôn tập hình học; ôn tập giải toán; xem đồng hồ.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Bảng nhân 6; Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ).

- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ); Bảng chia 6; Tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số; Phép chia hết; Phép chia có dư.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Bảng nhân 7; Gấp 1 số lên nhiều lần; Bảng chia 7.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Giảm đi một số lần; Tìm số chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Góc vuông, góc không vuông; Đề-ca-mét; Hec-tô-mét; Bảng đơn vị đo độ dài.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Đo độ dài; Giải toán bằng hai phép tính.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 11 (13/11 - 19/11)

- Bài toán giải bằng hai phép tính; Bảng nhân 8; Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé; Bảng chia 8.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 13 (27/11 - 03/12)

- So sánh số bé bằng mấy phần số lớn; Bảng nhân 9.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 14 (4/12 - 10/12)

- Bảng chia 9; Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số; Bảng nhân; Bảng chia.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Làm quen với biểu thức; Tính giá trị của biểu thức.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Tính giá trị biểu thức; Hình chữ nhật; Hình vuông.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Ôn tập kiểm tra học kì I

Ô tập học kì 1


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Các số có 4 chữ số; Số 10000.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng; So sánh các số trong phạm vi 10000; Phép cộng các số trong phạm vi 10000.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Phép trừ các số trong phạm vi 10000; Tháng - năm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Tháng-năm; Hình tròn; tâm; đường kính; bánh kính; Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số; Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Làm quen với chữ số La Mã; Thực hành xem đồng hồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị; Tiền Việt Nam.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Làm quen với Thống kê số liệu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Các số có 5 chữ số; Số 100000.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Ôn tập kiểm tra giữa kì II

Tổng hợp các đề thi kiểm tra giữa kì II


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- So sánh các số trong phạm vi 100000; Diện tích của một hình; Đơn vị đo diện tích, xăng-ti-mét vuông.

-  Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Diện tích hình chữ nhật; diện tích hình vuông; Phép cộng các số trong phạm vi 100000. 

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Phép trừ  các số trong phạm vi 100000; Tiền Việt Nam.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.

 


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Nhân số có 5 chữ số  với số có 1 chữ số; Chia số có 5 chữ số   với số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.  


Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Bài toán liên quan rút về đơn vị; Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

Bài học tuần 33 (24/04 - 30/04)

Bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Ôn tập cả năm.

Bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 3.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A