Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > HACK NÃO BÀI TOÁN KHÓ VỚI LỚP 3 QUÁ TRỜI

HACK NÃO BÀI TOÁN KHÓ VỚI LỚP 3 QUÁ TRỜI

Thầy Hiếu giới thiệu các em học sinh một bài toán khó hack não lớp 3.

Đề bài như sau: Tìm số còn thiếu.

Các em xem video hướng dẫn giải tại đây:


Bài viết liên quan