Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI NÂNG CAO (KÈM LỜI GIẢI) - TOÁN LỚP 4

 

Thầy/cô MATHX xin gửi đến các em học sinh một số bài toán tính tuổi nâng cao lớp 4.  Đây là một trong những dạng toán điển hình thuộc loại toán khó trong chương trình Toán 4,5. Để giúp các em học sinh ôn tập một cách tổng quan và dễ dàng nắm rõ hơn về cách giải của các bài toán dạng này, chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn qua một số bài toàn tính tuổi từ cơ bản đến nâng cao kèm lời giải chi tiết dưới đây.

 

Một số bài toán tính tuổi từ cơ bản đến nâng cao (đáp án + kèm lời giải)

 

Bài 1: Hiện nay tuổi em bằng \(\dfrac{2}{3}\) tuổi anh. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 49 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

 

GIẢI:

 

Ta có sơ đồ: Tuổi của 2 anh em hiện nay

 

Tuổi em hiện nay:   |-----|-----|

 

Tuổi anh hiện nay:  |-----|-----|-----|

 

Ta có sơ đồ: Tuổi của 2 anh em đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay

 

Tuổi em:                |-----|-----|-----|

 

Tuổi anh:               |-----|-----|-----|-----|

 

Coi tuổi em hiện nay là hai phần thì tuổi anh hiện nay là 3 phần như thế. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay tức là tuổi em là 3 phần. Mỗi năm mỗi anh em đều tăng 1 tuổi nên tuổi anh khi đó là 4 phần

 

Tổng số phần bằng nhau là:

 

3 + 4 = 7 (phần)

 

Giá trị 1 phần là:

 

49 : 7 = 7 (tuổi)

 

Tuổi em hiện nay là:

 

7 x 2 = 14 (tuổi)

 

Tuổi anh hiện nay là:

 

7 x 3 = 21 (tuổi)

 

Đáp số

 

Tuổi em hiện nay là 14 tuổi

 

Tuổi anh hiện nay là 21 tuổi

 

Bài 2: Hiện nay bố gấp 6 lần tuổi con. 4 năm nữa bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hiên nay của mỗi người.

 

GIẢI:

 

Coi tuổi con hiện nay là 1 phần thì tuổi bố là 6 phần như thế:

 

Ta có sơ đồ:

 

Tuổi con hiện nay:   |-----|

 

Tuổi bố hiện nay:     |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

 

Coi tuổi con sau 4 năm là 1 phần thì tuổi bố sau 4 năm là 4 phần như thế. Tuổi hai bố con sau 4 năm là:

 

Ta có sơ đồ:

 

Tuổi con sau 4 năm: |-----------|

 

Tuổi bố sau 4 năm:   |-----------|-----------|-----------|-----------|

 

Hiệu tuổi bố và tuổi con không thay đổi qua các năm

 

Hiệu số phần bằng nhau giưa tuổi bố và tuổi con hiện nay là:

 

6 - 1 = 5 (phần)

 

Tỷ số tuổi của con hiện nay so với hiệu số phần bằng nhau giữa tuổi con và tuổi bổ hiện nay là:

 

1 : 5 = \(\dfrac{1}{5} \) 

 

Hiệu số phần bằng nhau giữa tuổi bố và tuổi con sau 4 năm là

 

4 - 1 = 3 (phần)

 

Tỷ số tuổi của con sau 4 năm so với hiệu số phần bằng nhau giữa tuổi con và tuổi bổ sau 4 năm là:

 

1 : 3 = \(\dfrac{1}{3} \) 

 

Tỷ số hiệu giữa tuổi hiện nay và tuổi 4 năm sau là: 

 

\(\dfrac{1}{3} \) - \(\dfrac{1}{5} \) = \(\dfrac{2}{15} \) 

 

=> tuổi bố hơn tuổi con là:

 

4 : \(\dfrac{2}{15} \) = 30 (tuổi)

 

Tuổi của con hiện nay là:

 

30 : 5 = 6 (tuổi)

 

Tuổi của bố hiện nay là:

 

6 x 6 = 36 (tuổi)

 

Đáp số:

 

Tuổi con hiện nay là: 6 tuổi

 

Tuổi bố hiện nay là: 36 tuổi

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 
  • Khóa học toán lớp 4 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

 

Bài 3: Tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 120 tuổi. Tính tuổi mỗi người biết tuổi ông là bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng và cháu bao nhiêu ngày thì bố bấy nhiêu tuần.

 

GIẢI:

 

1 năm có 12 tháng

 

1 tuần có 7 ngày

 

Theo đề bài, ta có:

 

Tuổi cháu = \(\dfrac{1}{12} \) tuổi ông và = \(\dfrac{1}{7} \) tuổi bố.

 

Ta có sơ đồ:

 

Tuổi cháu |-------|                                                                  (Tổng:120 tuổi.)

 

Tuổi bố     |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 

Tuổi ông   |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 

Tổng số phần bằng nhau là:

 

1 + 7 + 12 = 20 (phần)

 

Tuổi cháu là:

 

120 : 20 x 1 = 6 (tuổi)

 

Tuổi bố là:

 

120 : 20 x 7 = 42 (tuổi)

 

Tuổi ông là:

 

120 : 20 x 12 = 72 (tuổi)

 

Đáp số:

 

Tuối cháu là: 6 tuổi

 

Tuổi bố là: 42 tuổi

 

Tuổi ông là: 72 tuổi

 

Bài 4: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Năm năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

 

GIẢI:

 

Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

 

Suy ra: Hiện nay số tuổi của con bằng \(\dfrac{1}{4} \) tuổi mẹ

 

Năm năm nữa số tuổi con bằng \(\dfrac{1}{3} \) số tuổi mẹ

 

Ta có tỉ số tuổi hiện này so với tỷ số tuổi 5 năm sau là:

 

\(\dfrac{1}{3} \) - \(\dfrac{1}{4} \) = \(\dfrac{1}{12} \) 

 

Vậy tổng số tuổi của 2 mẹ con sau 5 năm nữa là:

 

5 : \(\dfrac{1}{12} \) = 60 (tuổi)

 

Tổng số phần bằng nhau là: 

 

1 + 3 = 4 (phần)

 

Tuổi của mẹ hiện nay là:

 

60 : 4 × 3 − 5 = 40 (tuổi)

 

Tuổi của con hiện nay là:

 

60 : 4 − 5 = 10 (tuổi)  

 

Đáp số:

 

Tuổi của mẹ hiện nay là: 40 tuổi

 

Tuổi của con hiện nay là: 10 tuổi

 

Trên đây MATHX đã hướng dẫn các em giải một số bài toán tính tuổi từ cơ bản đến nâng cao lớp 4. Hy vọng các em hiểu bài và ôn tập thật tốt để thành công trong các kì thi cuối cấp sắp tới.

 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các tài liệu sau để có thể ôn tập toán lớp 4 hiệu quả: BỘ ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4

 


Bài viết liên quan