Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Lớp 4 là một trong những năm học quan trọng của tiểu học. Đây là năm mà môn toán có kiến thức khó nhất khi bước vào giai đoạn mới của cấp hai. Chính vì vậy, việc bổ sung kiến thức cho môn toán và rất cần thiết. Học toán tư duy lớp 4 sẽ giúp cho trẻ có nên tảng học tập tốt hơn. Nhằm giúp các em tiếp cận gần hơn với Toán tư duy, đội ngũ MATHX biên soạn các bài toán tư duy về chủ đề TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - Toán tư duy lớp 4 kèm bài tập vận dụng online có đáp án. Mời ba mẹ và các con cùng tham khảo!

 

 

Phụ huynh và các con tham khảo thêm một số nội dung toán tư duy lớp 4 kèm bài tập tại MATHX dưới đây nhé:

 

THỦ THUẬT CỘNG TRỪ NHÂN CHIA - LOGIC - QUÃNG ĐƯỜNG - TOÁN TƯ DUY LỚP 4 

TÌM QUY LUẬT - TÍNH NGƯỢC - GÀ VÀ THỎ - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

I. Kiến thức trọng tâm

 

 

1. Bài toán tính tuổi

 

- Dạng 1: Bài toán giải bằng cách giải của bài toán Tổng - hiệu.

 

Ví dụ: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi?

 

PHÂN TÍCH

 

Từ số tuổi của hai anh em hiện nay, ta có thể biết được hiệu số tuổi của hai anh em từ đó suy ra hiệu số tuổi của hai anh em khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

 

Áp dụng cách giải của bài toán Tổng - hiệu ta tìm được số tuổi của mỗi người khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi, từ đó tìm được thời gian từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

 

BÀI GIẢI

 

Hiệu số tuổi của hai anh em hiện nay là:

 

11 - 5 = 6 (tuổi)

 

Do hiệu số tuổi của hai người luôn không thay đổi nên hiệu số tuổi của hai anh em khi tổng số tuổỉ của hai anh em là 28 tuổi cũng vẫn như hiện nay và là 6 tuổi.

 

Tuổi của anh khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là:

 

(28 + 6) : 2 = 17 (tuổi)

 

Thời gian từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là:

 

17 - 11 = 6 (năm)

 

Đáp số: 6 năm

 

- Dạng 2: Bài toán giải bằng cách giải của bài toán Tổng – tỉ.

 

Ví dụ: Cách đây 5 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biết rằng tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 46 tuổi.

PHÂN TÍCH

 

Bài toán cho biết tỉ số số tuổi của hai mẹ con cách đây 5 năm và tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay. Để tìm được số tuổi của mỗi người ta cần biết thêm tổng số tuổi của hai mẹ con cách đây 5 năm hoặc tỉ số số tuổi của hai mẹ con hiện nay.

 

Ta thấy: Từ tỉ số số tuổi của hai mẹ con cách đây 5 năm không thể tìm được tỉ số số tuổi của hai mẹ con hiện nay. Từ tổng số tuổi của mẹ và của con hiện nay ta có thể tìm được tổng số tuổi của mẹ và của con cách đây 5 năm. Từ đó áp dụng cách giải của bài toán Tổng - tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con cách đây 5 năm và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

 

BÀI GIẢI

 

Tổng số tuổi của hai mẹ con cách đây 5 năm là:

 

46 - 5 x 2 = 36 (tuổi)

 

Tuổi của con cách đây 5 năm là:

 

36 : (5 + 1) = 6 (tuổi)

 

Tuổi của con hiện nay là:

 

6 + 5 = 11 (tuổi)

 

Tuổi của mẹ hiện nay là:

 

46 - 11 = 35 (tuổi)

 

Đáp số: Mẹ: 35 tuổi, con: 11 tuổi.

 

- Dạng 3: Bài toán giải bằng cách giải của bài toán Hiệu – tỉ.

 

Ví dụ: Mẹ sinh con năm 26 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay, biết rằng 15 năm nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con.

 

PHÂN TÍCH

 

Mẹ sinh con năm 26 tuổi tức là mẹ hơn con 26 tuổi. Do đó sau 15 năm nữa mẹ vẫn hơn con 26 tuổi. Bài toán cho biết tỉ số số tuổi của mẹ và con sau 15 năm nữa, từ đó áp dụng cách giải của bài toán Hiệu - tỉ ta tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con sau 15 năm nữa và tìm được số tuổi của mẹ và số tuổi của con hiện nay.

 

BÀI GIẢI

 

Mẹ sinh con năm 26 tuổi vậy mẹ hơn con 26 tuổi.

 

Do đó 15 năm nữa mẹ cũng hơn con 26 tuổi.

 

Tuổi của con sau 15 năm nữa là:

 

26 : (2 - 1) = 26 (tuổi)

 

Tuổi của con hiện nay là:

 

26 - 15 = 11 (tuổi)

 

Tuổi của mẹ hiện nay là:

 

11 + 26 = 37 (tuổi)

 

Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

 

 

 

 

2. Bài toán tổng bội

 

Ví dụ: Có 73 quả táo trong thùng A và 82 quả táo trong thùng B. Hỏi phải chuyển bao nhiêu quả táo từ thùng A sang thùng B để số táo trong thùng B gấp 4 lần số táo trong thùng A

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

BÀI GIẢI

 

Mẹ sinh con năm 26 tuổi vậy mẹ hơn con 26 tuổi.

 

Do đó 15 năm nữa mẹ cũng hơn con 26 tuổi.

 

Tuổi của con sau 15 năm nữa là:

 

26 : (2 - 1) = 26 (tuổi)

 

Tuổi của con hiện nay là:

 

26 - 15 = 11 (tuổi)

 

Tuổi của mẹ hiện nay là:

 

11 + 26 = 37 (tuổi)

 

Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

 

 

 

 

3. Bài toán tổng hiệu mở rộng

 

Ví dụ: Có tổng cộng 95 quả bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá trong phòng thể dục. Số bóng chuyền gấp đôi số bóng rổ. Số bóng đá ít hơn số bóng chuyền là 5 quả. Hỏi có bao nhiêu bóng rổ và bóng chuyền ở trong phòng?

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

 

4. Giải toán bằng so sánh và thay thế

 

- Dạng 1: Quả cân

 

Ví dụ: Hai quả dưa hấu và ba quả dưa gang có giá 48$. Mỗi quả dưa gang có giá gấp đôi quả dưa hấu. Hỏi mỗi quả dưa hấu có giá bao nhiêu $?

 

Bài giải

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

- Dạng 2: Hình thể

 

Ví dụ: 4 quả táo và 3 quả đào giá 10$. 4 quả táo và 6 quả đào giá 16$. Hỏi mỗi quả đào có giá bao nhiêu $?

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Bài giải

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

- Dạng 3: Lời văn

 

Ví dụ: Một cái rổ chứa những quả bóng màu vàng, đỏ và đen. Có 15 quả bóng màu đỏ và màu vàng. Có 18 quả bóng màu đỏ và đen. Số bóng màu đen và vàng là 9. Tìm số bóng của mỗi màu?

 

Bài giải

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

 

 

 

5. Bài toán thừa và thiếu

 

Sử dụng dữ kiện "thừa", "thiếu" của bài toán để tìm mối liên hệ các đại lượng trong bài toán. Và có thể sử dụng sơ đồ hình vẽ để biểu diễn và đưa về các dạng toán quen thuộc để giải bài toán.

 

(phần thừa + phần thiếu) : hiệu số = số đơn vị

 

Ví dụ: Trong một dự án trồng cây, mỗi tình nguyện viên trồng số cây như nhau. Nếu mỗi người trồng 5 cây, thì sẽ còn lại 3 cây. Nếu mỗi người trồng 3 cây, thì sẽ còn lại 9 cây. Hỏi có bao nhiêu cây cần được trồng? Bao nhiêu tình nguyện viên?

 

TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - TOÁN TƯ DUY LỚP 4

 

Bài giải

 

Lúc đầu, phần thừa là 3 cây.

 

Lúc sau, phần thừa là 9 cây

 

Hiệu số cây giữa 2 lần là: 5 - 3 = 2 (cây)

 

Số tình nguyện viên là: (9 - 3): 2 = 3 (người)

 

Số cây cần trồng là: 3 x 5 + 3 = 3 x 3 + 9= 18 (cây)

 

Đáp số: 18 cây

 

 

banner học thử lớp 4

 

 

Phần II: Bài tập vận dụng online

 

 

Câu 1. Năm nay anh 18 tuổi và em 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?


 

Câu 2: Nhà Bác An trồng 42 cây táo và xoài. Số cây táo ít hơn số cây xoài là 6 cây. Hỏi có bao nhiêu cây táo và bao nhiêu cây xoài?


 

Câu 3. Lớp 4C có tổng cộng 28 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam 10 học sinh. Hỏi lớp 4C có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?


 

Câu 4: Bình A chứa nhiều hơn bình B 6 lít nước. Bình B chứa nhiều hơn bình C 7 lít nước. Tổng thể tích nước của 3 bình là 92 lít. Hỏi bình A chứa được bao nhiêu lít nước?


 

 

Banner trường toán mathx

 

 

Câu 5: Để chở hết gạo trong kho cần một số ngày. Nếu một ngày chở được 40 tấn gạo thì hoàn thành xong kế hoạch trễ hơn 1 ngày. Nếu một ngày được 60 tấn gạo thì hoàn thành xong kế hoạch sớm hơn 1 ngày. Hỏi số ngày dự kiến để chở hết số gạo trong kho?


 

Câu 6: Một người đi xe đạp tới chỗ làm, nếu đi với vận tốc 120m/phút thì người đó đến chỗ làm trễ 3 phút. Nếu đi với vận tốc 180m/phút thì người đó tới chỗ làm sớm 2 phút. Hỏi thời gian dự kiến đi của người ấy là bao nhiêu phút?


 

Câu 7: Hiện nay chị của Lan 12 tuổi, Lan 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi chị gấp đôi tuổi của Lan?


 

Câu 8: Lan 12 tuổi, bạn ấy đã hỏi dì bao nhiêu tuổi, thì dì trả lời là: “Khi con bằng tuổi của dì bây giờ, thì dì sẽ là 62 tuổi”. Hỏi năm nay dì bao nhiêu tuổi?


 

Câu 9: Chọn sơ đồ thích hợp cho bài toán: Số ở phía bên trái mũi tên nhân với 4 cộng thêm 5 sẽ được số ở phía bên phải.


 

Câu 10: Bố chở Jack đi học với vận tốc 70km/giờ. Hỏi bố Jack đi trong bao lâu biết quãng đường từ nhà đến trường là 7km?


 

Câu 11: Ông Cohen mua 2 cái nồi và 5 cái chảo hết 360$. Giá của một cái nồi bằng tổng giá của 5 cái chảo. Hỏi giá của một cái chảo là bao nhiêu $?


 

Câu 12: Một cái rổ chứa những quả bóng màu vàng, đỏ và đen. Có 18 quả bóng màu đỏ và màu vàng. Có 24 quả bóng màu đỏ và đen. Số bóng màu đen và vàng là 30. Tìm số bóng của màu đỏ?


 

 

 

 

Trên đây là những nội dung lý thuyết và bài tập vận dụng về TUỔI TÁC - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ - THỪA VÀ THIẾU - Toán tư duy lớp 4. Hi vọng những chia sẻ vừa rồi của MATHX sẽ giúp các em có thêm hành trang vững bước trong quá trình học tập của bản thân. Chúc các em học tập hiệu quả!!

 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các khóa học Toán Lớp 4 gồm các khóa học ôn tập hè, luyện toán tiếng anh, toán tư duy, toán nâng cao, luyện đề học sinh giỏi… trong link sau: Các khóa học toán lớp 4 tại MATHX

 

Lưu ý: Các em cần Tạo Tài Khoản và Đăng Nhập để có thể xem được những nội dung này

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan