Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU. DÃY SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 3

TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU. DÃY SỐ TỰ NHIÊN - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 3

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Triệu và lớp

- Dãy số tự nhiên

B. MỘT SỐ VÍ DỤ

Bài 1. Viết số:

a) Năm mươi triệu không nghìn tám trăm

b) Một trăm linh hai triệu bốn nghìn

Hướng dẫn giải:

a) Năm mươi triệu không nghìn tám trăm viết là:  50 000 800

b) Một trăm linh hai triệu bốn nghìn viết là: 102 004 000

Bài 2. Viết số gồm:

a) 3 chục triệu, 2 triệu, 5 chục nghìn và 7 chục.

b) 4 trăm triệu, 6 triệu, 2 trăm nghìn và 9 đơn vị.

Hướng dẫn giải:

a) 3 chục triệu, 2 triệu, 5 chục nghìn và 7 chục viết là: 32 050 070

b) 4 trăm triệu, 6 triệu, 2 trăm nghìn và 9 đơn vị viết là: 406 200 009

Bài 3. a) Số tự nhiên bé nhất là số nào?

          b) Có số tự nhiên lớn nhất không?

          c) Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị?

Hướng dẫn giải:

a) Số tự nhiên bé nhất là: 0

 b) Không có số tự nhiên lớn nhất.

c) Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị

Bài 4. Cho số 3724015.

a) Viết giá trị của chữ số 2

b) Viết giá trị của chữ số 3

Hướng dẫn giải:

a) Giá trị chữ số 2 là: 20 000

b) Giá trị chữ số 3 là: 3 000 000 

Bài 5. Cho số có bảy chữ số. Hỏi khi viết thêm một chữ số 9 vào bên trái số đó thì chữ số 9 có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Khi viết thêm một chữ số 9 vào bên trái số đó thì chữ số 9 có giá trị là 90000000

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Viết số gồm:

a) Hai mươi ba tỉ sáu trăm mười tám triệu.

b) Bảy tỉ tám trăm linh chín triệu.

Bài 2. Viết số gồm:

a) 6 tỉ và 3 triệu

b) 2 chục tỉ 5 tỉ và 4 chục triệu.

Bai 3. Dãy số nào là dãy số tự nhiên?

a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) 1, 2, 3, 4; ...

c) 0, 1, 2, 3, 4, ...

Bài 4. Cho biết:

a) Chữ số 4 ở hàng chục nghìn. Viết giá trị của chữ số đó.

b) Chữ số 7 ở hàng triệu. Viết giá trị của chữ số đó

Bài 5. Số 3 tỉ có bao nhiêu chữ số 0?

Bài 6. Có bao nhiêu số tự nhiên:

a) Có ba chữ số?

b) Có bốn chữ số?

Bài 7. Cho hai số tự nhiên liên tiếp là số có 6 chữ số và số có 7 chữ số

a) Tìm số liền trước của số có 6 chữ số đã cho.

b) Tìm số liền sau của số có 7 chữ số đã cho.

Bài 8. Cho dãy số 1; 2; 3; 5; 8; 13; ...

Hãy viết số hạng thứ 10 của dãy số đó.

Bài 9. Khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 199 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

 

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 3 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 3


Bài viết liên quan