Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0_ TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN_ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG_MÉT VUÔNG_LỚP 4- TUẦN 11

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0_ TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN_ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG_MÉT VUÔNG_LỚP 4- TUẦN 11

TUẦN 11

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Nhân với 10; 100; 1000; … Chia cho 10; 100; 1000; …
  • Tính chất kết hợp của phép nhân
  • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
  • Đề-xi-mét vuông
  • Mét vuông

Ví dụ 1.  Tính nhẩm:

a) 275 x 10 = …                                         1362 x 10  = …                                  

275 x 100  = …                                          1362 x 100 = …                            

275 x 1000 = …                                         1362 x 1000 = …         

b) 7000 : 10 = …                                        16000 : 10  = …                                  

7000 : 100  = …                                         16000 : 100  = …                            

7000 : 1000 = …                                        16000 : 1000  = …         

Hướng dẫn

a) 275 x 10 = 2750                                         1362 x 10  = 13620                                  

275 x 100  = 27500                                         1362 x 100 = 136200                            

275 x 1000 = 275000                                      1362 x 1000 = 1362000         

b) 7000 : 10 = 700                                       16000 : 10  = 1600                                  

7000 : 100  = 70                                           16000 : 100  = 160                            

7000 : 1000 = 7                                            16000 : 1000  = 16        

Ví dụ 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

200kg = … tạ                          7 tạ = … kg                                5000g  = …kg

50 tạ  = … tấn                         7000kg  = … tấn                       4 tấn = … kg

Hướng dẫn

200kg = 2 tạ                          7 tạ = 700 kg                            5000g  = 5kg

50 tạ  = 5 tấn                         7000kg  = 7 tấn                       4 tấn = 4000kg

Ví dụ 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

10dm2 = … cm2                                             1600cm2 = … dm2

24dm2 = … cm2                                             4800cm2 = … dm2

2m2 = … cm2                                                  4m2 = … dm2

Hướng dẫn

10dm2 = 1000 cm2                                           1600cm2 = 16 dm2

24dm2 = 2400 cm2                                           4800cm2 = 48 dm2

2m2 = 20000 cm2                                             4m2 = 400 dm2

Ví dụ 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất

5 x 6127 x 2 = …                                        467 x 25 x 4 = …

250 x 278 x 4 = …                                      2021 x 125 x 8 = …

Hướng dẫn

5 x 6127 x 2 = (5 x 2) x 6127                   467 x 25 x 4 = 467 x (25 x 4)

                     = 10 x 6127                                               = 467 x 100

                     = 61270                                                     = 46700

250 x 278 x 4 = (250 x 4) x 278                2021 x 125 x 8 = 2021 x ( 125 x 8)

                       = 1000 x 278                                                = 2021 x 1000

                       = 278000                                                      = 2021000

                     

Ví dụ 5. Một trang trại nuôi lợn, đợt một bán 75 con lợn, mỗi con cân nặng 80kg; đợt hai bán 100 con lợn, mỗi con cân nặng 9 yến; đợt ba đã bán 50 con, mỗi con cân nặng 1 tạ. Hỏi:

a) Tổng số lợn bán trong cả ba đợt cân nặng bao nhiêu tấn?

b) Nếu có đợt bốn, trại đó bán loại lợn mỗi con cân nặng 1 tạ thì phải bán bao nhiêu con lợn như thế để tính trong cả bốn đợt, trung bình mỗi đợt đã bán số lợn cân nặng 6875kg?

Hướng dẫn

Đổi: 9 yến = 90kg;  1 tạ = 100kg.

Tổng số lợn bán trong cả ba đợt cân nặng số ki-lô-gam là:

75 x 80 + 100 x 90 + 50 x 100 = 20000(kg)

20000kg = 20 tấn.

Tổng số ki-lô-gam lợn bán trong bốn lần là:

6875 x 4 = 27500 (kg)

Số lợn bán đợt bốn nặng số ki-lô-gam là:

27500 – 20000 = 7500 (kg)

Đợt bốn bán số con lợn là

7500 : 100 = 75 (con)

Đáp số: a) 20 tấn; b) 75 con.

     

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính nhẩm

24 x 10 = …                                             420 : 10 = …

78 x 100 = …                                           2120000 : 100 = …

536 x 1000 = …                                        1840000 : 1000 = …

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

18 x 20 x 5 = …                                              25 x 4 x 35 = …         

125 x 54 x 8 = …                                            5 x 25 x 4 x 20 = …

85 x 100 : 10                                                   515 x 1000 : 100

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

101m2 = … dm2                                                  3600cm2 = … dm2

2m35dm2  = … dm2                                         1200cm2 = … dm2

10m2 2cm2 = … cm2                                            10000cm2 = … m2

5m2 4dm2 = … cm2                                              7500dm2 = … m2

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

31456 x 30                                                     4256 x 200

276 x 50                                                         346 x 90  

Bài 5. Cho biểu thức A = 900 – 840 : a

Tìm giá trị của a để biểu thức A có giá trị bé nhất. Tìm giá trị bé nhất đó.

Bài 6. Hội Cựu chiến binh thành phố thuê 6 ô tô, mỗi ô tô chở 45 người và 4 ô tô, mỗi ô tô chở 60 người đi tham quan chiến trường xưa. Hỏi Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức cho bao nhiêu người đi thăm quan chiến trường xưa?

Bài 7. Để lát một căn phòng người ta sử dụng hết 300 thang gỗ hình chữ nhật có chiều rộng là 20cm, chiều dài 50cm. Hỏi diện tích nền căn phòng đó là bao nhiêu mét vuông?

Bài 8. Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi bằng 560m và chiều dài là 180m. Tính diện tích sân vận động đó.

Bài 9. Khi nhân một số có 5 chữ số với 1000, Hồng cho kết quả là số có 9 chữ số còn Hà cho kết quả là số có chữ số hàng trăm là 6. Hỏi kết quả của ai đúng?

Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Khi giảm chiềm dài đi 4m đồng thời tăng chiều rộng thêm 4m thì diện tích tăng thêm 160m2. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 11.  Tính bằng cách hợp lí:

a) 2021 + 2021 + 2021 + 2021 – 2021 x 4

b) 99 – 9 + 9 + 9 + 9 + … + 9    ( 11 số 9)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 11 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.
Bài học tuần 11

                          


Bài viết liên quan