Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TÍNH CHẤT GIAO HOÁN, TÍNH CHẤT KẾT HỢP, BIỂU THỨC CHỨA HAI, BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN, TÍNH CHẤT KẾT HỢP, BIỂU THỨC CHỨA HAI, BA CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4

Tính chất giao hoán; tính chất kết hợp; biểu thức chứa hai, ba chữ; tìm hai số khi biết tổng và hiệu... là những kiến thức quan trọng và được vận dụng rất nhiều không chỉ trong chương trình toán lớp 4 mà trong những chương trình toán lớp cao hơn ta vẫn thường xuyên gặp những bài toán cần áp dụng những kiến thức này. Vì vậy mathx.vn biên soạn chi tiết các nội dung này kèm bài tập vận dụng online nhằm giúp các em ôn tập và củng cố vững kiến thức. Chúc các em học tốt

 

 

I. Kiến thức cần nhớ

 

1. Tính chất giao hoán của phép cộng

 

So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

 

mathx tính chất giao hoán của phép cộng toán lóp 4

 

Ta thấy giá trị của  a + b và b + a luôn bằng nhau, ta viết:

 

a + b = b + a

 

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

 

 

2. Tính chất kết hợp của phép cộng

 

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

 

mathx tính chất kết hợp của phép cộng toán lóp 4

 

Ta thấy giá trị của (a + b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

 

(a + b) + c = a + (b + c)

 

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

 

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a+b+c như sau:

 

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

 

 

3. Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

 

3.1. Biểu thức có chứa hai chữ

 

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

 

mathx tính chất của biểu thức có hai chữ toán lóp 4

 

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a+b.

- Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a+b.

- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a+b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b .

 

3.2. Biểu thức có chứa ba chữ

 

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được ... con cá. Bình câu được ... con cá, Cường câu được ... con cá. Cả ba người câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

 

mathx tính chất của biểu thức có ba chữ toán lóp 4

 

a + b + c là biểu thức có ba chữ.

- Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9;

  9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6;

  6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3;

  3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

 

- Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

- Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.

 

4. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 

Bài toán: Tổng của hai số là 7070. Hiệu của hai số đó là 1010. Tìm hai số đó.

 

Cách thứ nhất:

 

Bài giải

mathx tìm 2 số khi biết tổng và hiệu cách 1

 

Hai lần số bé là:

   70 − 10 = 60

Số bé là: 

   60 : 2 = 30

Số lớn là:

   30 + 10 = 40

              Đáp số: Số lớn: 40;

                           Số bé: 30.

 

Nhận xét: 

 

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

 

Cách thứ hai:

 

mathx tìm 2 số khi biết tổng và hiệu cách 2

 

Hai lần số lớn là:

   70 + 10 = 80

Số lớn là: 

   80 : 2 = 40

Số bé là:

   40 − 10 = 30

              Đáp số: Số lớn: 40;

                           Số bé: 30.

 

Nhận xét: 

 

Số lớn = (Tổng +  Hiệu) : 2

 

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

 

banner học thử lớp 4

 

II. Bài tập vận dụng Online

 

Câu 1. Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức có chứa ba chữ?


 

 

Câu 2: Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:


Nếu a = 84 và b = 47 thì giá trị của biểu thức a + b × 5 là:

 

 

Câu 3. Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nếu a = 4529, b = 3073 và c=7 thì biểu thức a + b : c − 357 có giá trị là 4601. Đúng hay sai?


 

 

Câu 4. Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình nói: “a + b = b + a”. Đúng hay sai?


 

 

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Cho 246 + 388 = 634.


Vậy 388+ 246 =:

 

 

Câu 6. Con hãy chọn đáp án đúng nhất.

Cho biểu thức: 375+28. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?


 

 

mathx banner trường toán

 

Câu 7

(a + b) + c = a + (b + c). Đúng hay sai?


 

 

Câu 8

Điền số thích hợp vào ô trống:


(a + 97) + 3 = a + (97 + ...):
= a + ...:

 

 

Câu 9

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

> < =

257 + 388 + 443       1088

 


257 + 388 + 443 ...:

 

 

Câu 10. Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

An viết: “Số bé = (tổng – hiệu) : 2”. An viết đúng hay sai?


 

 

Câu 11. Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:


 

 

Câu 12. Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

 

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trung bình cộng của hai số là 158158, nếu thêm 2828 đơn vị vào số thứ nhất ta được số thứ hai.

 


Vậy số thứ hai là ...:

 

 

Trên đây là những kiến thức về tính chất giao hoán; tính chất kết hợp; biểu thức chứa hai, ba chữ; tìm hai số khi biết tổng và hiệu kèm một số bài tập trắc nhiệm vận dụng. Các em học sinh tiếp tục theo dõi Mathx để củng cố thêm vốn kiến thức toán học của bản thân nhé. Chúc các em học tốt!!

 

Tham khảo thêm nội dung kiến thức toán lớp 4 kèm câu hỏi vận dụng online tại đây: 

 

PHÉP CHIA CHO TỔNG, TÍCH, MỘT, HAI VÀ BA CHỮ SỐ KÈM BÀI TẬP VẬN DỤNG ONLINE - TOÁN LỚP 4

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG ONLINE - TOÁN LỚP 4

 

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 

  • Khóa học ôn thi cấp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến cùng giáo viên giỏi (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline (học trực tiếp) tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Bài viết liên quan