Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 3

Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số; Phép chia hết; Phép chia có dư.

- Luyện tập nâng cao và các bài toán chọn lọc hay và khó.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Phép chia hết - Chia có dư
Bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản 30 phút 43156 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao 30 phút 28516 0 N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập nâng cao lớp 3 tuần 6
Toán tư duy lớp 3 - Tuần 6
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 6 15 phút 15437 0 N/A