Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Phần học hàng tuần môn toán lớp 4, để học tốt phần này học sinh nên học tuần tự theo các tuần và các bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Mỗi tuần học trong chuyên mục học toán hàng tuần trên mathx.vn đều bao gồm:

1. Bài giảng lý thuyết cơ bản theo chương trình sách giáo khoa, nội dung kiến thức ứng với tuần đang học

2. Đề luyện tập cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cao ứng với kiến thức của tuần đó và các bài toán chọn lọc phát triển tư duy.

4. Hướng dẫn giải các bài tập luyện tập nâng cao.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Các số đến 100000; Biểu thức có chứa 1 chữ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Các số có 6 chữ số; Hàng và lớp; So sánh số có nhiều chữ số; Triệu và lớp triệu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Triệu và lớp triệu; Dãy số tự nhiên; Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Sắp xếp các số tự nhiên; Yến, tạ, tấn; Bảng đơn vị đo khối lượng; Giây, thế kỉ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Tìm số trung bình cộng; Biểu đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Phép cộng, phép trừ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Biểu thức có chứa 2 chữ; Tính chất giao hoán của phép cộng; Biểu thức có chứa 3 chữ; Tính chất kết hợp của phép cộng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu; Góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng vuông góc.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Hai đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Nhân với số có 1 chữ số; Tính chất giao hoán của phép nhân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Nhân với 10; 100; ...Chia cho 10; 100; ...; Tính chất kết hợp của phép nhân; Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Nhân 1 số với 1 tổng; nhân 1 số với 1 hiệu, nhân với số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11; Nhân với số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Chia một tổng cho một số; Chia cho số có 1 chữ số; Chia 1 số cho 1 tích; Chia 1 tích cho 1 số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0; Chia cho số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Thương có chữ số 0; Chia cho số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Ôn tập học kì 1


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Ki-lô-mét vuông; Hình bình hành - diện tích hình bình hành.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Phân số; Phân số và phép chia số tự nhiên; Phân số bằng nhau.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Rút gọn phân số; Quy đồng mẫu số các phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- So sánh hai phân số có cùng mẫu số; So sánh hai phân số khác mẫu số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Phép cộng phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Phép trừ phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Phép nhân phân số; Tìm phân số của một số; Phép chia phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Luyện tập chung; ôn tập kiểm tra giữa kỳ II.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Ôn tập phép nhân, phép chia phân số; Hình thoi, chu vi hình thoi, diện tích hình thoi.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kì II

Tổng hợp các đề kiểm tra giữa kì II


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giới thiệu tỉ số, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Tỉ lệ bản đồ; Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

 


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Ôn tập về số tự nhiên.

- Ôn tập về phép tính số tự nhiên.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 31- cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 31 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Ôn tập các phép tính; Ôn tập phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ATài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập các phép tính phân số; Ôn tập về đại lượng; Ôn tập hình học.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 4.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A