Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Lớp 3

Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Phép trừ các số trong phạm vi 10000; Tháng - năm.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.

Bài giảng/Đề luyện tập Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Tháng - Năm
Bài tập luyện tập tuần 21 - cơ bản 45 phút 33301 0 N/A
Bài tập luyện tập tuần 21 - nâng cao 45 phút 20048 0 N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 21 15 phút 13997 0 N/A
Toán tư duy - Tuần 21