Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Các số đến 100000; Biểu thức có chứa 1 chữ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Các số có 6 chữ số; Hàng và lớp; So sánh số có nhiều chữ số; Triệu và lớp triệu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Triệu và lớp triệu; Dãy số tự nhiên; Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Sắp xếp các số tự nhiên; Yến, tạ, tấn; Bảng đơn vị đo khối lượng; Giây, thế kỉ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Tìm số trung bình cộng; Biểu đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Phép cộng, phép trừ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Biểu thức có chứa 2 chữ; Tính chất giao hoán của phép cộng; Biểu thức có chứa 3 chữ; Tính chất kết hợp của phép cộng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu; Góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng vuông góc.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Hai đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Nhân với số có 1 chữ số; Tính chất giao hoán của phép nhân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Nhân với 10; 100; ...Chia cho 10; 100; ...; Tính chất kết hợp của phép nhân; Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Nhân 1 số với 1 tổng; nhân 1 số với 1 hiệu, nhân với số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11; Nhân với số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Chia một tổng cho một số; Chia cho số có 1 chữ số; Chia 1 số cho 1 tích; Chia 1 tích cho 1 số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0; Chia cho số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Thương có chữ số 0; Chia cho số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Ôn tập học kì 1


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Ki-lô-mét vuông; Hình bình hành - diện tích hình bình hành.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Phân số; Phân số và phép chia số tự nhiên; Phân số bằng nhau.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Rút gọn phân số; Quy đồng mẫu số các phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- So sánh hai phân số có cùng mẫu số; So sánh hai phân số khác mẫu số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Phép cộng phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Phép trừ phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Phép nhân phân số; Tìm phân số của một số; Phép chia phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Luyện tập chung; ôn tập kiểm tra giữa kỳ II.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Ôn tập phép nhân, phép chia phân số; Hình thoi, chu vi hình thoi, diện tích hình thoi.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập kiểm tra giữa kì II

Tổng hợp các đề kiểm tra giữa kì II


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giới thiệu tỉ số, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Tỉ lệ bản đồ; Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

 


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Ôn tập về số tự nhiên.

- Ôn tập về phép tính số tự nhiên.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 31- cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 31 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Ôn tập các phép tính; Ôn tập phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 32 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ATài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập các phép tính phân số; Ôn tập về đại lượng; Ôn tập hình học.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.

Bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 33 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

Bài học tuần 34

Bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 34 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

Bài học tuần 35

Bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Bài tập luyện tập tuần 35 - nâng cao Chưa làm - Điểm cao nhất N/AÔn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 4.

Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Chưa làm - Điểm cao nhất N/A