Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > TÌM SỐ BỊ TRỪ - PHÉP TRỪ CÓ DẠNG 13 - 5; 33 - 5; 53 - 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 12

TÌM SỐ BỊ TRỪ - PHÉP TRỪ CÓ DẠNG 13 - 5; 33 - 5; 53 - 5 - TOÁN LỚP 2 - TUẦN 12

A. Kiến thức cần nhớ

1. Cách tìm số bị trừ

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

2. Thành lập bảng trừ: 13 trừ đi một số

- Thành lập bảng trừ 13 trừ đi một số

- Học sinh học thuộc bảng trừ 13 trừ đi một số

Hướng dẫn học sinh đặt tính cột dọc (Vận dụng bảng trừ: 13 trừ đi 1 số )

+ Chú ý đặt tính thẳng cột

+ Số trừ đặt ở hàng đơn vị (vì có 1 chữ số)

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tìm x:

a) x - 53 = 18

b) x - 12 = 45

Hướng dẫn:

a) x = 18 + 53

x = 71

b) x = 45 + 12

x = 57

Ví dụ 2: Em có 13 bưu ảnh, em cho bạn 5 bưu ảnh. Hỏi em còn lại mấy bưu ảnh?

Hướng dẫn:

Em còn lại số bưu ảnh là:

13 - 5 = 8 (bưu ảnh)

Đáp số: 8 bưu ảnh

Ví dụ 3: Một cửa hàng có 83kg gạo, số ngô ít hơn số gạo là 25kg. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Hướng dẫn:

Cửa hàng đó có số ki-lô-gam ngô là:

83 - 25 = 58 (kg)

Đáp số: 58kg

Ví dụ 4: Đội Một trồng được 83 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 19 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Đội Hai trồng được số cây là:

83 - 19 = 64 (cây)

Đáp số: 64 cây.

Ví dụ 5: Trên xe buýt có 33 người. Đến điểm đỗ xe có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Trên xe buýt còn lại số người là:

33 - 17 = 16 (người)

Đáp số: 16 người

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm x:

a) x - 7 = 18                       b) x - 26 = 49

Bài 2. Tính:

a) 43 - 8 - 5                        b) 83 - 17 - 6

c) 43 -13                            d) 83 - 23

Bài 3. Tính: 5dm + 23cm - 18cm

Bài 4. Một thùng dầu có 53l dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài 5. Một mảnh vải dài 9dm 3cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần12


Bài viết liên quan