Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > 10 ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX (PHẦN 2)

10 ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX (PHẦN 2)

 

Tiếp tục với Serie đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán 6 năm học 2023 2024. Nội dung dưới đây là phần 2 của bài viết 10 đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024. Các em đọc kĩ đề và làm bài ra giấy, nếu cảm thấy đề quá khó hoặc không biết làm các em hãy nhắn tin cho Fanpage của Mathx để được các thầy cô giải đáp tận tình nhé 

 

 

Quý phụ huynh và các em học sinh xem phần 1 của bài viết 10 ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX tại đây:

 

10 ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2023 2024 - MATHX (PHẦN 1)

 

 

 

Đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024 - Đề 6

 

 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

 

1)  \(\dfrac{-5}{2}:\left( \dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2} \right)\)

 

2)  \(\dfrac{298}{719}:\left( \dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{12}-\dfrac{1}{3} \right)-\dfrac{2011}{2012}\)

 

3) \(\dfrac{27.18+27.103-120.27}{15.33+33.12}\)

 

 

Bài 2: Tìm x, biết:

 

a) \(\left( \text{x }-\dfrac{\text{5}}{\text{8}} \right).\dfrac{5}{18}=-\dfrac{15}{36}\)


b) \(\left| \text{x}-\dfrac{1}{3} \right|=\dfrac{5}{6}\)

 

 

Bài 3: 

 

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m. Biết 40% chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{7}\) chiều dài. Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy.

 

 

Bài 4:

 

Cho \(\widehat{\text{xOy}}={{120}^{0}}\) kề bù với \(\widehat{\text{yOt}}\).

1. Tính số đo \(\widehat{\text{yOt}} = ?\)

2. Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{\text{xOy}}\). Tính số đo của \(\widehat{\text{mOt}} = ?\)

3. Vẽ tia phân giác On của \(\widehat{\text{tOy}}\). Tính số đo của \(\widehat{\text{mOn}} = ?\)

 

 

Bài 5: 

 

Rút gọn: \(B = \left( 1-\dfrac{1}{2} \right).\left( 1-\dfrac{1}{3} \right).\left( 1-\dfrac{1}{4} \right)...\left( 1-\dfrac{1}{20} \right)\)

 

 

 

Đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024 - Đề 7

 

 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

 

1)  \(11\dfrac{3}{13}-\left( 2\dfrac{4}{7}+5\dfrac{3}{13} \right)\)

 

2)  \(\dfrac{4}{7}+\dfrac{5}{6}:5-0,375.{{\left( -2 \right)}^{2}}\)


3) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}.\left( -\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3} \right) \)

 

 

Bài 2: Tìm x, biết:    

 

a) \(\left( \text{3}\dfrac{\text{1}}{\text{2}}\text{ + 2x} \right).2\dfrac{2}{3}=5\dfrac{1}{3}\)

 

b) \(\left| \text{2x + 3} \right|=5\)

 

 

Bài 3:

 

Lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số HS giỏi chiếm \(\dfrac{1}{5}\) số HS cả lớp, số HS trung bình bằng \(\dfrac{3}{8}\) số HS còn lại.

a) Tính số HS mỗi loại của lớp?

b) Tính tỉ số phần trăm của số HS trung bình so với số HS cả lớp?

 

Bài 4:

 

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat{\text{xOy}}={{60}^{0}}; \ \widehat{\text{xOz}}={{30}^{0}}\).

1. Tính số đo của \(\widehat{\text{zOy}}\)?

2. Tia Oz có là tia phân giác của \(\widehat{\text{xOy}}\) không ? Vì sao?

3. Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của \( \widehat{\text{tOy}}\) ?

 

Bài 5:

 

Rút gọn biểu thức  \(A = 1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{{{2}^{2}}}+\dfrac{1}{{{2}^{3}}}+...+\dfrac{1}{{{2}^{2012}}}\)

 

 

mathx banner landingpage khóa học

 

 

 

Đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024 - Đề 8

 

 

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau (tính nhanh nếu có thể):

 

1)  \(\dfrac{-5}{7}.\dfrac{2}{11}+\dfrac{-}{7}.\dfrac{9}{11}+1\dfrac{5}{7}\)

 

2)  \(\dfrac{6}{7}+\dfrac{5}{8}:5-\dfrac{3}{16}.{{\left( -2 \right)}^{2}}\)

 

3) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}.\left( -\dfrac{4}{9}+\dfrac{5}{6} \right):\dfrac{7}{12}\)

 

 

Bài 2: Tìm x, biết:

 

a) \(\left( \dfrac{\text{3}}{\text{4}}\text{.x + 2}\dfrac{\text{1}}{\text{2}} \right).\dfrac{-2}{3}=\dfrac{1}{8}\)

 

b) \(\dfrac{1}{3}\text{.x}-\text{0,5}\text{.x}=0,75\)

 

 

Bài 3: 

 

Ở lớp 6B số HS giỏi học kì I bằng \(\dfrac{2}{9}\) số HS cả lớp. Cuối năm học có thêm 5 HS đạt loại giỏi nên số HS giỏi bằng \(\dfrac{1}{3}\) số HS cả lớp. Tính số HS của lớp 6A?

 

 

Bài 4:

 

Vẽ góc bẹt \(\widehat{\text{xOy}}\), vẽ tia Ot sao cho \(\widehat{\text{yOt}}={{60}^{0}}\).

1. Tính số đo \(\widehat{\text{xOt}}=?\)

2. Vẽ phân giác Om của \(\widehat{\text{yOt}}\) và phân giác On của \(\widehat{\text{tOx}}\). Hỏi \(\widehat{\text{mOt}}\) và \(\widehat{\text{tOn}}\) có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích?

 

Bài 5: 

 

Tính giá trị của biểu thức sau:  \(A = \dfrac{7}{4}.\left( \dfrac{3333}{1212}+\dfrac{3333}{2020}+\dfrac{3333}{3030}+\dfrac{3333}{4242} \right)\)

 

 

 

Đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024 - Đề 9

 

 

Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

 

a)  \(\left( \dfrac{3}{4}+\dfrac{-7}{2} \right).\left( \dfrac{10}{11}+\dfrac{2}{22} \right) \)

 

b) \(\left( \dfrac{-5}{24}+0,75+\dfrac{7}{12} \right):\left( -2\dfrac{1}{4} \right)\)

 

    

Bài 2: Tìm x, biết:    

 

a)  \(\left( 3\dfrac{1}{2}-2.\text{x} \right).3\dfrac{1}{3}=7\dfrac{1}{3}\)

 

b)  \(\dfrac{4}{9}.\text{x = }\dfrac{\text{9}}{\text{8}}-\text{0,125}\)

 

 

Bài 3: 

 

Lớp 6A có 25% số học sinh đạt loại giỏi, \(\dfrac{2}{3}\) số học sinh đạt loại khá và 3 học sinh đạt loại trung bình (không có học sinh yếu kém). Hỏi lớp 6A:

a) Có bao nhiêu học sinh?

b) Có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi, bao nhiêu học sinh đạt loại khá?

 

Bài 4:

 

Vẽ  \(\widehat{\text{xOy}}\) và \(\widehat{\text{yOz}}\) kề bù sao cho \(\widehat{\text{xOy}} = {{130}^{0}}\)

a) Tính số đo của \(\widehat{\text{yOz}}\) ?

b) Vẽ tia Ot nằm trong \(\widehat{\text{xOy}}\) sao cho \(\widehat{\text{xOt}}={{80}^{0}}\). Tính số đo \(\widehat{\text{yOt}}\) ?

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của \(\widehat{\text{tOz}}\) không? Vì sao?

 

 

Bài 5:

 

So sánh: \(A = \dfrac{{{20}^{10}}+1}{{{20}^{10}}-1}\) và \(B = \dfrac{{{20}^{10}}-1}{{{20}^{10}}-3}\)

 

 

 

Đề ôn luyện thi học kỳ 2 toán lớp 6 năm học 2023 2024 - Đề 10

 

 

 

Bài 1: Thực hiện phép tính:

 

 

a)   \(\left( 13\dfrac{3}{7}+4\dfrac{5}{13} \right)-8\dfrac{3}{7}\)

 

b)   \(\left( 6-2\dfrac{4}{5} \right).3\dfrac{1}{8}-1\dfrac{3}{5}:\dfrac{1}{4}\)

 

 

       

Bài 2: Tìm x, biết:    

 

a)  \(\left( \text{4,5}-2.\text{x} \right).1\dfrac{4}{7}=\dfrac{11}{14}\)

 

b)  \(\left( \text{2,8}\text{.x}-32 \right):\dfrac{2}{3}=-90\)

 

 

Bài 3:

 

Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90% số bài còn lại.

a) Tính số bài trung bình.

b) Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra .

 

 

Bài 4:

 

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  \(\widehat{\text{xOy}}={{100}^{0}}\) và \(\widehat{\text{xOz}}={{50}^{0}}\).

a) Tính số đo của \(\widehat{\text{zOy}}\) ?

b) Tia Oz có phải là tia phân giác của \(\widehat{\text{xOy}}\) không? Vì sao?

c) Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của \(\widehat{\text{tOy}}\) ?

 

 

Bài 5:

 

Tính nhanh:  \(P = \dfrac{\dfrac{\text{2}}{\text{3}}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{11}}{\dfrac{\text{5}}{\text{12}}+1-\dfrac{7}{11}}\)

 

 

 

 

banner trường toán

 

 

Phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm một số nội dung về ôn thi học kì 2 toán lớp 6:

 

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 - 2025 KÈM LỜI GIẢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2023 2024 KÈM BÀI TẬP

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan