Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HAI HIỆU SỐ NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HAI HIỆU SỐ NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4

 

Thầy/cô MATHX giới thiệu đến các em một số bài tập về tìm hai số khi biết hai hiệu số. Đây là một dạng toán hay thường gặp trong các bài kiểm tra và kì thi toán lớp 4. Các bài tập dưới đây bao gồm bài tập từ cơ bản đến nâng cao kèm lời giải chi tiết, nhằm hỗ trợ các em trong quá trình ôn luyện.
 

Một số bài tập về tìm hai số khi biết hai hiệu số từ cơ bản đến nâng cao kèm lời giải chi tiết
 

Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ của Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em.

 

Giải:

 

Tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là:

 

10 + 6 = 16 (tuổi)

 

Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh sẽ tăng 2 tuổi, còn tuổi mẹ sẽ tăng 1 tuổi

 

Vậy mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh tăng hơn tuổi mẹ là:

 

2 - 1 = 1 (tuổi)

 

Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là:

 

36 - 16 = 20 (tuổi)

 

Sau số năm nữa thì tổng số tuổi hai anh em bằng tuổi mẹ là:

 

20 : 1 = 20 (năm)

             

Đáp số: Sau 20 năm nữa tuổi mẹ bằng số tuổi hai anh em

 

Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước. Bể thứ 2 chứa 1000 lít nước. Khi bể không có nước người ta cho 2 vòi cùng chảy 1 lúc vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau.

 

Giải:

 

Số lít nước ở bể thứ nhất nhiều hơn ở bể thứ hai là:

 

1200 - 1000 =200 (lít)

 

Trong một giờ số lít nước ở bể thứ nhất nhiều hơn bể thứ hai là:

 

200 - 150 = 50 (lít)

 

Thời gian số đước ở hai bể bằng nhau là: 

 

200 : 50 = 4 (giờ)

 

 Đáp số: Sau 4 giờ số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau

 

Bài 3: Cùng 1 lúc xe máy và xe đạp cùng đi về phía thành phố xe máy cách xe đạp 60km. Vận tốc xe máy là 40 km/h vận tốc xe đạp là 25 km/h. Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp.

 

Giải:

 

Vận tốc của xe máy hơn so với vận tốc của xe đạp là:

 

40 - 25 = 15 (km/h)

 

Vậy số giờ xe máy đuổi kịp xe đạp là:

 

60 : 15 = 4 (giờ)

 

Đáp số: Sau 4 giờ xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp

 

Bài 4: Một con Chó đuổi theo một con thỏ. Con chó cách con thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhảy được 30cm, con chó chạy được 50 cm.Hỏi sau bao nhiêu bước con chó bắt được con thỏ ? Biết rằng con thỏ nhảy được 1 bước thì con chó cũng chạy được 1 bước.

 

Giải:

 

Đổi 20 m = 2000 cm

 

Hiệu số bước của chó khi chạy và số bước của thỏ khi nhảy là:

 

50 - 30 = 20 (bước)

 

Sau số thời gian để chó đuổi kịp thỏ là: 

 

2000 : 20 = 100 (bước)

                       

Đáp số: Vậy sau 100 bước thì con chó bắt được con thỏ

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học toán lớp 4 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

 

Bài 5: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 bộ. Bác thứ 2 nhận 45 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 5 bộ, bác thứ hai đóng được 2 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của 2 bác bằng nhau.

 

Giải:

 

Mỗi tuần bác thứ nhất đóng nhiều hơn bác thứ hai số ghế là: 

 

5 − 2 = 35 − 2 = 3 (bộ)

 

Bác thứ nhất nhận nhiều hơn bác thứ hai số ghế là: 

 

60 − 45 = 1560 − 45 = 15 (bộ)

 

Để số ghế còn lại của hai bác bằng nhau thì mất số ngày là: 

 

15 : 3 = 515 : 3 = 5 (tuần)

 

Đáp số: Sau 55 tuần số ghế còn lại của 2 bác sẽ bằng nhau.

 

Bài 6: Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 120 bộ. Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng \(\dfrac{1}{2}\) số bộ bàn ghế của bác thứ 2.

 

Giải:

 

Gấp số bộ bàn ghế và số bộ bàn ghế đóng trong tuần lên 2 lần. 

 

Khi đó: 

 

Số bàn ghế bác thứ nhất nhận: 

 

120 x 2 = 240 (bộ) 

 

Số bàn ghế bác thứ 2 nhận: 

 

80 x 2 = 160 (bộ) 

 

Số bàn ghế bác thứ nhất nhận hơn bác thứ hai là: 

 

240 - 80 = 160 (bộ) 

 

Mỗi tuần, bác thứ nhất đóng hơn bác thứ hai: 

 

24 - 4 = 20 (bộ)

 

Số ghế của bác thứ nhất còn lại bằng nửa số ghế của bác thứ hai sau: 

 

160 : 20 = 8 (tuần) 

 

Đáp số: Sau 8 tuần số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng \(\dfrac{1}{2}\) số bộ bàn ghế của bác thứ 2

 

Bài 7: Hai bể nước có dung tích bằng nhau. Cùng 1 lúc người ta cho 2 vòi nước chảy vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 50 lít nước. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 30 lít nước. Sau khi bể thứ nhất đầy nước thì bể thứ 2 phải chảy thêm 600 lít nữa mới đầy. Hỏi dung tích của bể là bao nhiêu lít nước?       

 

Giải:

 

Hai vòi chênh lệch nhau về độ chảy là: 

 

50 - 30 = 20 (lít)

 

Vòi thư nhất chảy trong bể mất số thời gian là: 

 

600 : 20 = 30 (phút)

 

Dung tích của bể là: 

 

50 x 30 = 1500 (lít)

 

Đáp số: Dung tích bể nước là 1500 lít nước

 

>>> Xem thêm: CÁCH TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ – TOÁN LỚP 4

 

Như vậy, bài viết trên MATHX đã cùng các em học sinh hiểu hơn về bài tập và cách giải chi tiết dạng toán tìm hai số khi biết hai hiệu số nâng cao. Hy vọng các em sẽ nắm được kiến thức, chúc các em học sinh ôn tập tốt, chuẩn bị thật tốt và thành công trong các kì kiểm tra và kì thi cuối cấp.


Bài viết liên quan