Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 21

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 21

A. Kiến thức cần nhớ

Quy tắc trừ các số trong phạm vi 10 000:

Bước 1: Đặt tính: Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

Bước 2: Trừ lần lượt từ phải sang trái  (bắt đầu từ hàng đơn vị)

Lưu ý: Mượn giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ thì phải nhớ vào số trừ của hàng tiếp theo trước khi trừ.

B. Ví dụ 

Ví dụ 1: Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt:

Có : 4283m

Đã bán : 1635m

Còn :…m?

Hướng dẫn:

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648(m)

               Đáp số : 2648 m.

Ví dụ 2: Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kilogam muối? (giải thích bằng hai cách)

Hướng dẫn:

Cách 1: 

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

2720 – 1700 = 1020 (kg)

Cách 2: 

Hai lần chuyển muối được:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

Ví dụ 3: Tìm \(x:\)

a) \(x\) + 1909 = 2050

b) 8462 - \(x\) = 1482

Hướng dẫn:

a) \(x\) + 1909 = 2050

\(x = 2050 - 1909\)

\(x = 141\)

b) 8462 - \(x\) = 1482

\(x = 8462-1482\)

\(x = 6980\)

Ví dụ 4: Tính nhẩm:

a) 7000 - 2000

b) 10000 - 8000

Hướng dẫn:

a) 7000 - 2000 = 5000

b) 10000 - 8000 = 2000

Ví dụ 5: Một kho có 4720kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối, lần sau chuyển đi 1700kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Hướng dẫn:

Tổng số ki-lô-gam muối chuyển đi là:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam muối là:

4720 - 3700 = 1020 (kg)

Đáp số: 1020 kg.

C. Bài tập tự luyện 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 6376 - 2799

b) 8058 - 7214

Bài 2. Một cửa hàng có 6478m vải, đã bán được 4784m vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 3. Tìm \(x:\)

a) \(x \) + 2775 = 6975

b) 7958 - \(x \) = 2895

Bài 4. Tìm \(x:\)

a) \(x\) - 3627 = 858 : 2

b) 5626 + \(x\) = 9352 - 435

Bài 5. Một cửa hàng có 1364kg gạo. Hỏi sau 2 lần bán, mỗi lần 435kg thì cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21 trong mục Học tốt toán hàng tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 21


Bài viết liên quan